IŻYCE

(1383 Iszycz, 1415 Yssicze, 1417 Gyzicze, 1419 Hysszycze, 1450 Hyszycze, 1469 Gyschycza, 1475 Gyzycze) 1Patrz hasło Giżyce 7 km N od Bychawy.

1. Pow. lub., par. Bychawka.

2. 1409 i 1457 granice z → Radkowem (TA VII 205, ZL IV 246). 1418 br. Mikołaj i Piotr z I. zawierają ugodę z Mikołajem i Zdziesławem dz. z Tuszowa w sprawie wspólnego wykonania gaci przez rz. Bychawę poniżej rz. Tuszówki. Samica rzeki stanowi granicę. Obie strony mogą jeździć drogą przez gać i stawiać na rz. Bychawie jazy [wrota] (ZL X 220). 1430, 1454 granice z Bychawką (ZL II 264, IV 146). 1441, 1460 na granicy z Osmolicami łąki Orłowa Gać (ZL V 264, X 150). 1453 Gotard z I. pozwał Piotra z I. o to, że ogrodził nawsie i zrobił na nim ogrody zaczynając od dolnej bramy wygonu aż za browar i łaźnię, zaorał wygon i nie chce podzielić z Gotardem dóbr aż do Orłowej Gaci (ZL IV 134). 1456, 1463 granica z Piotrowicami rzeką (ZL IV 198, V 375). 1466 granica z Wilkowicami (ZL V 450).

3. Własn. szlach. 1383 N. z I. (AS II 52). 1409 dz. Marcin (TA VII 37-373). Stachna wd. po Piotrze (TA VII 35-204) Staszko Mały (TA VII 79). 1409-20 Stanisław (TA VII 36-204, ZL X 104-350). 1409-29 Mikołaj (TA VII 25-204, ZL II 129-253, V 184-7, X 198-259). 1410 tenże w niewoli krzyżackiej (KH LXVI 697). 1420 2 Mikołajów (ZL X 371-6). 1416-30 Czeszek-Czesław (ZL II 110-267, V 186, X 135-384). 1417-8 Anna (ZL X 131-248). 1418 Bartek (ZL X 248). Stachna (ZL X 249-59). 1418-30 Piotr br. Mikołaja (ZL II 102-274, V 185, X 220-376). 1419 Zdzisław (ZL X 317). Krzesław (ZL X 338). 3426-8 Dorota (ZL II 172, V 180). 1428-30 Jan (ZL II 165-279). 1428-42 Maciej (SP VII/2 1616, ZL I 39-53, II 158-279). 1428-66 Mikołaj Sołtan br. Macieja (ZL I 163, II 172-276, IV 18-264, V 55-450, X 59). 1453 tenże zastawia Janowi z I. 1 ł. przy granicach Leonarda, do modrzewia, za 20 grz. (ZL IV 130). Tenże otrzymuje za ż. Jadwigą 30 grz. posagu zapisując jej tyleż wiana (ZL IV 130). 1454 tenże zastawia długi łan pod Bychawką i drugi łan, na którym siedział Radkowski, z łąkami za 9 grz. Piotrowi i Janowi z I. (ZL IV 146). 1441 Mikołaj Golan z I. (ZL X 150). 1457 Mikołaj z I. zapisuje ż. Annie 100 grz. posagu i tyleż wiana (ZL IV 258). 1462 Mikołaj Gotardowic (ZL V 329). 1436 Stanisław (SP VII/2 1616). 1439-65 Gotard h. Tarnawa, ma obcięte rękę i nogę przez Mikołaja Ciołka z Żelechowa (SP VII/2 1617, ZL I 143, IV 119-42, V 424, X 150). 1443 Zuzanna wd. po Macieju, ich córki Helena i Elżbieta (ZL I 165). Ozanna (ZL I 163). 1443-69 Leonard s. Macieja (ZL I 165, VIII 58). 1447 Jakub Kikieć [Kykyecz] z I. (KL 578). 1451 Jakub Makowski z I. (ZL X 63). Jakub s. Mikołaja Sołtana (ZL X 63). 1455 Jakub zastawia 1/2 ł. koło zapusty i łąkę w Orłowej Gaci za 16 grz. Mikołajowi z Prawiedlnik sędziemu lub. (ZL IV 169). Ks. Jakub z I. (OL II 92). 1469 Katarzyna ż. Jakuba (ZL VIII 91). 1451-65 Piotr (ZL IV 134-46, V 275-409, X 52). 1451-69 Stanisław (ZL I 136, IV 183, V 342-424, VIII 89, X 63-64). 1462-9 Stanisław Sołtanowic s. Mikołaja Sołtana (KL 1590, ZL V 303, VIII 71). 1465 Stanisław Cieszek (ZL V 409). 1453-61 Jan (ZL IV 130-261, V 329). 1457 tenże sprzedaje swą cz. w I. za 4! grz. Wichnie (ZL IV 250). 1460-71 Jan Cieszek (KL 1608, ZL IV 294, V 409, VIII 24, X 1-98). 1463-9 Jan Kotka (ZL V 375, VIII 90). 1455 szl. Anna wd. po Bernardzie, ich s. Mikołaj (OL II 92). 1460-5 Zygmunt (ZL V 264-409). 1460-75 Leonard synowiec Mikołaja Sołtana, h. Bończa (SP VII/2 1628, ZL V 276-450, VIII 90). 1461 Dziersław (ZL V 329). 1463 Michał Goszek, jego ż. Wichna (ZL V 375). 1465 Piotr Kotka, jego ż. Katarzyna (KL 1590). 1474 Zygmunt Łoś (KL 1638). 1475 Jakub Sołtanowic h. Bończa, br. Leonarda (SP VII/2 1628). 1531-3 szlachta baz kmieci: Barbara Ząbkowa 1/4 ł., Mikołaj Sołtan 1/2 ł., Jan Kolczek-Koleczko 1/2 ł.. Jakub Gotardowic 1 ł., Hipolit 1/2 ł., Krzysztof Łoś 1/2 ł., Mikołaj zięć Kota 1/4 ł., Mikołaj Sosnowy 1/2 ł., Leonard Sołtan 1/2 ł., Jan Łoś 1/2 ł., Jan i Marek 1/2 ł., Jan Pytko 1/2 ł., Katarzyna Sołtanowa 1/2 ł. (RP).

5. 1529 dzies. z folw. 2 grz. plebanowi w Bychawce (LR 443).

1 Patrz hasło Giżyce.