CHOTCZA

(1325-55 Choczcza, Choczh, Choczsco, Chotzsko, Chothcza, Hotzha, 1373n. Chotcza [ale: 1417 Cotcza, 1429 Chotecz, 1470-80 Chotcza, Chothcza, Chotecz, Choczya, 1508 Choczcza, 1510 Chodecz (Pol. 236), 1510, 1517 Chothcza, 1526 Chotcza, Chothcza, 1529, 1530 Chodcza, 1531 Chotcza, 1532, 1540, 1563 Chothcza, 1569 Chotcza, 1576 Chodcza], 1577n. Chotcza, 1787 Chotcza i Chotcza górna, 1827 Chotcza dolna, Chotcza górna; Kam. 43; Rospond 55-6; Kop.R 285-6; NMP II 77) dziś C. Górna i C. Dolna, 12 km na N od → Solca nad Wisłą, u ujścia rz. Iłżanki do Wisły; ok. 65 km na NE od kl., 11 km na NW od → Braciejowic.

1. 1508n. pow. rad. (Paw. 472), 1827 pow. solecki (Tabela I 68); 1325-7n. par. własna (MV I 172n.).

3. Własn. szlach.

1405-27 Jan z C. (Mp. IV 1093; ZL II 107); 1409-17 dzieci Dziersława z C. (ZL 1409 432; ZL X 141); 1420 Katarzyna wd. po Dziersławie z C. (ib. 353); 1417, 1428-9 Mikołaj z C. (ib. 131; XII 190, 210, 216, 217, 252); 1448n. Choteccy h. Nabra (SHGL wg indeksu); 1465 dz. Jakub (Wiś.Ił. 16); 1470-80 dz. Paweł Chotecki h. Nabra i NN h. Rawa, [6?] łkm., 1 folw. ryc. (DLb. II 567; III 253); 1508 Paweł z C. kaszt. połaniecki, dz. C. i Zajączkowa (Paw. 472); 1510 pobór z 2 ł., od 4 zagr. z rolą i z karczmy (ASK I/10 44v); 1526, 1530-2, 1540 pobór z 2 ł. (ib. I/8 176, 200; I/10 148, 391, 665; I/83 11); 1563 pobór z 2 ł. (LS 1564-5 189):

1569 Paweł Chotecki daje pobór z 4 ł. z dzies., od 3 zagr. z rolą, 3 zagr. z ogrodem, 1 komor. z bydłem (ASK I/8 547v; Paw. 305); 1576-7 tenże daje pobór z 4 ł., od 3 zagr. z rolą, 3 zagr. z ogrodem, 1 komor. z bydłem, 3 komor. bez bydła i z karczmy (ASK I/8 479v, 682); 1595 dz. Piotr i Jan Choteccy (AVCap. III 81v); 1662 pogłówne od Jana Kochanowskiego z żoną, 1 szl. Dworzanina, 16 służby dworskiej i 126 mkw wsi (ASK I/67 74); 1787 C. liczy 212 mkw. w tym 10 Żydów, C. Górna liczy 269 mkw, w tym 17 Żydów (Spis I 392; II 114): 1789 C. Górna z przynależnościami. C. Dolna, Gniazdków i Kępa, dziedziczne wsie Mikołaja Piaskowskiego, w „posesyi tradycyjnej” Józefa Sołtyka, łączny dochód 5555/11 zł (Osad.rad. II 232); 1827 C. Dolna ma 17 domów i 180 mkw. C. Górna ma 42 domy i 278 mkw (Tabela I 68).

4. 1476 mieszczanie z C. [?] → p. 5.

5. Dzies. należy do kl. święt. i miejscowego pleb., następnie tylko do pleb.

1325-7 pleb. Wacław (MV I 172, 247); 1325-8, 1350-1, 1354-5 par. płaci dzies. pap., taksa 8 grz. (MV I 172, 247; MV II 373, 385, 432); 1328, 1335, 1346-52, 1373-4 par. wymieniona w spisach świętopietrza, płaci najpierw 6, potem 5, wreszcie 3 sk. (MV I 308, 377; MV II 199, 207, 218, 237, 246, 255; MV IX 20, 40; Gromnicki 396); 1465 Jan pleb. C. i Jakub dz. C. zawierają układ w sprawie uposażenia kościoła par. w C. Pleb. posiada: idąc od końca cmentarza do rz. Przerii ogród z dąbrową (merica) zw. Sad (Szad) wraz z rolą „Szapacze”, nowo założonym stawkiem z ogrodem, rolę od tej dąbrowy przy końcu wsi w stronę rz. Chotczy, rolę z lewej strony aż do ról kmiec. z prawem karczunku, 2 źródła, łąkę między rolą Słowikowo a rz. Przerią z prawem karczunku, las zw. Czarne z jez. Nieciecza k. wsi → Szczekarków, a także dzies. z ról dworskich i kmiec. w C., Zajączkowie, Gniazdkowie, z ról kmiec. w Szczekarkowie, obu Trzemchach, Siennie, Starej Wsi od strony Sienna, z ról dworskich w Bratkowie, z ról kmiec. niegdyś dworskich w Kobylanach Mniejszych, w → Lucimi z ról położonych z tej strony rz. i z 2 ról dworskich oraz roli Czuch w → Białobrzegach (Wiś.Ił 15-6);

1470-80 drewn. kościół par. ś. Trójcy, patronat szlach. Z 2 łkm. dzies. snop. wart. do 6 grz. dowożą kl. święt., z folw. dzies. pobiera pleb. C. do którego należą też pewne role i łąki w C (DLb. II 567; III 253). Okręg par.: C. → Jarnołtowice, Lucimia, niegdyś Sienno z kościołem filialnym (DLb. II 567-8); 1476 pleb. Stanisław w sporze z mieszczanami z C. (Kiryk 1994 34)1Identyfikacja miejscowości (Chocze) niepewna, o ile wiadomo, C. nie byłą miastem, por. Kiryk 1994 34; 1529 dzies. snop. z C. i Gniazdkowa wart. 6 grz., a także z cz. Sienna i Starej Wsi, z łkm. w Trzemsze i cała w Zajączkowie należą do pleb. C., którego dochód wynosi łącznie 29/22 grz. (LR 439); 1563 okręg par.: Białobrzegi, Gniazdków, Zajączków (LS 1564-5 189); 1569 okręg par.: C., Gniazdków (Paw. 305):

1595 drewn. kościół par. ś. Trójcy, zniszczony, niekonsekrowany, patronat i kollacja należą do dz. wsi, pleb., brak innych duchownych, plebania. Pleb. posiada las z jez. Białym w Szczekarkowie, ob. okupowany przez Łaszcza, dz. Szczekarkowa. 1 ogród w C., pobierał dzies. snop. z C., Gniazdkowa, Zajączkowa, Starej Wsi, Białobrzegów, Trzemchy, cz. Szczekarkowa i dzies. pien. z Sienna, ob. tylko od kmieci z C. Szkoła zniszczona (AV Cap. III 81-1v: LXV 502-3); 1601 pleb. Piotr Chotecki i wikary Wawrzyniec ze Skrzynna (AV IV 175); 1602 potwierdzenie układu z 1465 r. (Wiś.Ił. 15); 1617 pleb. i wikary (Osad.rad. II 34): 1662 tylko pleb., 1072 parafian (ib.); 1721 drewn. kościół par. ś. Trójcy w formie krzyża, niekonsekrowany, z 2 kaplicami (NMP i Anioła Stróża), 3 ołtarzami (ś. Trójcy, Anioła Stróża i NMP), brak dzwonnicy, patronat i kollacja należą do Jerzego Lubomirskiego. Od 1713 r. pleb. jest Wojciech Iworowski, który prowadzi od 1716 r. księgi metrykalne, brak wikarych. Do par. należą dzies. snop. z C., Zajączkowa, Gniazdkowa, Trzemchy, Starej Wsi, Lucimi (z ról z tej strony rzeki), Szczekarkowa, niegdyś z Białobrzegów, z Sienna, Bratkowa i Kobylan Mniejszych, a także z Grabowca, inaczej Jarontowic [→ Jarnołtowice], i od 2 kmieci w Kijance. Okręg par.: C., Kępa. Baranów, Białobrzegi, Gniazdków, Jarnołtowice, Kijanka, Lucimia, Zajączków, → Zakrzów (AV XX 749-57); 1787 okręg par.: C., C. Górna, Baranów, Białobrzegi, Gniazdków, Grabowiec, Jarnołtowice, Jarętowskie Pole, Kępa król., Kępa szlach., Kijanka, Lucimia, Zajączków, Zakrzów (Spis I 392-3); 1789 pleb. Hieronim Solray, dochód 1774/7,5 zł. do par. należą wsie Gniazdków, Kępa, Kijanka i Białobrzegi (Osad.rad. II 232); 1802 pleb. C. pobiera dzies. z ról zw. Niwy w Lucimi (Wiś.Ił. 12).

6. Studenci U. Kr.: 1402 Stanisław s. Marka (Al. I 17); 1429 Maciej s. Dobiesława (ib. 71); 1481 Bartłomiej s. Jakuba (ib. 249).

7. ZDP rpsy 500, 7269; SG I 637; XV/1 342; Wiś.Ił. 12-24; Krzepela 168; Szafran 131-2, 181; Flaga 304-5; SHGL wg indeksu; Sułowska 34, 64, 68: Sochacka wg indeksu; Derwich 1992 wg indeksu; Rozwałka 177, 191, 204, 212.

1 Identyfikacja miejscowości (Chocze) niepewna, o ile wiadomo, C. nie byłą miastem, por. Kiryk 1994 34.