GIŻYCE

(1409 n. Girzice, 1420 n. Gyzicze, 1432 Gysycze, 1449 Ghyrzicze, 1529 Gyerzycze), 6 km SW od Kocka.

1. Pow. lub., par. Kock.

2. 1409 w sporze m. Wojciechem z G. a Mikołajem Nasutowicem [ze Skromowic] świadkowie mają zeznać, że Wojciech od 16 lat był w posiadaniu jeziora i 8 sosen (TA VII 144). W./w Wojciech pozwał w/w Mikołaja o sosny za smugiem zw. Smiczina i szkodę 206 grz. (TA VII 328). Granice: 1423 z Ostrowem: od granic w. Rudno rz. Czerwonką do Wieprza (ZL II 175). 1466-8 z Rudnem: od drogi z Rudna do Kocka rz. Czerwonką do ściany w. Serock (AS V 22, ZL V 460). 1496 z Skromowicami, Wolą Skromowską i Łukowcem: od granicy z Serockiem „super byel alias nad byelą alias dicta poroszle”, lasem do drogi ze Skromowic do Rudna, borem do lasu Stok, do miejsca zw. Cieszanów, bagnami do jeziora Wielkie i rz. Wieprz (LP 119-120).

3. Własn. szlach.1Wobec podobnej pisowni w średniowieczu nazw Giżyce i Iżyce niektóre z niżej wymienionych osób mogły pochodzić z → Iżyc 1409 dz. Wojciech (TA. VII 144-332). 1409-43 Mikołaj (TA VII 239-250, OL I 18, ZL I 163, X 127-35). 1420 2 Mikołajów (ZL X 367). 1417 Anna (ZL X 135). 1420 2 Piotrów (ZL X 367-82). 1423 Jadwiga i Katarzyna z G. (ZL II 145-75). 1441-54 Gotard (ZL IV 6, X 50-146). 1454 tenże na podstawie zeznań świadków wolny jest od jurysdykcji kaszt. (ZL XI 14). 1462-6 Anna Gotardowa (ZL V 308-451). 1442 Dobrogost (ZL I 53). 1449 Podgroczky z G. (KL 1263). 1450-68 Jan (ZL IV 1-6, V 60, VIII 51). 1452-71 Stanisław (OL II 17, KL 1608, ZL IV 246, X 54). 1469 Stanisław Strzałkowski sprzedaje 1/2 G. za 200 grz. Prandocie z Ożarowa (ZL VIII 53). 1459-60 Piotr (OL II 166-204, ZL V 260). 1460 Mikołaj Strzałkowski z G., ż. jego Anna (OL II 215, ZL V 221-9). 1460-2 Mikołaj Gotardowic (ZL V 257-308). 1462 Mikołaj Grotowic z G. (ZL V 58-60). 1460-71 Tomasz (OL II 210, ZL V 291, VIII 64-166, AGAD or. 6224, ADP or. 339). 1466 Katarzyna wd. po Tomaszu (ZL V 430-60). 1468 Katarzyna ż. Tomasza (AS V 119-120). 1461 Wichna (ZL V 289). 1462 Dziersław (ZL V 60-67). 1406 Sławek (ZL VIII 14). Masiota (ZL VIII 21) 1469 Jan Nakonieczny (ZL VIII 58). Gotard, Stanisława i Małgorzata, dzieci Gotarda, Katarzyna ż. Jakuba (ZL VIII 71). 1491 dział między ss. śp. Prandoty Ożarowskiego: Janowi i Rafałowi w. G. i Va stawu na rz. Czerwonka (ZL IX 664). 1496 dz. Rafał i Lasota br. niedzielni (LP 119-20).

1531-3 pobór z 1/2 ł. (RP). 1409 kmieć Andrzej (TA VII 350).

5. 1529 dzies. z całej wsi G. 2 grz. plebanowi w Gołębiu (LR 435).

1 Wobec podobnej pisowni w średniowieczu nazw Giżyce i Iżyce niektóre z niżej wymienionych osób mogły pochodzić z → Iżyc.