JABŁONNA

(1414 n. Jablona, 1414, 1427 Jablonka, 1430 Jablonow) 8 km NE od Bychawy.

1. Pow. lub., par. Bychawka (RP), wg Długosza jakoby Opole (DLB II 546).

2. Granice: 1420 z Bychawką (ZL X 364). 1428 z Osmolicami (ZL II 170). 1448 z Tuszowem i Osmolicami (LP 33). 1453 dział między siostrami: Jadwidze i Weronce 1/2 wsi w stronę Bychawki i Tuszowa od granicy czerniowskiej do Piotrkowa przez połowę dołu idącego z J. do Piotrkowa i przez pół rzeki, 2 stawy pod Czerniowem i trzeci powyżej stawu p. Beaty; Beacie i Elżbiecie cz. w stronę Żukowa, Krzczonowa i Skrzynic, 2 stawy, młyn. Wolny wypas i wrąb dla kmieci. Dział między Jadwigą i Weroniką: Jadwidze od miedzy Wojkowej między górnym łanem do granicy wsi i naprzeciw Sadkowej miedzy pod Piotrkowem; Weronice od górnego łanu z łanem Wojkowskim do miedzy Mistrzkowskiej pod Czerniowem (ZL IV 130). 1470-80 granice z Czerniowem (DLB III 306).

3. Własn. szlach. 1414-20 dz. Kielcz (ZL I bp., X 365). 1414 sąd ziemski przysądza J. Dzierżce ż. Siecieja z Abramowic (ZL I bp.) 1416 Goworko z J. (ZL X 124). 1418-29 Katarzyna ż. Kiełcza z J. (ZL II 170-213 X 199-364). 1421 Paweł z J. h. Wieniawa (SP VII/2 1589). 1427 sąd ziemski przysądza J. Piechnie z Abramowic przeciw Piotrowi z Dominowa (ZL II 101). 1430 szl. Jasiek z J. (OL I 12). 1441-3 Katarzyna Jabłońska z J. (ZL I 62-195, X 146). 1443 Krystyna (ZL VIII 181). 1450- 66 Kanimir z J. alias z Kosarzewa, br. Jana i Jakuba (ZL IV 15-289, V 60-440). 1455-61 Beata ż. Kanimira (ZL IV 170- 283, VIII 99-111). 1455 Weronika ż. Mikołaja z Żółkwi [z. chełmska] zastawia cz. macierzystą w J. Stefanowi z Dąbia za 300 grz. (ZL IV 166) Weronika odstępuje Stefanowi cz. macierzystą bez dworu i 2 ł. w zamian za jego cz. w Dąbiu (ZL IV 166). 1457 Weronika sprzedaje cz. w J. za 140 grz. Stefanowi z Dąbia (ZL IV 227). 1464 Jakub z J. alias z Kosarzewa, br. Kanimira (ZL V 387). 1508 Stanisław z J. burgrabia lub. (MS IV 18799).

Tenutariusze: 1462-6 Mikołaj Piotrowski (ZL V 62-440). 1482 Jan Grocholski (ZL IX 354).

1531-3 pobór z cz. Stanisława 1 ł., cz. Mikołaja Sobieskiego i Stanisława Ożarowskiego 3 ł. i młyn (RP).

5. 1461 dzies. plebanowi w Bychawce (OL II 252). 1529 dzies. z folw. 4 grz., oraz 1 grz. i 1 wiard. plebanowi w Bychawce, z pewnych ról bpowi (LR 33, 444).