GODÓW

(ok. 1414-25 Gadowo, 1426 n. Godow) 11 km SE od Opola.

1. Pow. 1462-7 urzęd. (LP 127-131), 1531-3 lub. (RP), par a. 1541 Kłodnica, n. Chodel (Szafran 146-7).

2. Granice: 1462 ze Świdnem: od kopca k. drogi z Komaszyc do Bobów, na granicy z Bobami do podłużnego pagórka zw. Wloczennygrąd, rowem do bagna Żurawce, do Cmentarzyska i granicy Woli Wierzbickiej i Bobowskiej (LP 127-8). 1467 z → Urzędowem.

3. Własn. szlach. Ok. 1414-25 dział m. br. Stanisławem kanclerzem płockim, Janem i Andrzejem z Rozniszewa [Mazowsze]: Andrzejowi m. in. przypada G. i Maciejowice w pow. stężyckim (MK III 60). 1441-52 Andrzej z G. i Maciejowic (LP 64, ZL I 34-172). 1441 Katarzyna ż. Andrzeja (ZL I 18). 1447 Szorstek! z G. (KL 683). 1453 Małgorzata ż. Dziersława z G., c. Stefana z Matczyna (ZL IV 98). 1462-7 dz. br. Jan Maciejowski podstoli lub. i ks. Ścibor (LP 127-131). 1470-1 Grzegorz Ożarek z G. (ZL V 5-211). 1470-80 dz. Mikołaj Maciejowski h. Ciołek oraz 2 szlachty. Folw., 8 ł. km. starych, 10 nowych, 2 karczmy, 2 zagr. (DLB II 546, III 253). 1531-3 pobór z 4 ł. (RP).

5. 1470-80 dzies. snop. z folw. alternatywnie kośc. w Rozniszewie i w Kłodnicy, z ról 2 szlachty kość. w Kłodnicy, ze starych ł. km. wart. do 7 grz. opactwu świętokrzyskiemu, z nowych bpowi (DLB II 546, III 253). 1529 dzies. snop. z pewnych ról wart. 4 grz. w/w opactwu, z in. folw. w/w kośc. w Kłodnicy, z pozostałych bpowi (LR 34, 351, 432).

6. 1426 Piotr s. Dobiesława z G. zapisany na Uniw. Krak. (Ind).