CŁO

(1425 taberna Celna, 1442 Theloneum, 1490 villa Czlo, 1529 taberna zw. Czlo, taberna Czelna) karczma i komora celna, dziś cz. wsi Wierzchowie (UN 1 s. 24), ok. 5 km na SW od Ojcowa.

[Pow. krak.]; 1470-80 par. Biały Kościół (DLb. 2 s. 52).

Własn. król. w stwie ojcowskim. 1425 Stanisław z karczmy C. (Tenut. 1a s. 237); 1442 Elżbieta z T. w Białym Kościele [najpewniej w rozumieniu w par. Biały Kościół] (OK 6 s. 532); 1470-80 we wsi król. Wierzchowie karczma Cz. z rolą, z której dzies. snop. i kon. łącznie z całą wsią Wierzchowie wart. 4 grz. kościołowi Wszystkich Świętych w Krakowie (DLb. 2 s. 52); 1490 dzies. snop. m. in. we wsiach Wierzchowie i Cz. należy do erygowanej t. r. kolegiaty Wszystkich Świętych w Krakowie (KUJ 3, 284); 1500 br. Adam i Abraham [Lanckorońscy z Włodzisławia, dziś Wodzisław], i ich matka Katarzyna wd. po Zbigniewie z Włodzisławia dzielą się dobrami. Adamowi i Abrahamowi przypada zamek Ojców z wsiami, m. in. Wierzchowie z cłem (ZK 153 s. 257-8); 1529 z ról z karczmy zw. Cz. dzies. snop. wart. 30 gr prepozytowi kol. Wszystkich Świętych w Krakowie (LR s. 322); 1532 Zygmunt Stary za poręczeniem Andrzeja z Tęczyna wwdy krak. i star. ojcowskiego zapisuje 30 grz. Adamowi karczmarzowi w Cz. na karczmie należącej do zamku Ojców, położonej przy drodze z Krakowa do Olkusza (MS 4, 6188);1564 cło zamkowe [ojcowskie] w karczmie Cz. k. wsi Wierzchowie na starej drodze do Krakowa: od wielkich furmanów z kupcami w kierunku Krakowa od konia po 6 den., a kiedy idą z Krakowa, osobno od wozu po 9 den., a od konia po 4 den.; od mniejszych furmanów, którzy wożą sól, żelazo i ołów, od konia po 4 den.; od wołu i krowy po 4 den., od baranów, wieprzów i mniejszego dobytku po 2 den. Cło jest mniejsze, gdy kupcy idą na Zabierzów i stąd na Chrzanów (LK 1 s. 106-7).