CZASŁAWICE

(1409 n. Czasłauicze, 1442 Sczaslawycze!), dziś Czesławice, 7 km E od Wąwolnicy.

1. Pow. lub., par. Bochotnica.

2. Granice: 1418 z Piotrowicami (ZL X 253). 1462 z Ożarowem (ZL V 336). 1466 z Gutanowem (ZL V 446). 1469 z Chmielowem (ZL VIII 74). 1464 droga do Piotrowic (ZL V 403).

3. Własn. szlach. 1409-18 dz. Wilczek (TA VII 452-72, ZL X 157-207). 1409- 26 Grzegorz (TA VII 413-421, ZL II 93-116, V 94-177). 1409-29 Jan (TA VII 421, ZL II 212-234. X 103-313). 1415-30 Jan Smoła (ZL II 183-274, X 163-388). 1415-8 Boguchna ż. Jana (ZL X 103-162). 1414-9 Dziersław (ZL I bp, X 104-313). 1419 Elżbieta ż. Dziersława, siostra Jana ze Zdziłowic (ZL X 314). 1414-28 Grzegorz h. Luba (ZL I bp, II 100-170, X 106-362). 1414-18 Gerka-Gerusza ż. Idziego (ZL I bp, V 94-96, X 107-275). 1416 Idzi (ZL X 107-109). 1415 Wit (ZL X 155). 1416-30 Mścisław (ZL II 116-264, X 118-379). 1416-20 Piotr (ZL X 107-383). 1417-42 Michał (ZL V 223, X 103-201). 1418-28 Michał Smoła (ZL II 116, X 222, OL I 9). 1418-9 Maciej (ZL X 200-302). 1418 tenże i siostra jego Piechna zastawiają swój dział, tj. 2 siedliska z rolami, sadami i stawami w C. za 26 grz. Grzegorzowi

z C. (ZL X 220). 1418-20 Łukasz (ZL X 253-383). 1418-9 Wojciech s. Jana (ZL X 103-313). 1419 Świętosław s. Jana Smoły (ZL X 288). 1419-49 Abraham (ZL X 302-370, KL 96-1545). 1444-5 Katarzyna ż. Abrahama (KL 95-180). 1426-7 Mikołaj (ZL II 116, V 177). 1426 Katarzyna (ZL V 176). 1429-1457 Stanisław (KL 93-1043, ZL II 213-234, IV 241-250). 1431 Mikołaj i Jan h. Nabram (SP VII/2 1614). 1441-7 Dobiesław (ZL I 2, KL 136-585). 1461 Anna wd. po Dobiesławie (OL II 263). 1441-63 Jakub Sułowski alias Sułowiecki (KL 1537-1545, ZL I 2, VIII 26, X 5, 94-309). 1441 Tomko (ZL I 10). 1441-69 Mikołaj (ZL I 10-235, V 206, VIII 52, KL 130). 1442 2 Mikołajów (ZL V 223). 1441-50 Mścisław (KL 52-1377, ZL I 2-251, IV 3-14). 1446 tenże i br. jego Marcin Comedere przedkładają dok. śp. Warsza z Ostrowa kaszt. lub., na mocy którego wolni są od jurysdykcji kasztelańskiej (KL 340, 355). 1457 Anna wd. pw Mściszku (OL II 134). 1441-50 Jan h. Luba (SP VII/2 1619, ZL I 22-61, KL 194). 1441-62 Katarzyna ż. Stefana Kokoszki, Kokoszyna (ZL I 10-235, V 209, X 4-98, KL 1171-1227). 1441-3 Dorota (ZL I 41-61). 1443-4 Mikołaj Zwola, Zuola (KL 13-145). 1443-8 Marcin (KL 8-1176). 1443-8 Stefan Kokoszka (KL 1170, ZL I 78, VIII 181). 1445-6 Stefan Syraczsky, Syroczsky (KL 182-226) 1446 Świętochna Syraczka (KL 245-6). 1450 Stefan (ZL IV 10). 1444-9 Piotr (KL 136-1335). 1446 Piotr Buza (KL 289). 1444-7 Jadwiga ż. Piotra Buzy (KL 137-563). 1445 Wacław zapisuje ż. Świętochnie 60 grz. posagu i tyleż wiana (ZL I 119). 1445-9 Marcin zw. Comedere, br. Mścisława (KL 173-1335). 1442 Dorota z Łucki, ż. Marcina Comedere (KL 1233), 1456-62 wd. (ZL IV 206-79, V 73, X 272). 1445-60 Wojciech s. Jana, br. Stanisława (ZL I 254, IV 57-292). 1446-66 Mikołaj Świniuch (KL 207, 612, ZL V 91). 1462 Olechna Świniuchowa (ZL X 4). 1446 Stanisław Smoła (KL 289). 1447-56 Mikołaj Smoła h. Nabram (KL 784, SP VII/2 1622, ZL IV 25-222). 1447 Stanisław Darmopich! (KL 623). 1447 Jan Sorphasth, Szorfast (KL 570-658). 1447-9 Jan Skóra (KL 567-1276). 1447-63 Jadwiga Skórzyna ż. Jana Skóry (KL 556-561, ZL IV 10, X 97-307), 1457 wd. (OL II 121-134). 1447 Mikołaj Kyetka (KL 908). 1448-62 Stanisław Dupa, br. Jana Biskupa (KL 1028, ZL IV 191-273, V 207-210, X 92), 1475 śp. (ZL IX 69). 1448-75 Jan Biskup br. Stanisława Dupy (KL 1021, ZL IV 191-273, V 317-337, IX 69). 1449-70 Jan Baranek (KL 1354, ZL V 215). 1449-69 Wierzchosław s. Mścisława z Łucki (KL 1453-1556, ZL IV 174-181, V 206-446, VIII 106). 1466 Katarzyna ż. Wierzchosława (ZL V 446). 1449 Jakub Świniuchowic s. Mikołaja Świniucha (KL 1537-1545, ZL VIII 23). 1451-61 Stanisław br. Wojciecha (ZL IV 57-207, VIII 23). 1457 tenże sprzedaje swą cz. za 6! grz. Stanisławowi z Piotrowic (ZL IV 250). 1453 Andrzej (LP 72). 1462 tenże sprzedaje 1/2 ł. za 40 grz. Jakubowi ze Strzelec (ZL V 336). 1455 Marek h. Luba (ZL IV 172). 1455 Mirosz h. Luba (SP VII/2 1622). 1456 Elżbieta Mniszkowa i Małgorzata (ZL IV 222). 1456 Mikołaj Żelazko (ZL IV 181). 1456-66 Jan Komederzyc s. Marcina Comedere (ZL IV 206-279, V 87-91). 1459 tenże wraz z br. Mikołajem i matką Dorotą zastawiają swą cz. „Nachmyelenie”, łąkę „Zanasczyszkoniathy” i 1/2 stawu w C. za 5 grz. Jakubowi Dłoto z Sadurek (ZL IV 279). 1457 Sędochna ż. Macieja (ZL IV 258, X 102). 1458 Małgorzata wd. po Janie Sowie (OL II 133). 1458 Stanisław Schyraczsky (ZL V 208). 1458-64 Paweł (ZL IV 292, V 208-210, KL 1569). 1459-65 Jakub Mściszkowic, Mścisławic (OL II 184, KL 1555-6, ZL V 400-425, X 1-307). 1465 tenże zapisuje ż. Katarzynie c. Macieja z Chrzanowa 30 grz. posagu i tyleż wiana (ZL V 422, 425). 1465 Jakub Mirosławic ze Strzelc sprzedaje cz. w C. kupioną od Andrzeja Kokoszki Jakubowi z C. za 40 grz. (ZL V 415). 1460 Mikołaj s. Doroty (ZL IV 292). 1461 Jakub Śmiłowski (ZL VIII 23). 1461-2 Paweł Smarz, ż. jego Anna (ZL V 48, VIII 24-25). 1461-3 Andrzej Kokoszczyc (ZL V 337, X 97-308), ż. jego Katarzyna (ZL V 45). 1461 Mikołaj s. Wojciecha (AKH V 143). 1461-4 Mikołaj Mitko (KL 1569, ZL V 319). 1461-8 Mikołaj Jamny, Jamnicz (ZL V 47, VIII 29 X 100-307). 1461-2 Marcin i Wojciech Moniaczkowscy z C. alias z Siedlec (ZL V 296. X 3-304). 1461 Katarzyna wd. po Janie Prusku (AKH V 143). 1461 Jakub sprzedaje cz. w C. za 50 grz. Gotardowi z Woli (ZL V 329). Jan Złazic (ZL VIII 27). 1462 Anna wd. po Gotardzie (ZL V 311). 1462-9 Gotard Gotardowic (KL 1564, ZL V 3-311, VIII 105). 1466 Gotard Kurowic (ZL VIII 159). 1402 Helena Skórzyna [Scozina] (ZL X 304). Paweł Buzicz, ż. jego Katarzyna (ZL X 102). Paweł Skorczycz, ż. jego Połomka (ZL X 307). Walenty (ZL V 356). 1462-6 Mikołaj Skórzyc (ZL V 89a. X 101-304). 1462-77 Mikołaj Comedere, Comederzyc (ZL V 22-304). 1462-3 Jan Dobkowic (ZL X 4-99). 1462 Andrzej synowiec Mikołaja Świniucha (ZL V 336, X 1). 1463-4 Piotr Stachnikowic, s. Stanisława Dupy (KL 1556-64, ZL X 94). 1464 Mikołaj s. Jana (KL 1621). Wolemir synowiec Jana Biskupa (ZL V 403). Stachnik (KL 1576). 1477 Katarzyna Stachnikowa (ZL V 20). 1466-9 Jan Dupic, Stachnikowie, s. Stanisława Dupy (ZL V 87, VIII 74) 1466-77 Andrzej Stachnikowie (ZL V 20-89). 1466 Elżbieta Węglowa z ss. Marcinem, Mikołajem, Grotem na mocy zeznań świadków wolni są od jurysdykcji kaszt. (ZL VIII 159). 1466 Wawrzyniec (ZL VIII 159). 1466 Jan Buzic (ZL VIII 159). 1467 Jan Wilk (ZL VIII 162). 1469 Marcin Kopany (ZL VIII 105). 1469 Jakub Barankowic (ZL VIII 98). 1470 Katarzyna ż. J. Barankowica (ZL V 199). 1470 Jakub Gawron (ZL V 214) 1477 Mikołaj Stachnikokowic (ZL V 22).

1416 Piotr kmieć z C. (ZL X 110).

1531-3 pobór: cz. Jana Moniaczka 1/2 ł. cz. Marka Czasławskiego łącznie z cz. w Piotrowicach 3 ł.; szlachta bez kmieci: Jan i Stanisław 1 ł., Jakub, Paweł i Andrzej Biskupowie 1 ł., Jan Wilk 1/2 ł., Stanisław Wilkowic 1/2 ł. (RP).

5. 1529 dzies. z całej wsi 7 grz. plebanowi (LR 437).