CZELUSTKA

(1470-80 Czelusthka) osada niezid., wymieniona w par. Kłodnica ? (DLB II 547). Zapewne chodzi o cz. w → Poniatowej należącą do rodziny Czelustków.