CIELEMĘCZ

(1475 Czelemacz, 1507 Czelomacz, 1529 Cyclyomącz), dziś Cielemęc, 10 km. SE od Siedlec.

Pow. łuk., par. Zbuczyn. Własn. szlach. Ok. 1464-71 droga z C. do Pruszyna (ZDM II 425)1Dok. drukowany pod mylną datą. 1475 dz. Piotr Olędzki (APL or.) 1507 Gniewosz z C. (PŁ 67-147). Ścibor z C. (PŁ 117-147). Janusz Gojski (PŁ 110). 1509 Olędzki z C. (PŁ 30). 1529 dzies. z całej wsi 4 grz. plebanowi w Zbuczynie (LR 416).

1 Dok. drukowany pod mylną datą.