GŁĘBOKIE

(a. 1480 Glambokye), jez. k. wsi tej nazwy, średnicy 1/4 mili (DHn I 93).