GISZOWICE

(1409 n. Gisszawicze, Gyssouice, Gyssewycze, 1417 Gyszowycze, 1444 Gyeszowicze). leżały ok. 15 km NW od Lublina, wyst. do pocz. XIX w., zapewne zostały wchłonięte przez Mosznę i Tomaszowice (Wojc. 45-46).

1. Pow. lub., par. Garbów.

3. Własn. szlach. 1409-17 dz. Stanisław h. Półkozic (TA VII 292, ZL X 139). 1409-17 Śmiesław-Śmieszek h. Półkozic (TA VII 145-374, RH III 38, ZL X 163). 1409-15 Pachna (TA VII 441-469, ZL X 156). 1414 Adam (ZL V 93-98). 1416-20 Świętosław (ZL X 129-336). 1416-30 Piotr ze Starych G. (ZL II 93-278, X 9-389). 1416 Piotr s. Adama (ZL X 121). 1417 Piotr dz. z G., pleban w Rudnie (ZL X 191). Piotr młody [iuvenis] (ZL X 192), Jan (ZL X 196). 1420-8 Marcin (ZL II 150-176, X 349-354). 1430 Mikołaj i Jakub z Nowych G. (ZL II 278). 1440 Jan Zakrzowski s. Stanisława z G. h. Bończa (SP VII/2 770). 1441-52 Mikołaj Giszowski z G. (ZL I 1-79, IV 80). 1441-45 Andrzej Giszowski z G. (ZL I 39-230). 1441-53 Piotr (KL 1001, ZL I 1-163). 1443 tenże zastawia Świętochnie Janowej z Ługowa 2 półłanki w G. za 12 grz. (ZL I 59). 1441 Jakub s. Mikołaja (ZL I 45). 1441-3 Stanisław s. Mikołaja (ZL I 45-77). 1443-5 Stanisław Makownik, Makownowicz z G. (ZL I 186-231). 1443 Katarzyna c. Stanisława (ZL I 70). 1451 Stanisław Żak z Tomaszowic sprzedaje br. Dziersławowi cz. w G. (ZL IV 57). 1451-69 Stanisław (ZL IV 185-288, V 206-333, VIII 20-106, X 54). 1455 Stanisław Paluchowic (OL II 87). 1460 Stanisław br. Macieja z Chrzanowa (BO LX 39). 1451 Małgorzata (ZL X 54). 1452 Małgorzata ż. Jana z Radawca sprzedaje 1/2 posiadłości w G. za 300 grz. Marcinowi i Andrzejowi z Matczyna (ZL IV 79). 1468 Jan Giszowski (ZL VIII 40-42). 1470 cz. Andrzeja z Moszny z dworem (ZL V 247). 1470-80 2 wsie G. wielu dziedziców, nieliczni kmiecie (DLB II 542). 1477 Andrzej Słodki (ZL V 16). 1531-3 pobór: 1 ł. km., G. Małe 1/2 ł. km., szlachta bez kmieci : Piotr i Jan Słodki 1 ł., Jan Giszowski 1 ł. (RP).

1420 Piotr kmieć z G. (ZL X 349-354).

5. 1470-80-1529 dzies. 4 grz. plebanowi w Garbowie (DLB II 542, LR 444).