KAWĘCZYN

(1564-5 Kawenczyny, 1569n. Kaweczyn, Kawęczyn; Kam. 87; Niec. 270; Kop.R 293) dziś nie istnieje, leżał na lewym brzegu rz. Iłżanki, naprzeciw → Świesielic.

1. 1569n. pow. rad. (ASK I/8 584; Paw. 323), 1827 pow. solecki (Tabela I 201); 1569n. par. Ciepielów (ASK I/8 584; Paw. 323).

2. 1660-4, 1789 → Świesielice; 1660-4 druga cz. wsi Świesielice osadzona po drugiej strome rz. Chotczy (LS 1660-4 I 192).

3. Własn. król., tenuta solecka.

1564-5 przynależy do zamku w → Solcu, własn. król. (LS 1564-5 278); 1569 Jan Cieligowski służebnik starościny soleckiej płaci pobór od 5 zagr. z rolą (ASK I/8 584; Paw. 323); 1576-7 pobór od 6 zagr. z rolą (ASK I/8 517v, 725v); 1662 pogłówne od 34 poddanych i mkw młyna (ib. I/67 72); 1660-4 własn. król., starostwo soleckie, brak kmieci, 3 zagr. na półtrzeciu zagrody płaci czynsz po 13-15 gr, solne, drabskie, pracuje po 3 dni tyg. pieszo, przędzie po 3 łokcie, młyn, stępy, rola Kałków, lasy (LS 1660-4 I 192); 1673 pogłówne od 39 mkw wsi, szl. Mikołaja Szalajkowskiego administratora dóbr oraz jego żony, 2 domowników szl. i 6 służących, a także od szl. Jakuba Szobieckiego z żoną (ASK I/67 277v); 1787 liczy 76 mkw, w tym 2 Żydów (Spis I 393; II 115); 1789 ponad 6 ł., młyn z rolą, bór (LS 1789 II 21-3, 28, 34, 53, 215); 1827 ma 18 domów i 103 mkw (Tabela I 201).

5. 1618 → Jarnołtowice; 1652 dzies. snop. należy do stołu konw. święt. (AG nab. 936 1, 2v); 1819 dzies. pien. 150 zł należy do stołu konw. (AOkup. 10).

7. Gacki 281-2; SG II 915, XI 44-6; Derwich 1992 wg indeksu.

8. Materiały z XI-XIII w. stwierdzone w trakcie badań AZP (Rozwałka 156).

Uw. Por. Świesielice, Wola Solecka.