BARANÓWKA

(1571 or. Baranowka) struga1Kozierowski podaje, że B. to niegdyś strumień, dziś [tj. przed 1916] łąka w Nosalewie (K 3, 514). Wg wywiadu terenowego ludność okoliczna nie zna obecnie [1980] nazwy B. (W 13). W 1571 r. występują strugi Rudna i B., a obecnie do jez. Głuchowskiego, na jego wschodnim krańcu wpadają doń dwie strugi (na MTop. 1950 bez nazwy), jedna z nich płynie z południa (jest to struga Rudna, W 13), a druga struga płynie od wschodu. Ta właśnie struga to B., oczywiście, jeśli melioracje XK/XX w. nie zmieniły stosunków wodnych w tej okolicy w okolicy Nosalewa, płynie ze wschodu i wpada do jeziora wsi Głuchowo na jego wschodnim krańcu; Nosalewo 8 km na SSW od Wronek.

[Pow. pozn.]

1571 Jan Smogulecki z Orla i Głuchowa pozwany przez Jana Ostroroga a) o zniszczenie znaków granicznych między wsią opust. → Nosalewo Ostroroga a Orlem, b) o zalanie łąk w Nosalewie nad strugą Rudna oraz brzegów łąk nad strugą B., a to wskutek spiętrzenia wody w jeziorze wsi Głuchowo, c) o nieukaranie kmieci z Głuchowa, którzy gwałtem wypaśli łąki w Nosalewie nad strugą B. (PZ 36, 614v-615v; PZ 37, 149).

1 Kozierowski podaje, że B. to niegdyś strumień, dziś [tj. przed 1916] łąka w Nosalewie (K 3, 514). Wg wywiadu terenowego ludność okoliczna nie zna obecnie [1980] nazwy B. (W 13). W 1571 r. występują strugi Rudna i B., a obecnie do jez. Głuchowskiego, na jego wschodnim krańcu wpadają doń dwie strugi (na MTop. 1950 bez nazwy), jedna z nich płynie z południa (jest to struga Rudna, W 13), a druga struga płynie od wschodu. Ta właśnie struga to B., oczywiście, jeśli melioracje XK/XX w. nie zmieniły stosunków wodnych w tej okolicy.