CZECHÓW

(1369 n. Czechow), NW od Lublina, dziś włączony do miasta.

1. Pow. i par. Lublin.

2. Granice: 1408 na granicy z Lublinem staw klaszt. świętokrzyskiego i miejska szubienica (ZDM V 1209). 1436 z Konopnicą: od Sławina do fosy i łąk zw. Ponizowicz (RML 22). 1447 kopiec narożny z Dysem i Jakubowicami (LP 25).

3. Własn. szlach. 1369 dz. Stogniew (ZDM IV 998). 1407-30 Mikołaj Cebulka h. Cielepała z Cz. alias z → Łubek, sekretarz ks. Witolda, 1407-1414 kanonik sand., nast. od 1415 świecki (szl., ur., rycerz) (PSB III 212, SŻ XIV 106-110, TA VII 194, ZL I bp, ZDM VI 1792). 1419-1448 Mikołaj Cebulka pisarz z. lub., może ident. z wyż. wym. (ZL X 337, ZDM VIII 2513) 1443 tenże zapisuje ż. Burnecie, c. Jana z Wronowa chorążego lub. 60 grz. wiana na Cz. (ZL I 202). 1446 tenże zapisuje ż. Burnecie 50 grz. posagu i tyleż wiana na w., dworze i młynie w Cz. (ZL I 223). 1448 tenże wraz z br. Wojciechem udowodnili na sejmie lub., że nie podlegają jurysdykcji kaszt. (ZDM VIII 2513). 1456 Burneta wd. po M. Cebulce (ZL IV 212). 1409 dz. Marcin, 1418-9 pleban lub. (TA VII 194, ZL X 200-99). 1419 tenże wraz z siostrą Małgorzatą sprzedają cz. ojczyste w Cz. i Snopkowie Mikołajowi [Cebulce] kapelanowi ks. Witolda za 70 grz. (ZL X 299). 1414-20 Jakusz (ZL I bp., X 191-353). 1419 tenże sprzedaje łąkę z brzegiem w Cz. ks. Marcinowi z Cz. (ZL X 277). 1426 Chwalisław b. dz. z Cz. (ZL V 187). 1427 Andrzej (ZL V 187). 1448-61 Wojciech Cebulka z Cz., Łubek i Snopkowa. br. Mikołaja (ZDM VIII 2513, ZL IV 212-96, V 284). 1456 tenże zapisuje ż. Katarzynie 80 grz. posagu i tyleż wiana (ZL IV 212). 1454 1/2 w. Cz. należy do Piotra Konińskiego h. Rawa (ZL IV 160). 1459 szl. Małgorzata Wodeczska z Cz. (OL II 180-1). 1463 dział rodzinny: Katarzynie ż. Mikołaja z Wielogłów [pow. sądecki] przypada folw. → Żydowskie, Bedlne i Cz. (ZL V 368). 1473 Mikołaj z Wielogłów oświadcza, że 1060 grz. za sprzedane dobra ojczyste ż. Katarzyny, tj. Cz., Żydowskie i 2 domy w Lublinie, zapisał na swych dobrach w pow. pilzneńskim (ZPilzn III 131). 1470-4 dz. Skarbek Piwko z Zastępowa h. Awdaniec (ZL VIII 130, IX 10) 1470-80 dz Piotr Koniński h. Rawa (DLB II 538). 1434 Piotr Koniński z Witowie odstępuje Cz. s. Janowi (ZL IX 419).

Młyn: 1369 Kazimierz W. zezwala mieszkańcom wsi i przedmieścia lub. na mielenie we młynie w Cz. (ZDM IV 998). 1432 star. lub. zaświadcza, że przedmieszczanie lub. zgodnie z dok. Kazimierza W. mają prawo mleć we młynie w Cz. (ZDM II 446). 1441 Jan z Czyżowa namiestnik król. rozsądza spór między star. lub., a Mikołajem Cebulką postanawiając, że przedmieszczanie lub. mogą mleć w młynie w Cz. wszelkie rodzaje zbóż z wyj. słodów (ZDM II 588). 1452 Kazimierz Jagiel. zatwierdza w/w dok. (Mp V/52).

1470-80 folw., 19 1/2 ł. km., młyn, karczmy brak (DLB I 200, II 538). 1531-3 pobór z cz. Jana Bychawskiego 2 ł., cz. Rafała Ożarowskiego 2 ł. i młyna (RP).

4. 1419-20 Janusz wójt (ZL X 327- 53).

5. 1470-80 dzies. snop. z 10 ł. km. archidiakonowi, z reszty wsi plebanowi iub. (DLB I 200, II 538). 1529 dzies. z folw co trzeci rok 1 1/2 grz. plebanowi, z reszty wsi 6 grz. archidiakonowi (LR 429, 466).

6. 1441 Jan z Jastkowa alias Snopkowa ręczy na sumę 3 grz. Mikołajowi Cebulce z Cz. za kmiecia Mateusza, który spalił spichlerz dębowy, komorę, browar, stajnię i przegrodę w ogrodzie, izbę zaś doprowadził do spróchnienia (ZL X 147).

8. VIII-IX w. skarb srebra i monet arabskich (Żaki 187-552).