HYŻNY

(1527 Chyzne) potok, prawy dopływ Jasiołki (HW 150), uchodzi koło Jaślisk.

1527 Andrzej Krzycki bp przem. wydaje przyw. lokacyjny wsi → Szklary nad potokiem zw. Chyzne, pozwalając sołtysowi wybudować młyn z sadzawkami na tym potoku (ADP Liber privilegiorum s. 76-77).