BARANOWO

(1360 kop. XVIII w. Baranowo, 1388 or. Baranowo, 1510 Bauorowko!) 11 km na WNW od Poznania.

1. 1388 opole chojnickie (Lek. 1 nr 392); 1508 n. pow. pozn.; par. Kiekrz (ASK I 5, 9).

2. 1360 ostrów k. jeziora i młyn → p. 4; Bieniasz komandor kl. joan. k. Poznania [→ Święty Jan k. Poznania] zapowiada swoje posiadłości, m.in. B., wobec ich sąsiadów (KP nr 666); 1402 tenże zapowiada zarośla w Krzyżownikach, Suchym Lesie i B. (KP nr 1074); 1403 tenże zapowiada przez woźnego sąd. B., Krzyżowniki i Kanclerzewice (KP nr 1464); 1591 śl. Małdrzykowski w B. (K 5, 10).

3. Własn. kl. joan. k. Poznania. 1360, 1401-03 → p. 2 i 4; 1401 [Bieniasz] komandor kl. joan. skarży Mikołaja Chybskiego o wypasanie przez jego ludzi łąk i żyta w B. (WR 1 nr 515); 1475, 1499 B. zalega z podatkami (PZ 20, 26v; PG 62, k. 11 i 41); 1508 pobór wiard. wojennych z 3 półł., karczma płaci 6 gr (ASK I nr 3, 9) 1509 pobór wiard. wojennych, sołtys płaci z 1 ł., karczma 3 gr (ASK I nr 3, 46); 1510 w B. 10 ł., w tym 3 ł. os., 5 ł. soł. (LBP 82); 1563 pobór z 4 półł., sołectwo i karczma nie płacą (ASK I 5, 223v); 1564/65 B. [własn.] kl. joan. k. Poznania, płaci poradlne 12 gr z 2 ł. i 6 wierteli żyta, 2 wiertele pszenicy i 2 ćw. owsa do zamku pozn. (LWK 1, 132); 1578, 1580 Aleksander Mokronowski płaci z 1/2 ł., 1 komor., 2 rybaków i sołectwa (ASK I 5, 684; ASK I 6, 107).

4. 1360 Mik. Poppo komandor kl. joan. k. Poznania potwierdza sprzedaż przez Godzisława sołtysa w B. i jego ss. Michała i Pawła oraz c. Niedziałkę Dominikowi zastępcy kustosza kat. pozn. czynszu rocznego 1 grz. z łanów i dochodów sołectwa w B. za 10 grz. Do sołectwa należą 3 ł. wolne z karczmą i ostrowem k. jez. [→ Wielkie Jez. k. Kiekrza] w pobliżu wsi, na którym jest młyn. Czynsz ten Dominik1W reg. z XVIII w. jako fundator tego czynszu wymieniony jest zastępca kustosza Jakub zapisuje wikariuszom kat. pozn. na cele pobożne (Teki Majkowskiego, Kraków Bibl. PAN rps 3519; CP 14, 601 reg.; SŹr. 12, 117 nr 4); 1423 szl. Mikołaj sołtys w B. (RH 14, 60); 1426 Jan Lubosiński, niegdyś sołtys w B. (WR 1 nr 1238); 1509, 1510, 1563, 1578 → p. 3; 1580 w B. sołectwo z 5 ł., 2 zagr. i 1 mł. o 1 kole należy do Jerzego Wigiliusza z Kościana (ŹD 17; ASK I 6, 107v).

8. Osada z ok. V-VIII w. (?) i poł. X-XI w. na najbliższym wzniesieniu po obu stronach drogi z majątku Chyby do Baranowa (Hensel 1, 15).

1W reg. z XVIII w. jako fundator tego czynszu wymieniony jest zastępca kustosza Jakub.