RYCZYWÓŁ

1443 or. Riczivol, Rycziwol1U K 3, 162, błędna lekcja: Ricziwol, 1450 Ryczywol, niezident. młyn wodny na strudze Osiecznicy, płynącej między Sierakowem a Lutomiem, prawdop. identycznej ze strugą, która łączy Jez. Lutomskie z jez. Białcz Wielki.

1. 1450 pow. pozn. (PG 4, 52v).

3. Własn. szlach. – w dobrach Sieraków. 1424 mł. [R.?] na strudze → Osiecznicy (PZ 7, 165v); 1443 mł. zw. R. na strudze → Osiecznicy (PZ 14 k. 217, 221); 1450 Wincenty dz. Sierakowa daje Łukaszowi z Górki [wdzie pozn.] 1/4 m. Sieraków, 1/4 mł. słodowego oraz 1/2 starego dworu w tym mieście, 3 części [= 3/4?] mł. R., 1/4 wsi → Modrakowo oraz wsie Jaroszewo, Kłosowice i Chorzępowo; w zamian otrzymuje 4000 zł węg. i 1/6 Rozstępniewa (PG 4, 52v).

Uwaga: Cytowana transakcja z 1450 stanowi jedno z ogniw większej wymiany dóbr między dziedzicami Sierakowa a rodziną Górków. Szerzej przedstawiono tę sprawę w haśle → Modrakowo, p. 3, gdzie zwrócono uwagę na być może symboliczny charakter transakcji, w których Górkowie oferowali swym kontrahentom części we wsiach Modrakowo, Radwaniec (pow. kon.) lub → Rozstępniewo.

1 U K 3, 162, błędna lekcja: Ricziwol.