JAKUBOWICE

(1388 n. Jacubowicze, 1529 Jacubouicze Samborzeczkego), dziś Jakubowice Murowane, 4 km NE od Lublina.

1. Pow. i par. lub.

2. Granice: 1416-9 ze Świdnikiem rz. [Bystrzycą] (ZL X 125, 139, 278). 1418 i 1470-80 z Trześniowem (ZL X 259, DLB III 459). 1418 i 1434 z Rudnikiem (ZDM II 466, ZL X 259).

3. Własn. szlach. 1388 dz. Pieszyk z Frydrychowa alias z Kosarzewa (ZDM VI 1549). 1398 dz. Marcin s. Piecza (SP VIII 7808). 1409 dział między ss. Piecza: młodszemu Pieczowi J. i Żydowskie, Marcinowi Żulin w z. Chełmskiej (TA VII 252). 1414-45 Piotr Piecz, Pieczyk, zw. Strzała z J. (TA VII 377-427, LP 138-50, Mp IV 1332, ZL I 35-233, X 105-387). 1451-2 były dz. (ZL IV 76, X 65). 1419 tenże zapisuje klasztorowi ś. Stanisława [dominikanów] w Lublinie 30 grz. na w. J. (ZL X 312). 1441 tenże zastawia J. i 1/2 Rudnika Piotrowi z Bystrzejowic za 80 grz. (ZL X 151). 1442 Jan s. Piecza (ZL X 273). 1450-69 Grot z Ostrowa [i Samborca], tenut. kazimierski; kupił J. i 1/2 Rudnika za posag ż. Doroty (ZL IV 26-116, ZL X 273).

1409 Florian z J. z dz. Trześniowa (TA VII 457).

1470-80 4 ł. km. (DLB II 537). 1533 pobór łącznie z Rudnikiem z 5 ł. (RP).

4. 1388 Władysław Jagiełło przenosi J. na pr. magd. (ZDM VI 1549).

5. Poł. XV w. - 1470-80 dzies. z folw. plebanowi lub. (OL I 7, DLB II 537). 1529 dzies. snop. z 5 ł. wart. 2 grz. plebanowi lub., z pewnych ról 13 gr. bpowi (LR 34, 429).