KARCZMA JABRZĘDZINA

dziś nie istnieje, na mapie Perthéesa (1786) zaznaczona na lewym brzegu Wisły między → Boiskami a → Białobrzegami, na terenach należących (?) do kl. święt.

[Pow. rad.]

Własn. może kl. święt., por. Głogów i Zaborów.