JAKUBOWICE

(1470-80 n. Jakubowicze), 9 km N od Zawichostu.

Pow. lub., par. Świeciechów. Własn. szlach. 1470-80 granice z Opoką (DLB I 389). 1529 dzies. snop. plebanowi w Świeciechowie (LR 450 1531 pobór z cz. Rachowskiego 1/2 ł.; z cz. N. łącznie z Rachowem z 3 ł. (RP).