MĘKARZÓW

(1381 Maczarzow, Maczarow - SP 8, 612, 1020; 1383 Makarow - SP 8, 2024; 1398 Macharzow - SP 8, 6444; 1400 Mancarzow - SP 8 uw. 342/1; 1413 Makarzow - ZK 312 s. 39; 1428 Mocarzow - ZK 196 s. 227; 1496 Mijakarow - GK 25 s. 975; 1502 Makorzow - Mp. 5 T 117; 1529 Mąkorzow, Makąrzow - LR s. 167, 238; 1564 Mękarzowo - MS 5, 3066), 8 km na NE od Szczekocin.

1. 1489, 1530, 1563, 1581 pow. lel. (RP k. 133r; k. 55; s. 221-2; ŹD s. 69); 1470-80, 1598 par. Dzierżków (DLb. 1 s. 21; 2 s. 100; WR k. 226).

2. 1398 bór w → Drużykowej rozciągający się do granic M. (granicies Mancarska); 1419, 1430, 1433, 1437, 1442, 1521 młyn w M. → p. 3a; 1434 droga z → Drużykowej do M.; 1437 opust. staw naprzeciwko dworu Mikołaja s. Andrzeja w M., 2 opust. stawki położone k. dworu Jana w M. i w Starej Wsi → p. 3a; 1440 łan czyli źreb zw. Chmielowski w M. → p. 3a1W 1424 występuje kmieć zw. Chmielowski w M., a w 1530 półł. zw. Chmielowski (ZK 312 s. 274, 317 s. 449); 1444 lasy i barcie w M. → p. 3a; 1446 siedlisko karczemne po obu stronach wielkiej drogi z Drużykowej do M. → p. 3a; 1447-51 granice między M. a Tarnową Górą → p. 3a; 1515 powód Niemierza Biegański z Bieganowa i pozwany Jan Mękarski zw. Borowy zostają odesłani z sądu ziemskiego krak. w Lelowie przed sąd pana podkomorzego w miejscu granicznym w sprawie o granice między Bieganowem a M.; tenże powód i pozwani br. rodz. niepodzieleni Mikołaj i Jan Misztalowie dz. M. zostają odesłani z sądu ziemskiego krak. w Lelowie przed sąd pana podkomorzego w miejscu granicznym w sprawie o granice między Bieganowem a M.; tenże powód i pozwany Jakub Mysłowski dz. M. zostają odesłani w tej samej sprawie przed sąd podkomorzego (ZK 317 s. 33); 1530 role na Podgaju, pole Zagórze, półł. Siołowski, półł. Chmielowski, sadzawka z groblą w M. → p. 3a; 1530 młyn w M. → p. 3c; 1570 droga Miechowa do Piotrkowa [ziemia sier.] idzie m.in przez M. i Secemin (LDK s. 68); 1577 granicę między Bieganowem i M. stanowią m.in. odcinek drogi z Dąbrówki do młyna, bagno czyli jezioro Mniejszy Ług, bór → Brzezie czyli Zabłocie, wielkie bagno zw. Błoto i odcinek rz. Nidy (ZK 127b s. 2363-9).

3. Własn. szlach. 3a. Sprawy własnościowe. 1381-1421 Żyra, Żyrka z M., → Radkowa 1384-1421 i Błozowic 1385-1401 s. Tomka z M. h. Prawda, ojciec Jana, Sasina, Andrzeja, Mikołaja, Elżbiety i Katarzyny (SP 8, 612, 1020, 2024, 2483, 2570, 2645, 2650, 2796, 2842, 2947, 3028, 3126, 3174-5, 3437, 3636, 3797, 4450, 4810, 4968, 6444, 7489, uw. 39/3, 49/30, 51/13, 58/11, 60/16, 62/14, 68/23, 80/13, 90/6, 97/23, 102/34, 111/30, 116/10, 28, 121/11, 16, 126/16, 131/6, 136/7, 342/1; ZK 1c, s. 14, 489, 501, 541, 552, 561, 573; 3 s. 526; 3a, s. 237, 250, 515, 599, 604; 3b, s. 14, 478, 485, 501, 503, 529; 5 s. 115, 256; 6 s. 258; 193 s. 18; 195 s. 44-5; 311 s. 52; AKP 8, 450); 1384 Piotr z Woli Chlewskiej procesuje się z Żyrą z M. o 6 wieprzy i 10 macior (SP 8, 2483, 2650); → Krzyszkowice par. Gorzków p. 3A; 1385 Żyra z M. zastawia za 80 grz. Paszkowi z Krzyszkowic Błozowice. Paszek będzie pobierał z tej wsi 8 grz. z tytułu czynszu. To co uzyska ponadto ma należeć do Żyry, a jeśli Paszek poniesie szkodę Żyra będzie zobowiązany ją wyrównać (SP 8, 3126); kmieć Marcin młynarz z Nieszkowa występuje przeciwko Żyrze z M. o 2 konie, krowę i 1 grz. (SP 8, 3175, 3516); sąd skazuje Żyrę z M. na karę XV za to, że nie wwiązał Paszka [z Krzyszkowic] do dziedziny (SP 8, 3437); 1387 Małgorzata z M. procesuje się z Klemensem z Kwiliny o 6 sztuk bydła, 2 konie, 5 świń i 50 stogów zboża (SP 8 uw. 45/15); → Błozowice p. 3; Żyra z M. wraz z kmieciem Dalkiem młynarzem z Błozowic w sprawie z Krzesławem ze Słupowa o rany (SP 8 uw. 90/6,7, 101/7); 1397 Mikołaj z Bieganowa ma zwrócić Żyrze dokumenty długu żydowskiego, w których ojciec Żyry chorąży krak. złożył Żydowi zobowiązanie zwrotu długu w terminie za Tomka z Bieganowa pod karą i przysięgą, że Żyra ustąpi Mikołajowi z cz. dziedziny tegoż Tomka. Jeśli Żyra zapłaci Mikołajowi 70 grz. wówczas ten winien podzielić wspomnianą dziedzinę po połowie, a jeśli nie zwróci, wtedy Mikołaj będzie ją posiadał wieczyście. Kmiecie Żyry zachowają wolność wypasu w borze, łąkach i wrębu tamże w cz. dziedziny Tomka, ale bez czynienia szkód (ZK 1c, s. 489); 1398 Żydzi Izrael i Kanaan oświadczają, że Mikołaj z Bieganowa zapłacił im 100 grz. z racji długu za Tomka i jego s. Żyrę z M. (SP 8, 6444); 1401 Żyra z M. sprzedaje za 300 grz. gr pras. Wierzbięcie z Małoszowa wieś Błozowice (ZK 3 s. 254); 1402 wymienieni imiennie świadkowie zeznają, że Żyra z M. nie wykupił prawem bliższości Trzebniowa od Wojtka Potockiego z Potoku [par. własna], lecz wziął tę wieś od niego w zastaw za 80 grz. szer. gr (ZK 3a, s. 599).

1405-51 Jan Żyra Mękarski z M. dz. Małego i Wielkiego Radkowa 1420-45, s. Żyry z M. br. Andrzeja, Mikołaja i Sasina, mąż Katarzyny c. Gniewomira z Pawłowic, ojciec Jana Żyry, Piotra, Stanisława, Andrzeja i Małgorzaty (ZK 3b, s. 501; 11 s. 234, 275; 147 s. 145, 168, 214, 246; 194 s. 268; 195 s. 30, 45, 111-2, 240; 257 s. 356-7; 312 s. 39, 42, 45, 122a, 135, 158, 160, 165-6, 168, 170, 174, 193, 269, 273, 329, 334, 384, 414, 455, 502; 313 s. 3, 64-9, 294-5, 297, 323, 342, 345; GK 1 s. 683; 2 s. 146; 3 s. 6; 4 s. 912, 925-6; 5 s. 288; 7 s. 310; RTH 3 nr 87).

1411-8 Sasin z M. i Radkowa 1418, s. Żyry z M. br. Andrzeja, Jana i Mikołaja (ZK 5 s. 256; 312 s. 147, 164).

1411-27 Andrzej Żyra Mękarzowski z M. s. Żyry z M. br. Sasina, Jana i Mikołaja, mąż Elżbiety c. Gniewomira z Pawłowic 1417-27, ojciec Mikołaja i Katarzyny, zabity w Krakowie w 1427 r. (ZK 5 s. 256; 8 s. 35, 101-2; 196 s. 229; 312 s. 42, 118, 166, 177, 189-90, 193, 206-7, 217, 246, 248-9, 254, 290-1, 324, 326, 328, 357; GK 1 s. 457, 712; 3 s. 6; SP 2, 1999); 1414 Jan i Andrzej z M. zastawiają za 40 grz. szer. gr kwartników Klemensowi z Wojsławic 3 ł. kmiec. w M. (ZK 312 s. 42); 1415 Klemens z Wojsławic podzastawia na rok Mikołajowi z Kurozwęk 6 ł. kmiec. w M., które trzyma w zastawie w 40 grz. szer. gr kwartników, a także za 10 grz. źreb i cz. młyna w Starzynach (ZK 312 s. 74); 1416 Żyra z M. ma zapłacić 70 grz. szer. gr pras. Imramowi z Siemiechowa pod rygorem dania mu w zastaw połowy dwóch wsi Radków (ZK 6 s. 258); 1417-27 Katarzyna c. Gniewomira z Pawłowic ż. Jana z M. (ZK 194 s. 268; 312 s. 122a, 329); 1417-27 Elżbieta c. Gniewomira z Pawłowic ż. Andrzeja z M., w l. 1427-34 wdowa (ZK 312 s. 118, 189-90, 334, 484); 1417 Andrzej z M. zapisuje swej ż. Elżbiecie 60 grz. posagu i tyleż wiana na połowie dóbr w M. (ZK 312 s. 118); 1418 Sasin z M. i Radkowa uwalnia Piotra z Dobromierza [pow. chęc.] i M. ze sprawy o 220 grz. (ZK 312 s. 147, 164); 1419 Żyra z Radkowa wraz z ss. Janem, Andrzejem i Mikołajem dziedzice M. zastawiają na rok Katarzynie c. Lucława z Dobromierza ż. Jakusza z Janowic za 30 grz. półgr jej wiana ¼ „roli pańskiej”, karczmy i młyna oraz łan roli w M. (ZK 312 s. 182); → Kotlice p. 3.

1420-47 Mikołaj Żyra dz. M. i Radkowa Małego i Wielkiego 1424-1447 s. Żyry z M. br. Jana, Andrzeja, Sasina i Katarzyny, mąż Beaty c. Tomasza Bogdańskiego 1429, ojciec Jana Żyry Radkowskiego z Radkowa 1459-65 (ZK 195 s. 45; 312 s. 250, 274, 334, 375-6, 409, 414, 470; 313 s. 49, 64-9, 122, 166, 262, 307, 343; 257 s. 40; GK 3 s. 6; 4 s. 524; 5 s. 288; 7 s. 310, 888-9; SP 2, 19992W zapisce tej błędny odczyt Kathkowo zamiast Radków); 1420 Andrzej z M. oświadcza, że za 40 grz. półgr posagu swej ż. Elżbiety c. Gniewomira z Pawłowic wykupił jej 3 źrebia kmiec. w M. od Dominika z Woli Kuczkowskiej (ZK 312 s. 189-90); 1420, 1421 → Kotlice p. 3; 1424 Jan z Niezwojowic zastawia za 30 grz. półgr Janowi z M. [role] 2 kmieci osiadłych i [rolę] opust. 1 kmiecia w Solcu (ZK 195 s. 240); 1427 Andrzej z M. ręcząc za Jana z Goleniów ma zapłacić Mikołajowi ze Starzyn 36 grz. półgr pod rygorem wwiązania go do cz. swej dziedziny w M. z wyjątkiem ról dworskich i siedliska dworskiego tamże (ZK 312 s. 326); Jan z M. zapisuje 100 grz. półgr posagu i tyleż wiana ż. Katarzynie c. Gniewomira z Pawłowic na połowie dóbr (ZK 312 s. 329).

1428-65 Mikołaj Mękarski, Mękarzowski z M. s. Andrzeja Żyry z M. brat Katarzyny, mąż Katarzyny c. Mik. Karniowskiego 1447 (ZK 147 s. 145, 214, 246, 327-8; 196 s. 227; 256 s. 331; 312 s. 484; 313 s. 64-9, 323, 343, 345, 374; 314 s. 1b, 225; 315 s. 88; GK 7 s. 888-9; 15 s. 81-2); 1430 Mikołaj z Radkowa ma zapłacić Świętosławowi z Pyrzyn 12 grz. z tytułu poręki za Jana z Rakoszyna pod rygorem zapłacenia mu 24 grz., w której to sumie da mu w zastaw cz. młyna w M. (ZK 312 s. 409); br. Jan z M. i Mikołaj z Rakowa płacą Mikołajowi ze Starzyn i Janowi z Goleniów 18 grz. długu ich zm. br. Andrzeja z M. W sprawie tej sumy staje przed sądem Mikołaj z Pawłowic wuj dzieci tegoż Andrzeja (ZK 312 s. 414); Mikołaj z Bałkowa [pow. chęc.] kwituje dzieci zm. Andrzeja z M. z zapłaty 3 grz. i 1 wiard. (ZK 312 s. 415).

1433 Sędziwój z M. mąż Elżbiety (ZK 312 s. 455); Mikołaj z M. oświadcza, że zapłacił Świętosławowi z Pyrzyn 5 grz. z tytułu poręki za Jaszka Rakoskiego i jego syna Ziemę [z Rakoszyna]. Tenże Mikołaj utracił te pieniądze wedle zapisu i ma dać Świętosławowi wwiązanie do trzeciej cz. młyna w M. z racji 24 grz. poręki za Jaszka i Ziemę (GK 4 s. 524);1434 Mikołaj z Radkowa zastawia na rok za 17 grz. półgr Janowi z Mysłowic [par. Irządze] cz. dziedziny w M. (ZK 312 s. 470); Andrzej s. Piecza z M. [Bieganowa i Woli Sasinowej] (ZK 312 s. 477); 1435 Jan z M. zastawia na rok za 6 grz. Andrzejowi z Chyczy źreb w Wielkim Radkowie, na którym siedzi kmieć Mik. Ciasto (Czastho) (ZK 312 s. 502); Andrzej s. Piecza z Bieganowa podzastawia za 30 grz. Janowi z Mysłowic cz. dziedziny w M., którą ma w zastawie od Jana z M. (ZK 313 s. 3); br. rodz. Jan i Mikołaj z M. mają zapłacić wspólnie 12 grz. Stanisławowi prep. kat. krak. za dzies. w Jaroniowicach, kupioną od tegoż Stanisława (GK 5 s. 288); 1437 Jan z Mysłowic odstępuje Andrzejowi Pieczowi 12 grz., które ma na ł. kmiec. w M. Andrzej ma bronić i zastępować tegoż Jana w razie ewentualnych roszczeń do 12 grz. ze strony rodzeństwa tegoż Andrzeja (ZK 313 s. 46); Mikołaj z M. zastawia swemu szwagrowi Klemensowi z Mysłowic [par. Irządze] za 60 grz. z tytułu posagu za swą siostrę Katarzynę 2 osiadłe ł. kmiec., rolę dworską, karczmę oraz łąki i gaje, które mu przypadły z działu w Wielkim Radkowie (ZK 313 s. 49); z podziału dóbr między br. rodz. Janem i Mikołajem oraz ich bratankiem Mikołajem dziedzicami M., Janowi przypada trzecia cz. dóbr dziedz. w M. i dwóch wsiach Radków, trzecia cz. młyna w M. i innego młyna zw. Lijepin [Lipień], zagrodnik w Małym Radkowie i stare siedlisko po ojcu w M., Mikołajowi przypada również trzecia cz. dóbr dziedz. w M. i w dwóch wsiach Radków, trzecia cz. młyna w M., innego młyna zw. Lijepin, połowa młyna zw. Pradła w Małym Radkowie, stare siedlisko po ojcu w Małym Radkowie, a także barcie, położone między Krassowem [pow. chęc.] a Radkowem za rz. Nidą, Mikołajowi ich bratankowi s. Andrzeja z M. przypada także trzecia cz. wyżej wymienionych dóbr, a ponadto połowa młyna Pradła w Małym Radkowie i siedlisko zw. Welunińskie w Wielkim Radkowie. Jan i jego bratanek Mikołaj mają ponadto posiadać barcie nad rz. Nidą, położone od strony Wielkiego Radkowa. Wszyscy bracia i podlegli im ludzie posiadają prawo wrębu (liberam sciszuram alias wrab) i wypasu we wszystkich wymienionych dziedzinach. Wspomnieni bracia mają wykarczować te swoje role i sadzawki, które leżą naprzeciw [wśród] ról innych braci. Jan i jego bratanek Mikołaj odstępują Mikołajowi stawek czyli saczek (piscinulam alias saczek) w Małym Radkowie. Mikołaj brat Jana odstępuje swemu bratankowi Mikołajowi opust. staw w M., położony naprzeciwko dworu tegoż Mikołaja bratanka. W zamian Mikołaj i jego bratanek Mikołaj odstępują Janowi 2 opust. stawki, położone k. dworu tegoż Jana w M. i w Starej Wsi (ZK 313 s. 64-6 zp., 67-9); Mikołaj z M. s. Andrzeja zastawia za 20 grz. Klemensowi niegdyś z Mysłowic łan w M., na którym siedzi 2 kmieci i czynsz roczny 1 grz. 10 gr z młyna w M. (ZK 313 s. 66-7); Klemens niegdyś z Mysłowic zapisuje ż. Katarzynie c. zm. Andrzeja z M. 40 grz. posagu i tyleż wiana na połowie dóbr swoich dziedz. (ZK 313 s. 67).

1437-58 Klemens Mysłowski z Mysłowic zastawnik, a następnie dz. M., mąż Katarzyny c. Andrzeja Żyry z M. 1437-8 (ZK 313 s. 49, 66-7, 122, 262-3, 323; 147 s. 145, 214, 246; 256 s. 66; 257 s. 40; GK 7 s. 888-9; 15 s. 81-2); 1438 Andrzej Piecz oświadcza, że Klemens z Mysłowic z ż. Katarzyną wykupili od niego zastaw, który posiadał w 40 grz. w M. (ZK 256 s. 66); 1440 Mikołaj z Radkowa zastawia za 12 grz. Klemensowi z Mysłowic 1 łan czyli źreb zw. Chmielowski w M. Mikołaj powinien wykupić ten łan wraz z zastawem, jaki Klemens ma od Piecza (ZK 313 s. 122); 1442 Klemens Mysłowski [z Mysłowic] podzastawia za 66 grz. Kanimirowi z Wojsławic [role] 6 kmieci i cz. młyna w M., które ma w zastawie od Mik. Radkowskiego i Mik. Mękarskiego (GK 7 s. 888-9); 1444 Mikołaj z Wielkiego Radkowa sprzedaje za 100 grz. obiegowej monety i 100 grz. półgr Klemensowi z Mysłowic cz. dziedziny w M. wraz z lasami i barciami; Klemens z Mysłowic podzastawia za 50 grz. Mikołajowi z Radkowa cz. w Wielkim Radkowie, tj. 3 kmieci siedzących na łanach i karczmę, będących w zastawie od Mikołaja z M. i swego br. Jerzego (ZK 313 s. 262-3); 1445 Jan z M. ma zapłacić 40 grz. Andrzejowi Pieczowi z Chebdzia pod rygorem wwiązania go w charakterze zastawu do Wielkiego Radkowa (ZK 313 s. 294-5).

1445-82 Jan Żyra z M. dz. Radkowa, s. Jana Żyry z M., br. Stanisława i Andrzeja z M., mąż Stachny c. Michała Rycharda z Woli Lipnej (ZK 147 s. 293; 313 s. 297; 316 s. 40-1, 49, 56; 319 s. 13, 25); 1445 Jan Żyra z M. s. Jana Żyry z M. zapisuje swej ż. Stachnie c. Michała Rycharda z Woli Lipnej 40 grz. posagu i tyleż wiana na połowie dóbr dziedz. w M. i Radkowie (ZK 313 s. 297); 1446 z podziału siedliska karczemnego w M. pomiędzy Janem i jego bratankiem Mikołajem oraz Klemensem Mysłowskim dziedzicami M., Klemensowi przypada część siedliska, położona za wielką drogą od strony Drużykowej, według sporządzonych znaków, Janowi przypada inna cz. siedliska, położona z drugiej strony wielkiej drogi z Drużykowej, a Mikołajowi trzecia cz. siedliska, położona przy jego rolach w końcu czyli na kraju od [strony] Drużykowej, według sporządzonych znaków. Wymienieni dziedzice do najbliższych Świąt Wielkanocy mają podzielić role i łąki, przynależne do tego siedliska (ZK 313 s. 323); 1447 Jan z M. zastawia za 60 grz. Andrzejowi Pieczowi z Woli Chlewskiej cz. dziedziny w obu wsiach Radków ze wszystkimi przynależnościami z wyjątkiem barci (ZK 313 s. 342); Mikołaj z Radkowa oświadcza, że Mikołaj z M. wykupił od niego za 50 grz. cz. dziedziny w Wielkim Radkowie, trzymaną w zastawie od Klemensa z Mysłowic (ZK 313 s. 343); Andrzej Piecz z Woli Chlewskiej zapisuje swej ż. Małgorzacie c. Jana z M. 40 grz. posagu i tyleż wiana na połowie dóbr swoich dziedz. (ZK 313 s. 345).

1447 Jan Żyra młodszy (minus) z M. mąż Anny siostry Pawła z Postękalic [ziemia sier.] (ZK 313 s. 353); Jan Żyra młodszy z M. zeznaniami 6 świadków oddala sądownie oskarżenia Pawła z Postękalic o zabranie 20 grz. posagu swej ż. Anny, siostry tegoż Pawła (ZK 313 s. 353); Mikołaj z M. zapisuje ż. Katarzynie c. Mik. Karniowskiego 60 grz. posagu i tyleż wiana na połowie dóbr dziedz. (ZK 313 s. 374); 1447-51 Jan Żyra, Mikołaj i Klemens z Mysłowic w sporze z Janem Nasionem i jego braćmi i siostrami z Tarnowej Góry o granice między M. a Tarnową Górą (ZK 147 s. 145, 168, 214, 246).

1449 Piotr z M. s. Jana Żyry z M., zm. przed 1460, br. Jana, Stanisława i Andrzeja, mąż Katarzyny c. Mikołaja ze Słupi (ZK s. 356-7); 1449 Mikołaj ze Słupi ma zapłacić 60 grz. Piotrowi s. Jana z M. pod rygorem wwiązania Piotra do 6 ł. osiadłych w Słupi, z których jest 6 grz. czynszu rocznie; Piotr z M. s. Jana Żyry za zgodą ojca zapisuje swej ż. Katarzynie c. Mikołaja ze Słupi 60 grz. posagu i tyleż wiana na połowie dóbr dziedz. w Małym i Wielkim Radkowie (ZK 257 s. 356-7); 1453 Piotr z M. uzyskuje wwiązanie zgodnie z zapisem poczynionym przez swego teścia Mikołaja ze Słupi (ZK 258 s. 80); 1458 Klemens Mysłowski dz. M. zastawia za dług 100 grz. Mikołajowi z M. dziedzinę w M. (GK 15 s. 81-2).

1459-81 Stanisław z M. s. Jana Żyry z M., br. Jana, Piotra i Andrzeja z M. (ZK 314 s. 96, 136-7; 316 s. 40-1, 303); 1459 → Góra Tarnowa p. 3.

1460-76 Andrzej z M. i Radkowa h. Prawda, s. Jana Żyry z M., br. Jana, Piotra i Stanisława z M., mąż Beaty c. Mikołaja z Czarncy [pow. chęc.] (ZK 260 s. 181; 314 s. 136-7; 315 s. 242; DLb. 1 s. 21); 1460 br. rodz. Stanisław i Andrzej z M. zastawiają Katarzynie niegdyś żonie ich zm. br. Piotra, a obecnie ż. Jakuba z Kozłowa za 60 grz. posagu i 10 grz. wiana części dziedz. w obu wsiach Radków. Katarzyna odzyska sumę 10 grz. wiana, która będzie przeznaczona do podziału między jej dzieci i wspomnianego Piotra. Katarzyna umarza posiadany zapis posagowy i wienny (ZK 314 s. 136-7).

1464-5 Stanisław Mysłowski z M. i Mysłowic 1464-70 (ZK 315 s. 76, 86); 1465 Anna ż. Jana z M. c. Stanisława z → Gołyszyna; Andrzej Piecz z Tarnowej Góry zapisuje ż. Małgorzacie c. Jana Mękarskiego 70 grz. posagu i tyleż wiana na połowie dóbr dziedz. w Tarnowej Górze (ZK 314 s. 222); 1468 Andrzej z M. zapisuje ż. Beacie c. Mikołaja z Czarncy 60 grz. posagu i tyleż wiana na połowie dóbr dziedz. w M. i Radkowie (ZK 260 s. 181).

1480-1515 Jakub Mękarski, Mysłowski z M., Radkowa i Jaroniowic (ZK 316 s. 14, 92-3, 96, 150-1, 234, 299, 367; 317 s. 33); 1480 Jakub Mękarski z Jaroniowic zapisuje ż. Katarzynie c. Abrahama z Wilkowa 40 grz. posagu i tyleż wiana na połowie wszystkich dóbr dziedz. (ZK 316 s. 14); 1482 Piotr Krzyszek z Gór zapisuje ż. Katarzynie c. Mikołaja z M. 30 grz. posagu i tyleż wiana na połowie dóbr dziedz. w Górach (ZK 262 s. 221).

1483-1508 Mikołaj Mękarski z M. (ZK 316 s. 67-8, 80-1, 182, 201, 283; GK 25 s. 925, 975; 27 s. 138, 252, 1019); 1483 → Góra Tarnowa p. 3; 1485 Katarzyna ż. Mikołaja z Tworowa rezygnuje z dóbr po ojcu i matce na rzecz Mikołaja z M.; tenże Mikołaj ma zapłacić 20 grz. Mikołajowi z Tworowa (ZK 316 s. 80-1); 1486 Stan. Koścień z Wywły zastawia za 30 fl. w złocie Jakubowi z M. 3 kmieci osiadłych na łanach w Wywle: Stan. Chrostka, Wojc. Białusza i Mik. Piołuna wraz z czynszem rocznym ½ grz. (ZK 316 s. 92-3); 1491 Klemens Jaroniowski z Jaroniowic odstępuje br. Jakubowi części w M. (ZK 316 s. 150-1).

1491-1519 Jan Mękarski zw. Borowy z M. i Radkowa Wielkiego, zm. przed 1520, mąż Elżbiety c. Wrotka z Czarncy 1504, ojciec Stanisława, Jakuba, Wojciecha, Doroty i Jadwigi (ZK 316 s. 154, 193, 201, 214, 240, 303-4, 316, 362-3, 370; 317 s. 13, 23, 33, 104, 114-6, 118-9, 147 - jako zm.; 158 s. 270; GK 26 s. 498-9; Mp. 5 T 117); 1491 Jan z M. zastawia za 3 grz. Stanisławowi z Radkowa 1/3 ł. w Radkowie, na której siedzi kmieć Latusz (ZK 316 s. 154).

1491-3 Andrzej z M. s. Mikołaja Mękarskiego z M. (ZK 316 s. 154-5, 182); Andrzej z M. ma zapłacić Klemensowi z Jaroniowic 17 fl. węg. w złocie pod rygorem wwiązania go do całej macierzyzny w M. (ZK 316 s. 154-5); 1493 Andrzej z M. za zgodą ojca Mik. Mękarskiego zastawia za 17 fl. węg. w złocie Klemensowi z Jaroniowic karczmę w Radkowie z karczmarzem Darydą (ZK 316 s. 182); Jan z M. zastawia za 10 grz. Niemierzy z Bieganowa łan roli w Radkowie, na którym siedzi kmieć Jakub Wesołek i cz. młyna tamże; Jan z Radkowa zastawia Stanisławowi z M. półł. roli w Radkowie, na którym siedzi kmieć Stan. Swieczny (ZK 316 s. 193); 1496 Stanisław i Klemens dziedzice M. (ZK 319 s. 83)3Nie jest możliwe ustalenie o jakiego Stanisława i Klemensa chodzi, czy Stan. Żyrę, czy Stanisława i Klemensa Mysłowskiego, czy też Stan. Radkowskiego; → Leśniów p. 3b; kmieć Jakub Baran młynarz z młyna Bałkowskiego w Bałkowie i jego dziedzic Jan Policki z Bałkowa występują przeciwko Mikołajowi z M. (GK 25 s. 925, 975); 1497 Jan z M. i Radkowa zastawia za 10 fl. Janowi z Kwiliny kmiecia Andrzeja Rysia, siedzącego na łanie w Radkowie, płacącego pół kopy czynszu rocznie (GK 26 s. 498-9); 1498 Jan Policki z Bałkowa zawiera układ z Mikołajem, Stanisławem i Janem z M., na mocy którego dziedzice M. uzyskują cały młyn z oboma brzegami rz. Nidy aż do Starego Rzeczyska wraz z łąką w dziedzinie Bałków (ZK 316 s. 201).

1498-1512 Stanisław Mękarski z M. i Radkowa (ZK 316 s. 193, 201, 234; 156 s. 60; GK 27 s. 512, 713, 723, 745, 792; 28 s. 713-4); 1500 Jan Żyra z Radkowa zapisuje Wojciechowi pleb. w Minodze 16 grz. i 1 wiard. na dziedzinach w Wielkim Radkowie, które to dobra zastawił niegdyś w tej sumie Janowi z M., tj. na łanie roli uprawianym przez kmiecia Wesołka, na opust. łanie zw. Buszowski i na cz. młyna tamże (ZK 316 s. 214); 1502 Stan. Mękarski dz. Radkowa zastawia za 9 fl. Mik. Budzowskiemu cz. młyna Walesta i cz. innego młyna w Radkowie (GK 28 s. 713-4 zp.); 1504 Niemierza z Bieganowa odstępuje za 14 fl. węg. Janowi z Szypowic kmiecia Stan. Bogdałkę w Wojsławicach, którego ma w zastawie od Stanisława i Jakuba z M. w tejże sumie (ZK 316 s. 234); Jan z M. zapisuje ż. Elżbiecie c. Wrotka z Czarncy 40 grz. posagu i tyleż wiana na połowie dóbr dziedz. w M. i Radkowie (ZK 316 s. 240).

1511-20 Dorota c. Jana Mękarskiego Borowego z M. i Radkowa ż. Mik. Małuskiego Wójcika z Małusz Błotnych i Małusz Pośrednich (ZK 316 s. 304; 317 s. 124, 136-7); 1511 Jan Mękarski z M. ma zapłacić [zięciowi] Mik. Małuskiemu z Małusz 15 grz. w 3 ratach po 5 grz. pod rygorem wwiązania Mikołaja do kmiecia zw. Kiełbasą, siedzącego na łanie w Radkowie (ZK 316 s. 303-4 zp.); → Małusze Błotne p. 3a; Jan Mękarski zastawia za 10 grz. Janowi Radkowskiemu rolę w Wielkim Radkowie, na której siedzi kmieć Jakub Wiesiołek [Wesołek?] (ZK 316 s. 316); 1512 Stan. Mękarski dz. M. i Radkowa sprzedaje za 40 grz. br. rodz. niepodzielonym Mikołajowi i Janowi Mękarskim cz. dziedziny po ojcu i matce w M. i Radkowie (ZK 156 s. 60).

1512-5 Jan Mękarski zw. Misztal z M. i Radkowa br. Mikołaja Misztala (ZK 156 s. 60; 316 s. 367-9; 317 s. 33).

1512-21 Mik. Mękarski zw. Misztal z M. i Radkowa br. Jana Misztala, mąż Doroty c. Stan. Brzostowskiego (ZK 156 s. 60; 316 s. 367-70; 317 s. 33, 52, 87, 117, 174).

1513-28 Jakub Mękarski zw. Borowy z M., Radkowa i Moskorzewa 1528-30, s. Jana Mękarskiego Borowego, br. Stan. Mękarskiego, Wojciecha, Doroty i Jadwigi, mąż Katarzyny c. Pawła Świętopełka z Białej 1519-25 (ZK 316 s. 369-70; 317 s. 52, 91, 118-9, 143-5, 159, 173, 178, 214, 240-1, 278, 318, 322-3, 339, 445-6); 1513 Jan Mękarski dz. Radkowa zastawia za 14 grz. Janowi Radkowskiemu łan opust. zw. Buszowski, półł. roli, na którym siedzi kmieć Latosz i łąkę karczemną w Radkowie oraz cz. młyna w Lipinach (in Lyepini)4Jest to młyn identyczny z młynem Lipień w Małym Radkowie, odnotowanym w 1437 roku (ZK 313 s. 67-9) (ZK 316 s. 362-3); Jakub Mękarski z M. i Radkowa zastawia za 10 grz. Niemierzy Biegańskiemu karczmę dziedz. w Radkowie, w której siedzi kmieć Jakub Pająk (ZK 316 s. 367); Jadwiga Boguszowa dz. M. odstępuje swoim braciom stryjecznym Janowi i Mikołajowi cały dwór z rolami folw., sadzawkami i lasami w M.; taż odstępuje tymże braciom pozostałe cz. dóbr dziedz., tj. role w M., na których siedzą Kępka, Ciupka oraz karczmę, w której siedzi Bartek, a w Radkowie cz. młyna z rolą, na której siedzi Latosz (ZK 316 s. 367-9); Mik. Mękarski z M. zapisuje ż. Dorocie c. Stan. Brzostowskiego 30 grz. posagu i 40 grz. wiana na połowie dóbr dziedz. w M. i Radkowie (ZK 316 s. 369); br. stryjeczni Jakub i Mik. Mękarscy z M. mają zapłacić 9 grz. Stan. Ważlińskiemu pod rygorem dania mu w zastaw łanu roli w M., na którym siedzi Tomasz i karczmy tamże, w której siedzi Bartek (ZK 316 s. 369-70 zp.); Jan Mękarski z M. ma zapłacić 3 grz. Stan. Goleniowskiemu zw. Duszka pod rygorem dania mu w zastaw karczmy, w której siedzi Bartek z czynszem 3 fl. rocznie (ZK 316 s. 370).

1514-24 Jakub Mękarski zw. Magier dz. M. i Radkowa (GK 32 s. 390, 495, 627, 694; ZK 317 s. 251-4); 1514 Jan Radkowski z Radkowa daje Janowi Mękarskiemu z M. i Radkowa pole dziedz. leżące w Poliknie przy roli Pająkowskiej w Radkowie, a także 10 grz. w zamian za jego rolę zw. podwójny łan, leżącą w Małym Radkowie i cz. młyna w Radkowie (ZK 317 s. 13); Jan Mękarski z Radkowa zastawia Stan. Czarnockiemu za 5 fl. rolę w Radkowie, na której siedzi Wojc. Kiełbasa (ZK 317 s. 23 zp.); 1515 → p. 2; 1518 Jakub Mękarski z M. ma zapłacić 10 grz. Stan. Tworowskiemu z Tworowa pod rygorem dania mu w zastaw roli w Radkowie, na której siedzi Jan Pająk (ZK 317 s. 91); 1519 → Radków; Jan Mękarski z M. i Radkowa zastawia Katarzynie c. zm. Pawła Świętopełka z Białej ż. swego s. Jakuba Mękarskiego dobra w Wielkim Radkowie, które wykupił za 14 grz. przezysków od Katarzyny wd. po Janie Radkowskim z Radkowa i jej c. Zofii, tj. łan pusty Byszowski, rolę z kmieciem Wiesiołkiem i łąkę karczemną (ZK 317 s. 118-9).

1519-30 Stan. Mysłowski z M. [s. Jakuba Mysłowskiego z M.], mąż Katarzyny c. Jana Szypowskiego z Szypowic (ZK 317 s. 127-8, 217, 444-5); 1519 Jan Świętopełk z Goleniów dzierż. Dąbrowy ustępuje Stan. Mysłowskiemu z M. z zapisu 10 fl. na rolach Zdunka i 10 grz. na rolach Klimka w Dąbrowie w tejże sumie (ZK 317 s. 127); Stan. Mysłowski z M. zapisuje ż. Katarzynie c. Jana Szypowskiego z Szypowic 50 grz. posagu i tyleż wiana na połowie dóbr dziedz. w M. (ZK 317 s. 128).

1520-30 Stan. Mękarski z M. i Radkowa Wielkiego i Małego, s. Jana Mękarskiego Borowego, br. Jakuba Mękarskiego Borowego, Wojciecha, Doroty i Jadwigi (ZK 316 s. 303; 317 s. 143-4, 178, 275-6, 333, 445-6, 461-2); 1520-8 Elżbieta wd. po Janie Mękarskim Borowym z M. (ZK 317 s. 147, 334); 1520 z podziału dóbr między br. rodz. Stanisławem i Jakubem Mękarskimi dziedzicami Radkowa i M., Stanisławowi przypadają części dziedz. w Wielkim i Małym Radkowie, a Jakubowi części dziedz. w M. (ZK 317 s. 143); → Małusze Błotne p. 3a.

1521 Wojciech z M. s. Jana Mękarskiego Borowego, br. Stanisława, Jakuba, Doroty i Jadwigi (ZK 317 s. 178); br. rodz. Jakub, Stanisław i Wojciech dz. M. dokonują podziału dóbr [w M.]. Jakubowi przypada rola Sznuka, Stanisławowi rola Reguły, Wojciechowi rola Kani. Jakub i Stanisław przekazują karczmę ze wszystkimi dochodami, Wojciech przekazuje młyn z zagrodą, półł. roli, 4 stajania roli na długość „nazagumieniu lancze” i do młyna, sadzawkę i zagrodę przed dworem. Jakub i Stanisław zamieniają się. Stanisław daje mu siedlisko Szrorzyńskie za siedlisko Regulińskie, Jakub daje niwę. Bracia zobowiązują się płacić swej siostrze Jadwidze corocznie 1 wiard. na dzień ś. Marcina [11 XI] (ZK 317 s. 178); 1523 Jakub Mękarski oświadcza, że pobrał od Więcława Zawadzkiego stryja swej ż. Katarzyny z tytułu posagu za nią 60 minus 4 fl. (ZK 317 s. 240-1); 1524 Jakub Mękarski zw. Magier5W zapisce pisarz przekreślił przezwisko Jakuba „Borowy”, a nadpisał Magier dz. Radkowa zapisuje i darowuje Piotrowi Radwańskiemu cz. dziedziny w Radkowie; tenże Jakub Mękarski dz. M. i Radkowa sprzedaje za 500 fl. Piotrowi Radwańskiemu części dziedz. w M. z wyjątkiem tych części w Radkowie, które mu uprzednio darował (ZK 317 s. 251-4); → Radków p. 3a.

1524-30 Piotr Radwański dz. M. mąż Katarzyny c. Mik. Życieskiego (ZK 317 s. 251-4, 303, 318, 449).

1525 Mik. Mysłowski z M. mąż Małgorzaty c. Stan. Budzowskiego (ZK 317 s. 262-3); 1525 Mik. Mysłowski z M. zapisuje ż. Małgorzacie c. zm. Stan. Budzowskiego 35 fl. posagu i tyleż wiana na połowie dóbr dziedz. i trzymanych w zastawie w M. (ZK 317 s. 262-3); Stan. Mękarski z M. zastawia za 100 fl. Mik. Biegańskiemu cz. dziedziny w M. (ZK 317 s. 275-6); 1528 Piotr Radwański dz. M. zapisuje ż. Katarzynie c. zm. Mik. Życieskiego 120 fl. posagu i tyleż wiana na połowie dóbr ruchomych i nieruchomych w Radkowie i M. (ZK 317 s. 303); Jakub Borowy dz. M. sprzedaje za 10 grz. Piotrowi Radwańskiemu ¼ roli w M., leżącej koło roli folw. tegoż Piotra z jednej strony i koło łanu roli Misztala z drugiej strony (ZK 317 s. 318).

1528 Jakub Mysłowski z M. (ZK 317 s. 319).

1528-30 Wojciech Mysłowski z M. (ZK 317 s. 319, 449); 1528 Jakub Mysłowski z M. sprzedaje za 10 grz. Wojc. Mysłowskiemu z M. ¼ roli w M., leżącej koło roli Misztala z jednej strony i koło roli tegoż Wojciecha z drugiej (ZK 317 s. 319); Jakub Mękarski dz. M. zapisuje swej ż. Katarzynie c. zm. Pawła Świętopełka z Białej 20 grz. posagu i tyleż wiana na połowie dóbr ruchomych i nieruchomych w Moskorzewie (ZK 317 s. 323); Mik. Biegański odstępuje Mik. Dobromierskiemu swe prawa do dóbr w Małym Radkowie i Wielkim Radkowie, które uzyskał zapisem od Stan. Mękarskiego (ZK 317 s. 333-4); Mik. Małuski z Radkowa kwituje Jakuba Mękarskiego zw. Borowy z 3 grz., zapisanych Mikołajowi na rolach w M. (ZK 317 s. 339); 1530 Jakub z M. zastawia za 4½ grz. swemu br. rodz. Stan. Mękarzowskiemu połowę czynszu rocznego z młyna w Moskorzewie i 6 stajań ról na Podgaju od boru i 5 stajań na polu Zagórze w dziedzinie M. (ZK 317 s. 445-6); Piotr Radwański z M. daje Wojc. Mysłowskiemu z M. półł. Siołowski wraz z siedliskiem w M. w zamian za półł. Chmielowski wraz z łąką przy grobli (alias lączką podle groblij) i płocie sadzawki i poniżej grobli w M. (ZK 317 s. 449); 1564 Stan. Mysłowski darowuje swemu br. Jakubowi Mysłowskiemu swe cz. w dobrach M. w pow. lel. (MS 5, 3066)6W MS błędnie Stanisłaus Myskowski i Iacobus Myskowski zamiast Stanislaus Myslowski i Iacobus Myslowski.

3b. Kmiecie, młynarze, włodarze w M. 1384 Staszek włodarz z M. (SP 8, 2230); 1413 6 kmieci w M. należących do Jana z M., → Lipnik par. Żuraw p. 3a; 1414 Mikołaj z Tęgoborza i Mikołaj z Psar ręcząc za Mikołaja z Woli i Jana z Mękarzowa mają zapłacić 12 grz. szer. gr kwartników bez 8 sk. i 3 grz. i 8 sk. Wawrzyńcowi z Lipnika pod rygorem wwiązania go do 1 kmiecia w Woli i innego w M. (ZK 312 s. 42); Mikołaj z Woli Sasinowej i Jan z M. mają zapłacić 10 grz. bez 8 sk. kwartników i 4 grz. gr pras. i 8 sk. Mikołajowi z Tęgoborza ich poręczycielowi pod rygorem wwiązania go do kmiecia Mikołaja w Woli i kmiecia Jana w M. (ZK 312 s. 45); 1417 Mikołaj ze Starzyn zastawia na rok Dominikowi Pilawie z [Kuczkowa i] Woli Kuczkowskiej za 40 grz. 3 kmieci w M., a za 10 grz. 1 kmiecia z 1/8 cz. młyna w Starzynach (ZK 312 s. 124-5); 1418 → Kuczków p. 3a; 1420 → p. 3a; 1424 Mikołaj z Radkowa zastawia za 14 grz. Sułkowi z Żelisławic [rolę] kmiecia Chmielowskiego w M. (ZK 312 s. 274); 1426 Maciej włodarz (villicus) z M. ma zapłacić 8 grz. w dwóch ratach Andrzejowi z M. (ZK 312 s. 309); 1427 Mik. Potok młynarz z M. występuje przeciwko Mikołajowi ze Starzyn o 5 grz. czynszu i tyleż grzywien szkody (ZK 312 s. 326); 1428 Stanisław młynarz z M. (ZK 312 s. 368); 1437 2 kmieci na 1 łanie w M. → p. 3a; 1442 → p. 3a; 1447 kmieć Michał siedzący na 1 źrebie w M. (ZK 313 s. 386, 388); 1513 kmiecie: Kępka, Ciupka, Tomasz, Bartek karczmarz → p. 3a; 1521 kmiecie: Sznuka, Reguła, Kania → p. 3a.

3c. Areał, karczma, młyn, pobór w M. 1414 3 ł. kmiece w M. → p. 3a; 1415 6 ł. kmiec. w M. → p. 3a; 1419 „rola pańska”, młyn i karczma w M. → p. 3a; 1420 3 źrebia kmiece w M. → p. 3a; 1427 role i siedlisko dworskie w M. → p. 3a; 1437 młyn, stare siedlisko, dwór Mikołaja s. Andrzeja, dwór Jana, łan z 2 kmieciami w M. → p. 3a; 1446 siedlisko karczemne w M. → p. 3a; 1458 M. skazany na karę XIV za niezapłacenie wiardunkowego (GK 14 s. 62); 1470-80 we wsi M. łany kmiece, karczmy, zagrody, 4 folwarki szlach. (DLb. 1 s. 21; 2 s. 100); 1489-95, 1514-6 brak danych o poborze (RP k. 133r, 146r, 159r, 173v, 189r, 203v, 223v, 691r, 700r, 721r, 746v, 772r); 1507-13 pobór z 4 ł. (RP k. 330r, 355v, 378v, 558r, 585r, 611v, 642v, 671r); 1513 dwór z rolami folw., karczma → p. 3a; 1521 siedlisko Szrorzyńskie, siedlisko Regulińskie → p. 3a; 1528 rola folw. Piotra Radwańskiego, łan roli Misztala → p. 3a; 1529 role folw. w M. (LR s. 167); 1530 role na Podgaju, pole Zagórze, półł. Siołowski, półł. Chmielowski w M. → p. 3a; pobór z 2½ ł., 2 karczem i 1 młyna dorocznego o 1 kole (RP k. 55); 1563 w M. pobór w części Jana Misztala z 1¼ roli i 2 kół młyńskich, w części Klemensa Mękarskiego z ¼ roli i 1 karczmy dorocznej szynkującej, w części Stan. Radwańskiego z 1½ roli i 1 karczmy szynkującej, w części Stan. Mysłowskiego z 1 karczmy dorocznej szynkującej, w części Jana Misztala, W[iesi]ołka i Jakuba Borowego z karczmy czopującej (RP s. 221-2).

5. 1429 Piotr z Bieganowa ręczy sumą 6 grz. Mikołajowi prep. kat. krak. za Jana z M. (ZK 312 s. 384); 1433 Piotr Chrząstowski prep. kat. krak. występuje przeciwko Janowi Mękarskiemu o wymłócenie gwałtem dzies. [snop.] wart. 8 grz. (GK 4 s. 912); 1470-80 dzies. snop. z łanów kmiec. w M. i dzies. kon. po 4 wiązki dla prepozytury kat. krak.; dzies. snop. od zagród i 4 folw. szlach. dla plebana w Dzierżkowie (DLb. 1 s. 21; 2 s. 100); 1529 dzies. snop. z wsi M. wart. 5½ gr dla prepozyta kat. krak.; dzies. snop. z ról folw. w M. wart. 2 grz. dla plebana w Dzierżkowie (LR s. 167, 238).

6. Incydenty i sprawy obyczajowe. 1405 Piotr Szafraniec występuje przeciwko Żyrze i jego s. Janowi z M., o to że wraz z dziewięcioma innymi osobami zajęli gwałtem jego młyn i uwięzili młynarza zw. Małym (ZK 3b, s. 501, 529); 1418 Jan z M. ma zapłacić 18 grz. kmieciom: Maciejowi, Święchowi, Stanisławowi i innemu Stanisławowi z Bliżyc (ZK 312 s. 168); 1424 Jan z M. ma zapłacić 20 grz. Mikołajowi ze Słupu za pancerz (ZK 312 s. 273); 1427 Andrzej z M. oddala sądownie roszczenia Macieja kmiecia z Czaryża o 3 woły (ZK 312 s. 324, 328); br. rodz. Jan i Mikołaj Żyrowie z M. oświadczają, że uzyskali od rajców krak. główszczyznę w wysokości 100 grz. z racji zabójstwa ich br. Andrzeja (GK 3 s. 6); Jan z M. zapłacił Elżbiecie wd. po Andrzeju z M. 8 grz. półgr w ratach po 4 grz. z tytułu długu, a Mikołaj z M. zapłacił tejże 5½ grz. z racji zakupu przez tegoż Mikołaja 2 koni (ZK 312 s. 334); 1437 Jakub Pielsz z Brodły nie stawia się w sądzie w sprawie przeciwko Janowi Żyrze z M., o to że ten przybywszy do jego gospody w Opatowcu [nie zid.] zadał mu gwałtem 4 rany krwawe, poranił twarz, zabrał mu kuszę i 2 miecze wart. 3 grz., sprowadził 3 konnych towarzyszy do gospody, którzy w ciągu 4 dni wyrządzili szkody wart. 2 grz. (ZK 12 s. 234).

1 W 1424 występuje kmieć zw. Chmielowski w M., a w 1530 półł. zw. Chmielowski (ZK 312 s. 274, 317 s. 449).

2 W zapisce tej błędny odczyt Kathkowo zamiast Radków.

3 Nie jest możliwe ustalenie o jakiego Stanisława i Klemensa chodzi, czy Stan. Żyrę, czy Stanisława i Klemensa Mysłowskiego, czy też Stan. Radkowskiego.

4 Jest to młyn identyczny z młynem Lipień w Małym Radkowie, odnotowanym w 1437 roku (ZK 313 s. 67-9).

5 W zapisce pisarz przekreślił przezwisko Jakuba „Borowy”, a nadpisał Magier.

6 W MS błędnie Stanisłaus Myskowski i Iacobus Myskowski zamiast Stanislaus Myslowski i Iacobus Myslowski.