CZEMIERNIKI

(1326-7 Chemernik, Cemernik, 1417 n. Czemerniky), w., od 1509 m., obecnie w.

1. Pow. lub., par. Cz.

2. 1564 droga z Lublina na Litwę i Wołyń (AS XIX 320).

3. Własn. szlach. 1351-4 dz. Adamko (MV H 374-432). 1417 i 1423 w działach między cc. śp. Adama z Charłęża Cz. przypadają Jachnie i Jadwidze (ZL V 176, X 173). 1420-57 Jan Drobot z Cz. (ZL IV 225, X 377). 1451-69 Jachna Drobotowa (ZL VIII 56, X 58). 1457-88 Jan Drobotek s. Jana Drobota (ZL IV 225, V 278- 90, VIII 148, IX 529). 1460-70 Andrzej i Mikołaj dz. Cz. (ZL V 290-320, VIII 66-148). 1509-1521 dz. Mikołaj Firlej wda lub., kaszt. krak i hetman (MS IV 562, 4004).

1488 młyn i karczma (ZL IX 529). 1531 1/2 szosu 36 gr., pobór łącznie ze Skokami i Stoczkiem z 11 1/2 ł. i młyna; 1533 szos l 1/2 grz., pobór j. wyż. z 12 ł. (RP).

4. 1509 Zygmunt I przenosi Cz. na pr. miejskie oraz wraz z w. Skoki, Wola Sucha i Wygnanów na pr. magd., ustanawia w Cz. targi w każdy wtorek oraz jarmarki na ś. Stanisława [8 V] i ś. Mikołaja [6 XII] (MS IV 562).

5. Archid. lub. 1326-7 par. spust. Pleban Piotr; dochód 1 1/2 grz. 1351-4 dochód 3 grz. (MV I 173-389, II 186-432). 1448? bp Zbigniew [Oleśnicki] zaświadcza, że król Kazimierz i panowie na sejmie piotrkowskim postanowili, aby Rusini zamieszkali w par. Cz. we w. → Paszki, Niewęgłosz, Branica, Zbylutów, Świerże i Wola Sucha oddawali Piotrowi plebanowi dzies., kolędę i świętopietrze tak, jak Polacy [Fals.?], (ZDM III 789). 1452 Stanisław minister kośc. w Cz. (OL II 13). 1465 plebanowi dzies. z w. → Jezioro (Ep V 92). 1470 bp Jan [Lutkowic z Brzezia] rozsądza spór między plebanami Oliwariuszcem z Cz. i Tomaszem z Koziegorynku: Zgodnie z wyrokiem bpa Tomasza [Strzępińskiego 1455-60] i z powodu wylewów rz. Tyśmienicy przyznaje parafii w Kozimrynku w. → Paszki, Niewęgłosz-Dzierżki, Niewęgłosz-Guzki, Branica i Zbylutów, zaś par. Cz. kolędę i świętopietrze z tych wsi (Ep I 40-1, V 50). 1470 sąd ziemski zaświadcza, za Jan Drobotek darował kościołowi Ś. Stanisława w Cz. 1/2 zagr. i /2 łęki karczemnej (OL XX 258). 1470-80 kośc. drewn. Do par. należą w. → Bełcząc, Górka, Stoczek, Świerże, Wola Sucha (DLB II 550). 1479 oficjał sand. przysądza Oliwariuszowi plebanowi w Cz. dzies. snop. z rói. folw. w → Charlężu (OL XVIII 250- 4). 1529 dekanat radomski. Szkoła. Plebanowi dzies. z m. Cz. 9 grz. oraz z całych wsi Stoczek, Skoki, Świerże, Wola Sucha, Jezioro, Branica, Niewęgłosz, Lichty, Paszki, Tulniki, Brzeźnica, Górka, Leszkowice, z folw. Bełcząc, Dębica i Charlęż - ogółem 66 grz. 24 gr (LR 421-2). 1531 bp Piotr [Tomicki] przenosi par. Cz. z dekanatu radomskiego do archid. lub. (OL VIII 453-4). 1531-3 do par. należą w. → Bełcząc, Branica, Brzeźnica, Jezioro. Leszkowice, Skoki, Stoczek. Świerże, Tulniki, Wola Sucha (RP).