BARANOWO

(1368 Baranowo). Przekazy o nieokreślonej lokalizacji.

1386 Więcław kmieć z B. w sporze z panoszą (dominicellus) Mikołajem zeznaje, że nie wegnał kobyły w dziedzinę Mikołaja (w Micnewø dzedzin; WR 1 nr 6); 1392 sąd przysądza Dorocie 1/2 B. z 1/2 młyna i oddala pretensje Przedpełka do tej części B. (Lek. 1 nr 1249); 1392 Przedpełk kaszt. międz. w sporze z Baranowskim (Lek. 1 nr 1291); śwd. 1399 Mirosław Baranowski (WR 3 nr 119); 1413 kmiecie z B. mają zeznać, że pani Polwicka [z Polwicy, pow. pyzdr.] wzięła od każdego z nich bezprawnie 1/2 grz. (WR 3 nr 476); 1445 Bogusław Baranowski w sporze z Jarosławem Dokowskim; tenże w sporze o 40 grz. z Piotrem Granowskim (KoścZ 12 k. 601, 602); 1469 śwd. Andrzej Baranowski (CP 444 k. 65); 1479 pan Baranowski (ARP 2 nr 1310); 1493 Serafin Baranowski sprzedaje z pr. odkupu Mik. Opalińskiemu folwarki w Urbanowie Starym i Urbanowie Nowym, 5 zagr. oraz łąkę Mała Brzozowica za 100 zł węg. (PG 7, 3v; PG 11, 4v); 1518 Dobrogost Baranowski, stryj Zofii Skórzewskiej (PG 6, 230v).