GLINIK

(1409 n. Glinnik), dziś cz. w. Skowierzyn położona na płd. brzegu nowego koryta Sanu, ok. 11 km E od Sandomierza.

1. Pow. lub., par. Wrzawy.

2. Granice: 1419 z Sadowiem (ZL X 278). 1488 z dobrami Oczerchów i Potok (LP 114).

3. Wlasn. szlach. 1409 Jan z Klimontowic zastawia G. za 200 grz. Mikołajowi ze Śmiechowic [pow. sand.] (TA VII 180). 1418 Dobek z Sierakowic [Sirochouicze; pow. pilzneński, lub Mazowsze] sprzedaje G. Beacie z Bożegodaru [wd. po Dymitrze z Goraja marszałku] za 40 grz. (ZL X 106). 1470-80 dz. Andrzej [Oleśnicki] z Sienna h. Dębno. Folw. łany km, (DLB II 368). 1488 dz w/w Andrzej podkomorzy sand. (LP 114) → 5. 1531-3 pobór łącznie z → Wrzawami.

5. 1470-80 folw. plebana z Wrzaw z 5 rolami. Dzies. snop. z całej wsi w/w plebanowi (DLB II 367-8). 1529 dzies. z całej wsi 3 grz. oraz czynsz od kmiecia 3 wiard. w/w plebanowi (LR 449).