JABŁONNA

(1488 Jablona), osada niezid. na terenie z. łuk. (PŁ 97, 133).