KLEMENTOWICE

(1330 Climonthovithi; w XIV-XVII w. Klimontowice, Klimuntowice; Kosyl 12, 14, 64; SHGL 101; Osady 67-8; Derwich 1992a 69) 13 km na NE od Kazimierza Dolnego; ok. 93 km na NE od kl., 30 km na NE od → Braciejowic.

Pow. kurowski, następnie lub.; od 1418 r. par. własna.

Własn. szlach.

5. Dzies. należy do kl. święt., bpa krak. i miejscowego pleb.

1418 dzies. z folw. należy do pleb. K. (ZDM V 1299); 1442 sąd polubowny postanawia, że dzies. z K. winna należeć jak uprzednio do bpa krak. i opata święt. (ZDK II 434); 1464 Klemens z Przybysławic archid. lub. przyznaje kl. święt. dzies. z wygonów (ex agris expulsonialibus) w K., zawłaszczone przez Jana pleb. K. (Gacki 294-5); 1470-80 z 15 łkm. dzies. dowożą kl. święt., a z innych 15 łkm. oddzielonych znakami bpowi krak. (DLb. III 254); 1529 dzies. snop. wart. 5 grz. należy do stołu konw. święt., dzies. snop. z folw., ról szlachty Grabionków i ról 2 sołtysów wart. 4 grz. pobiera pleb. K. (LR 351, 431); 1551 do 1741 → Brzozowa Gać; 1819 dzies. snop. kupowana przez gromadę za 150 zł należy do stołu konw. (AOkup. 10v).

7. Paw. 359, 372, 26a; LL 1565 41; RL 1626 122; Spis I 446; II 169; Tabela I 210; Gacki 293-7; SG IV 129; Wojciechowski 1930 121; Nosek 226-7, 236-7; Szafran 145-6, 187; Flaga 308-9; SHGL 101; Osady 67-8; Sochacka wg indeksu; Derwich 1992 wg indeksu; 1992a 69; Rozwałka 73, 77-8, 183, 197, 207, 213; Rolska-Boruch 183-4 i wg indeksu.

8. Materiały z VIII-XIII w. stwierdzone w trakcie badań AZP (Rozwałka 157; Hoczyk 126).