CZARNE

(a 1480 Czyarne), jez. 2 mile od Parczowa. średnicy 1/2 mili (DHn I 93). Może ident. z dziś. Siemieńskim stawem.