JABŁONNA

(1470-80 Jablona), rz., prawoboczny dopływ rz. Bystrzycy. Zasila duży staw we w. → Dziesiąta (DLB II 199).