KĘPA GOSTECKA

(1789n. Kępa Gostecka; Kop.R 40, 471) 12,5 km na NW od Opola Lub., na prawym brzegu Wisły; ok. 62 km na NE od kl., 2 km na SW od → Braciejowic.

1. 1827 pow. solecki; par. →-Solec (Tabela I 204).

2. 1815 → p. 3; → Goszcza, uw.

3. Własn. kl. święt.

1789 konw. święt. na gruntach zniszczonej przez Wisłę wsi Goszcza lokuje wieś K.G., dając osadnikom 7 lat wolnizny (Gacki 240, 248); 1796 po upływie wolnizny Bened. przeprowadzają pomiar wsi K.G. i ustalają powinności poddanych, którzy nie godzą się na oczynszowanie. Z 1 działu obejmującego 3 morgi i 187 prętów pracują po 2 dni tyg. pieszo i 3 dni rocznie pomocnego, po 1 dniu przy sianie, żniwach pszenicy i owsa. Otrzymują drewno tylko na pierwsze zabudowania, później budują własnym kosztem, w związku z czym odchodząc, mogą odsprzedać następcy budynki, a gdyby nie było kupca, otrzymują zwrot kosztów. Wolno im brać na opał drewno leżące, za bydło zatrzymane w szkodzie płacą 2 zł (ib. 248); 1815 do kl. należy m.in. mały lasek nad Wisłą i na K.G. (ib. 265); 1819 wieś K.G. z folw. należy do stołu konw., w dzierż. (AOkup. 6v); 1827 ma 13 domów i 92 mkw (Tabela I 204).

5. 1789n. dzies. należy do stołu konw. święt. (Gacki 276); 1819 dzies. pien. z ról włościan w K.G. należy do stołu konw. (AOkup. 9v); 1839 z dworu K.G. dzies. należy do pleb. Solca (Wiś.Ił. 224).

7. Derwich 7992 380-1.

Uw. Por. Goszcza, uw.; Kępa Boiska, uw.