JAKUBOWICE

(1409 n. Jacubouicze, 1529 Jacubouicze Conynski), dziś Jakubowice Końskie, 6 km N od Lublina.

1. Pow. lub., par. Dys.

2. Granice: 1419-20 z Snopkowem, Jastkowem, Dysem, Krasieninem (ZL X 298, 345). 1428 z Snopkowem (ZL II 147). 1447 z → Dysem (LP 14, 16).

3. Własn. szlach. 1409 Scholastyka z J. z dz. Snopkowa (TA VII 193-4). 1409-45 dz. Strachota h. Jastrzębiec, br. Wisława i Wyszka (TA VII 145-380, AKH VIII 474, ZL I 36-80, II 94-283, V 94-186, X 160-352). 1418-9 Małgorzata ż. Strachoty, siostra Jakuba z Mętowa (ZL X 205-315). 1445 Katarzyna ż. Strachoty, wd. po Mikołaju z Opoki (ZL I 128). 1409-25 Michał h. Jastrzębiec (TA VII 119-348, AKH VIII 474, ZL X 114-360). 1426 N. wd. po Michale (ZL V 177). 1414-28 Wyszko br. Strachoty i Wisława (ZL I bp., II 147, X 158-314). 1414 Wisław br. Strachoty i Wyszka (ZL I bp.), 1416 pleban w Chełmie [Lubelskim] (ZL X 109-140), 1432-40 dziekan katedry chełmskiej (ZDM V 1312, przyp. 6). 1419-30 Dziersław (ZL II 115-345, X 298-345). 1427-8 Śmiechna z J. (ZL II 93-147). 1428 Świętochna z J. (ZL II 147). 1441-8 Jakub s. Michała, synowiec Strachoty (PL 34, ZL I 22-121. X 271). 1441-75 Jakub Koniński z J. (SP VII/2 1622-8, PL 14-16, ZL I 49-228, IV 297, V 58-415). 1455 br. niedzielni Jan i Mikołaj zastawiają swą cz. w J. Jakubowi Konińskiemu za 200 grz. (ZL IV 180). 1469 Jadwiga ż. Andrzeja Konińskiego z J., c. Jana Mętowskiego (BO LX 85). 1495 Paweł Koniński z J. (BCz or. 642). 1531- 3 pobór z 6 ł. (RP).

5. Poł. XV w. dzies. plebanowi w Dysie (OL I 7). 1529 dzies. z folw. plebanowi w Krasieninie, z pewnych ról bpowi (LR 34, 440).