BARCHCINO

(1340 kop. XVI w. Barchcino, 1399 or. Barthcino!, 1400 or. Barchczino, 1405 Barcino, Bartino!, 1425 Barthczyno, 1475 Barkczino, Brachczino, 1562 Barchcino, Barczyno, 1563 Barczino), obecnie Barcinek, 8 km na NE od Swarzędza.

1. 1475 n. pow. pozn. (PZ 20, 26v); 1508 n. par. Wierzenica (ASK I 3, 23).

2. 1399 B. graniczy z wsią Kowalskie [pow. gnieźn.] → p. 3; 1400 łąka Olsze nadana sołectwu w B. → p. 4; 1425 opatka z Owińsk w sporze z Adamem Kowalskim [z wsi Kowalskie] o granice między wsiami B. i Kurzęcino [obecnie Skorzęcin] a wsią Kowalskie (PZ 8, 67); 1562 w procesie o rozgraniczenie wsi bpiej Biskupice [k. Pobiedzisk] i wsi Kowalskie, bp pozn. pozywa opatkę w Owińskach, jako właścicielkę wsi B. o okazanie granic tej wsi z Biskupicami (PZ 34, 90; K 3, 524).

3. Własn. kl. cysterek w Owińskach. 1340 Janisław abp i Jan bp pozn. oznajmiają, że gdy kl. w Owińskach sprzedał Bogufałowi, Piotrkowi, Prędocie i Symeonowi, dziedzicom z wsi Kowalskie [pow. gnieźn.] za zbyt niską cenę wsie Kurzęcino i B., król Kazimierz W. odkupił je od wspomn. braci i nadał kl. w Owińskach (Wp. 2 nr 1196); 1353 Kazimierz W. nadaje wspomn. cysterkom wsie Kurzęcino i B. (Wp. 3 nr 1318); 1399 opatka w Owińskach oraz Adam i Andrzej bracia dziedzice z wsi Kowalskie skarżą Mikołaja ze Srebrnej Górki [pow. kcyń.] o podnoszenie wody dla młyna i zalewanie [gruntów] między wsiami Kowalskie i B. oraz o rabunek siana (Lek. 1 nr 3052, 3072); 1405 sąd przyznaje Mikołajowi ze Srebrnej Górki w dożywotnie posiadanie wsie Wierzenica i B., z tym że gdy opatka z Owińsk będzie chciała wspomn. wsie wykupić, winna Mikołajowi dać 60 grz. (KP nr 2317; ZSWm 849); 1475 B. zalega z podatkami (PZ 20, 26v; K 2, 6); 1508 [formularz nie wypełniony] (ASK I 3, 23); 1509 pobór z 2 ł. kmieć, z 1 ł. sołtysa, 2 ł. po pożarze mają zwolnienie (ASK I 3, 65); 1510 B. własn. opatki z Owińsk, 3 ł. os., 2 ł. opust., 1 ł. soł. (LBP 65); a. 1536 wzm. 1564/65 B. wieś kl. owińskiego dawała do zamku pozn. za życia zm. Łukasza z Górki star. gen. Wlkp. z 1 1/2 ł.: z łanu po 3 wiertele żyta, 1 ćw. owsa, 1 wiertelu pszenicy i po 2 gr (LWK 1, 131); 1563 pobór z 1 1/2 ł. (ASK I 5, 238); 1580 Tomasz Kopica płaci pobór z 1/2 ł., 1 zagr., 1 ł. opust. (ŹD 39).

4. 1400 kl. w Owińskach nadaje uczc. Chwałowi sołectwo we wsi B. wraz z pr. niem. Sołtys otrzymuje 2 ł. wolne, 1 karczmę wolną wraz z jatkami piekarską, rzeźnicką i szewską, 1 zagrodę wolną (hortus liberus), łąkę zw. Olsze i in. położone między rolami, 1/3 opłat sąd., pr. wypasu bez szkody kmieci z pomocą własnego pastucha wszelkiego bydła i hodowli kobył (iumenta indomita), pr. polowania z psami na zające i in. zwierzęta oraz z sokołem na przepiórki, ma służyć na koniu wartości 1 1/2 grz.; kmiecie po 8 1. wolnizny mają płacić co roku z łanu po 12 gr czynszu, po 3 ćw. żyta i owsa i 1 korczyku pszenicy, zagrodnicy po 6 gr i po 15 jaj, wszyscy po 2 kury; kmiecie winni orać [dla kl.] po 3 dni w roku i 1 dzień kosić łąki, zagrodnicy pracować po 3 dni. Na 3 sądy w roku, sołtys ma dać 1 raz 6 gr i 30 jaj, a kmiecie 2 razy jw. (Ow. III 7); 1509-10 łany soł.→ 3.

5. 1510 wieś B. w par. Wierzenica daje plebanowi tylko meszne (LBP 65).