KARMANOWICE

(1381; Rym. 34; Kosyl 13, 61; SHGL 95) 5 km na NE od → Wąwolnicy; ok. 90 km na NE od kl., 27 km na NE od → Braciejowic.

Pow. lub.; par. Wąwolnica.

Własn. szlach.

5. Dzies. należy do kl. święt. i pleb./prep. wąwol.

1470-80 niejasna ilość łkm., jest ich 11 (DLb. III 256), 11,5 lub 23 (ib. 249). Z 1/2 łkm. dzies. snop. dowożą kl. święt., a z 1/2 oraz z folw. wart. do 3 grz. dzies. należy do prep. wąwol. (ib. 249, 256). [Następnie?] z całej wsi dzies. snop. wart. do 6 grz. należy do kl. święt. (ib. II 568);

1529 dzies. snop. wart. do 7 grz. należy do stołu konw. święt. (LR 351); 1530 Jan z K. obłożony klątwą za zabór dzies. klaszt. (Gacki 304); 1621 do 1731 → Celejów; 1675 dzies. snop. z folw. i 1/2 łkm. należy do prep. wąwol., ale od 16 lat nieoddawana (AV X 59); 1819 dzies. snop. kupowana przez gromadę za 280 zł należy do stołu konw. (AOkup. k.10).

7. ZDP rps 10543; Al. I 37; Paw. 357, 46a; LL 1564 40; RL 1626 131; Spis I 448; II 169; Tabela I 198; Gacki 86, 303-4; SG III 845; J. Chwalibińska, Ród Prusów w wiekach średnich, Toruń 1948, 89; Szafran 186; SHGL 95; Sochacka wg indeksu; Derwich 1992 wg indeksu; 1992a 68-9; Rozwałka 213.

8. Neolityczne osada i cmentarzysko kultury pucharów lejkowatych (J. Nogaj-Chahaj, Siódmy sezon badań cmentarzyska kultury pucharów lejkowatych w Karmanowicach stan. 35, gm. Wąwolnica, [w:] Sprawozdania z badań terenowych Katedry Archeologii UMCS w 1994, Lublin 1995, s. 7-10; gród i osada wśr., dat. na X-XII w. (Nosek 356; Gurba 51, 54; Żaki 516, 522); ślady osadnictwa z IX-XVII w. (J. Nogaj-Chahaj, Badania rozpoznawcze na stanowisku 33 w Karmanowicach, gm. Wąwolnica, [w:] Sprawozdania..., s. 22-4; materiały z VIII-XIII w. stwierdzone w trakcie badań AZP (Rozwałka 156; Hoczyk 126).