RYCZYWÓŁ

1466 or. Ryczywol (PG 7, 238), 1480 Ricziwol (KoścG 2, 90), 1481 Ryczywol (PG 9, 133v), młyn i fortalicjum w dobrach Brenno, w sąsiedztwie wsi Miastko; Miastko 9 km na S od Przemętu.

1. [Pow. kośc.; XV w. prawdop. par. Brenno, tak jak → Miastko.]

3. Własn. szlach. w dobrach → Brenno. 1466 działy rodziny Gryżyńskich: Małgorzata [c. Borka Gryżyńskiego] ż. Piotra z Opalenicy kaszt. sant. daje w działach swemu stryjowi Wojsławowi Gryżyńskiemu vel Włoszakowskiemu Włoszakowice z przyległościami oraz Brenno z wsiami Bukowiec i Bukowiec Mały, Koła, Miastko, Wierzchuje oraz Miastko z R. (PG 7, 238).

1480 Piotr chor. pozn i Mikołaj bracia z Opalenicy dają Małgorzacie z Włoszakowic, wd. po Piotrze z Opalenicy kaszt. sant., 1/2 wsi i dziedzin Włoszakowice, Bukowiec Wielki, Bukowiec Mały, Brenno, Wierzchuje, R., folusze [może to osada o nazwie Folusze; tak interpretowaliśmy tę nazwę w haśle → Brenno], młyny, Miastko, Koła, Kocury i części w Łęce Wielkiej i Małej (KoścG 2, 90).

1481 Andrzej Dłużyński [bratanek Wojsława Gryżyńskiego] sprzedaje Piotrowi chorążemu pozn. i Mikołajowi dziedzicom w Opalenicy trzecie części wsi Włoszakowice, Koła, Miastko, Brenno, Wierzchuje i R., a także 1/3 folusza [znajdującego się w tej okolicy] za 2000 grz. (PG 9, 133v); 1481 działy braci Piotra chorążego pozn. i Mikołaja, synów Piotra z Opalenicy kaszt. sant. i wspomn. wyżej Małgorzaty: Piotr otrzymuje m. in. 1/3 wsi Brenno i Miastko oraz 1/3 R. (PG 9, 141); 1482 woźny zeznaje, że wwiązał Małgorzatę z Włoszakowic we wsie scedowane jej przez synów Piotra i Mikołaja, w tym m. in. Brenno, Wierzchuje, Miastko i R. (KoścG 2, 105-105v); 1483 Piotr z Opalenicy [syn Małg. Włoszakowskiej] chorąży pozn. zapisuje ż. Annie ze Zbąszynia po 1200 zł węg. posagu i wiana na połowie swych wsi: Włoszakowice, Koła, Wierzchuje, Miastko, R. i Brenno (PG 9, 179v); 1484 wzm. o opust. fortalicjum pod wsia Miastko zwanym R. i o młynie tamże (K 3, 162, cytowanego aktu nie udało się odszukać).

8. XIII-XV w. ślady okrągłego grodziska, widoczne na zdjęciu lotniczym (Archeologiczne Zdjęcie Polski 62-21, stanowisko 1), położonego na N od jez. zw. obecnie Lincjusz, między tym jeziorem a drogą z Miastka do Brenna (Hensel 4, 38; archiwum Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Lesznie).

Uwaga: Fortalicjum w R. mogło być siedzibą Przybysława Gryżyńskiego z Brenna, który zm. a. 6 IV 1434; → Gryżyna, p. 3D. O podziałach dóbr Włoszakowice → Koła, przypis 2.