KĘPIE

(1373 Kapa, 1382 Kape, Campe, 1383 Czapa [!], 1388 Czape [!], 1389 Campa, 1395 Kompey, 1396 Campye, 1400 Kampi, 1408 Kapy, 1424 Kanpye, 1432 Kąppye) 6 km na SE od Żarnowca.

1. 1489 n. pow. krak. (RP s. 135); 1529, 1581 pow. ksiąs. (ZK 28 s. 247; ŹD s. 91); 1383 n. par. Uniejów (SP 8, 2152).

2. 1403 Mikołaj z Olelina [i Kurozwęk] pozywa Mikołaja Ślęszka [kmiecia] z K. o przeoranie skotnicy (ZK 3b s. 121); 1464, 1481, 1485 gaje w K. (ZK 146 s. 747; 259 s. 91; 262 s. 143-4); 1480 Kurozwęki, czyli K.1Kurozwęki dziś nie istnieją, nazwa wsi nie zachowała się. Już w drugiej połowie XV w. wieś została wchłonięta przez K (ZK 262 s. 117); 1504 Mikołaj Przegiński z K. zastawia Jakubowi Beskiemu z Marcinkowic [par. Uniejów] 4 1/2 opust. łanów, rolę zw. Pęczyńska, połowę gaju Towarów [dziś w K. pole zw. Taborów; UN 7 s. 49] oraz połowę wszystkich ról w K. (ZK 154 s. 124-5); 1570 droga z Krakowa do Wielkopolski i Prus przez Miechów, Uniejów, Marcinkowice, K. i Żarnowiec (LDK s. 68).

3. Własn. szlach. 1373 Tomisław z K. (Teut. 6 s. 298); 1382-1402 Mikołaj Kępski z K. i Kurozwęk h. Ostoja, br. Marka i Jaszka (SP 2, 849; 7/2, 73; 8, 1295, 2013, 2095, 2293, 3285, 3357, 4031, 4551, 4587, 4744, 4781, 5577, 5602, 5622, 5685, 5719, 6689, 7653, 7892-3, 8089, 9824, 10 183, 10 209, 10 672, 10 688, 10 871, 10 915, uw. 89/11, 125/25, 131/16, 159/14, 161/30, 209/11, 213/21, 355/4; ZK 1c s. 218, 345, 347, 354, 359, 367; 2 s. 175, 237, 512; 3a s. 227, 237, 249, 262); 1383 Zbigniew z Marcinkowic [par. Uniejów] pozywa Mikołaja z K. o kradzież kmiecia i inne bezprawia; tenże Zbigniew pozywa [kmieci] Floriana i Kusza z K. o zbiegnięcie; ww. Kusz skazany na karę 6 grz., „quia suus nuncius non deposuit palium” (SP 8, 2013-5, 2152); 1384-1400, wspom. jako zm. 1402, Marek vel Marcin Kępski z K. h. Ostoja, br. Mikołaja i Jaszka (SP 7/2, 73; 8, 2642, 2720, 4900, 5020, 5719, 7653, 7892-4, 9540-1, 9834, 10 208; ZK 1c s. 217, 343, 354, 359, 362, 553, 558, 564; 2 s. 48, 175, 325, 333; 3 s. 100; 3a s. 634); 1385 Swach kmieć z Wojciechowa pozywa Mikołaja z K. o 2 kopy grochu, 2 kopy owsa, 8 kop żyta i o cielę (SP 8, 3285, 3357); 1387 Marcin kmieć Marka z K. (SP 8, 4254); 1387-91, j. zm. 1392 Tasz z K. i Kurozwęk (SP 8, 4929-30, uw. 60/11, 100/18, 106/39, 126/14, 136/22, 164/8; ZK 1c s. 224, 304); 1388 Klemens z Kurowa [par. Wiśnicz] pozywa Marka z K. o 6 grz. czynszu i 20 grz. szkody (SP 8, 5020); Hanka i Mikołaj z K. (SP 8 uw. 112/5, 131/14, 145/8); 1388-98 Tomisław z K. i Kurozwęk (SP 8, 4838, 7128, 7263, 8382, uw. 126/14, 136/22, 164/8); 1389 Mikołaj z K. ze Zbyszkiem z Marcinkowic o 2 cz. karczmy w Kurozwękach (SP 8 uw. 159/2); 1391-2 Tasz i Boksa z Kurozwęk procesują się z Markiem z K. (ZK 1c s. 224, 276); 1392-8 Hanka ż. i w 1392 wd. po Taszu z Kurozwęk i K. (ZK 1c s. 247, 264, 304; 2 s. 244, 345, 347, 354, 359, 367; SP 8 uw. 245/68); 1392 ww. Boksa i Hanka z Kurozwęk ż. Tasza procesują się z Markiem z K. (ZK 1c s. 247, 264); Marek z K. procesuje się z br. Mikołajem z K. (ZK 1c s. 264); Klemens z K. pozywa ww. Hankę wd. po Taszu o wycięcie lasu w Kurozwękach (ZK 1c s. 304); Mszczuj z Kurozwęk pozywa Mikołaja z K. o świnię, 3 kaczki i 3 barany (ZK 1c s. 324, 328); 1393 Boksa z Kurozwęk pozywa Marka z K. o karczmarza (ZK 1c s. 304); 1394 Wichna ż. Wyszka z K. pozywa Boksę z Kurozwęk (ZK 1c s. 128); Wyszek z K. (ZK 2 s. 128); → p. 6; Dzierżek z Malżyc [pow. wiśl.] pozywa Mikołaja z K. o 2 kmieci w Kurozwękach i 6 grz. szkody (ZK 1c s. 137, 139, 144); Strzeżek ze Zborowa [dziś Zborówek] procesuje się z Markiem i Mikołajem z K., → Kurozwęk i → Imbramowic (SP 8, 5587, uw. 333/8,9, 334/35, 339/2); 1395 Mikołaj z K. procesuje się z [Hanką] wd. po Taszu z Kurozwęk (ZK 2 s. 239); 1395-1409 Jaszek Kępski z K., br. Mikołaja i Marka (SP 8, 10 688, 10 871, 10 915, uw. 326/42, 325/13,14 347/12, 350/8,10, 352/15, 353/30, 354/16, 356/22; ZK 1a k. 107; 2 s. 235; 3a s. 233, 262, 286, 293, 296; 3b s. 247; 5 s. 215); 1396 Marcin [Marek] i Mikołaj z K. oddalają, zeznaniami świadków, roszczenia Strzeża ze Zborowa do K. (SP 8, 5719); Mikołaj z K. pozywa Mszczuja z Kurozwęk o cz. dziedziny w Kurozwękach (ZK 2 s. 402).

1397-1415, zm. 1416 Maciej z K. i do r. 1405 z Motkowic (SP 2, 1367; 7/2, 1261-4; 8 uw. 233/14; KK 2, 501; ZK 3b s. 189, 277, 373, 385, 416, 456, 523; 4 s. 100, 206, 209; 5 s. 5, 8, 58, 103, 196, 232, 310, 312, 317, 436, 448; 6 s. 147, 160; 193 s. 42, 87, 236, 271, 306-8); 1397 Jaszek Zapała kmieć z K. SP 8, 6090); 1397-1403 Dzierżek z K. i Kurozwęk s. Tasza (SP 8, 5962; ZK 1c s. 481, 486, 492; 3b s. 88); 1400 Mszczuj z Imbramowic [i Kozłowa] oddala roszczenia Mikołaja Kępskiego o Kurozwęki (SP 8, 10 672, uw. 327/13); br. Mikołaj i Jaszek z K. stawiają, w sprawie przeciw Sieciejowi pleb. z Krzęcina, świadków, którzy przysięgają, że pleban sprzedał 5 kmieci w Kurozwękach (SP 8, 10 688, uw. 326/42, 347/12, 350/10, 11); ww bracia z K. pozyskują na Mszczuju z Imbramowic i ww. Siecieju 5 kmieci w Kurozwękach (SP 8, 10 915, uw. 350/18, 354/16); ww. Mszczuj i jego ż. Małgorzata pozywają ww. braci o łąkę (SP 8, 10 871); Pietrasz z K. i Kurozwęk s. Mszczuja (SP 8, 10 817, uw. 333/9); 1401 Świętka służebnica Mszczuja z K. (ZK 3a s. 287); 1402 → p. 5; Mikołaj Kępski powierza swemu br. Jaszkowi sprawę ustąpienia ze swojej cz. w Kurozwękach (ZK 3 s. 351); ww. bracia sprzedają za 85 grz. Mikołajowi z Olelina 5 kmieci z łanami, łąkami, gajami, 2 karczmami i częściami młyna w Kurozwękach (ZK 3 s. 359-60); 1402-3 Halszka wd. po Marku z K. (ZK 3a s. 634, 642, 649; 3b s. 16, 53-4); 1403 → p. 2 i 5; Halszka ż. Wawrzyńca [Będkowskiego] z K. [tożsama z wd. po Marku?] (ZK 3b s. 21); 1403-4 Maciek z K. pozywa Mikołaja z Olelina o dobra zabrane dzieciom zm. Marka z K. i o dzies. za 2 lata w K. gwałtem zabraną (ZK 3 s. 593; 3b s. 159, 171, 338, 346); 1403-5 Wawrzyniec Będkowski z K. (ZK 3b s. 21, 347, 655); 1404 Jaszek Kępski procesuje się z Mikołajem z Olelina o 3 kmieci (ZK 3b s. 247); Maciej dz. K. procesuje się z Mikołajem kmieciem z K. o 3 grz. (ZK 3b s. 252); Maciej z K. procesuje się z Mikołajem sołtysem z Podlesia [nie zid.], czyli z K. (ZK 3b s. 259); Mikołaj z Olelina pozywa Sędka kmiecia z K. o kradzież kapusty z ogrodu (ZK 3b s. 263); Mikołaj Oleliński pozywa Jaszka Kępskiego o kmiecia Gawła w K. (ZK 3b s. 257); Stogniew z Czapel procesuje się z ww. Mikołajem o dziedziny w K. i Kurozwękach (ZK 3b s. 457, 504, 512, 522); Jaszek z K. pozyskuje prawem na ww. Mikołaju 2 kmieci w Kurozwękach zastawionych za 18 grz. i 1 kmiecia tamże zastawionego za 12 grz. (ZK 4 s. 6, 11); Maciek z K. poręczając za swą siostrę Zuchnę i młodszego brata zastawia za 40 grz. Jaszkowi z Radziczowa [dziś nie istnieje] całą swoją cz. dziedz. w Motkowicach; 1404-32 Sędzimir z K. i Łukowicy h. Ostoja, s. zm. Marka z K. (ZK 3b s. 330; 9 s. 199-200; 193 s. 119, 384; SP 2, 2406); 1404-36 Mirochna zw. też Anną, siostra ww. Sędzimira, ż. Franciszka z K. (ZK 3b s. 330; 195 s. 387); 1405 tenże Maciek sprzedaje za 130 grz. i za cz. w Gołuchowicach [par. Irządze] ww. Jaszkowi całą ojcowiznę i macierzyznę w Motkowicach (ZK 4 s. 100, 206); Mikołaj z Olelina poręcza za Floriana z Knyszyna na sumę 100 grz. ewentualnym wwiązaniem w części swoje w Kurozwękach i K. (ZK 4 s. 180); 1406-16 Mikołaj Kępski z K. s. Mikołaja, br. Macieja (SP 2, 1472-3; Mp. 4, 1114; ZK 5 s. 436; 193 s. 24, 107, 145, 187, 192, 198, 223, 242, 288, 359; 194 s. 1; 195 s. 156, 162, 326; 311 s. 40, 53; GK 1 s. 194).

1409 Machna wd. po Mszczuju z K. [i Kurozwęk] (ZK 5 s. 165); 1411 Maciej z K. pozywa Mikołaja z Kurozwęk [i Olelina] o 6 wołów (ZK 193 s. 48); Mateusz z K. h. Osoria (SP 7/2, 1246); 1413 Jaszek Kępski pozyskuje na Dziersławie Taszu z Kurozwęk 3 kmieci w Kurozwękach (ZK 193 s. 119); Piotr Wroplawski z K. (wg ind. WAP); 1414 Maciek z K. gwarantuje Przedborowi z Żytna [ziemia sier.] zwrot 80 grz. ewentualnym wwiązaniem w swoje dobra w K. (ZK 193 s. 176); Jarosław z Kozłowa oddala roszczenia Mikołaja z K. o szatę z sukna mechelskiego [wyrabianego w Mecheln, czyli Malines w dzisiejszej Belgii], podbitą skórkami wiewiórek, a także o 5 grz. za pętlik [jedwabna siatka lub przepaska na włosy] (ZK 193 s. 198); 1415 Maciek Ślęszek kmieć z Kurozwęk ustępuje wieczyście Maćkowi dz. w K. swoją rolę. Winien mu też zwrócić 44 gr i dok. sądowy na tę rolę (SP 2, 1367); Sędzimir z K. pozywa Mikołaja z Kurozwęk o zabranie 2 wołów na drodze, kmiecia zw. Wkolut i zniszczenie wozu (ZK 193 s. 216); Dziersław Tasz z K. i → Kurozwęk (ZK 193 s. 231); Mikołaj z K. uwalnia od roszczeń Stanisława Niemstę ze Skroniowa, którego pozywał z racji pr. bliższości o cz. dziedziny Klichny w Książu Małym (ZK 193 s. 242); Katarzyna z Przechodów pozywa Maćka z K. o kmiecia Paszka Suchtę z K. (ZK 193 s. 242); Maciek z K. pozywa Macieja kmiecia z Kurozwęk o przeoranie roli (ZK 193 s. 265); 1415 Dorota ż. Maćka z K.; 1416 wd. (ZK 193 s. 243, 359); 1416 Więcław z Piotrkowic [nie zid.] udowadnia przy pomocy świadków, że Maciej z K. wwiązał się bezprawnie w cz. dziedziny żony Więcesława w Kurozwękach i cz. tę odzyskuje (SP 7/2, 1261-4); dzieciom Maćka z K., bez których ich stryj Mikołaj, siostra [zm. Maćka] Zuchna, i ich matka Dorota nie chcą stawać w sądzie w sprawie przeciw Dobkowi z Żorawia [dziś Żuraw], Jaszkowi z Raszkowa i Nieprowi z Piotrkowic [par. własna], dany jest termin stawienia się w sądzie w wieku 10 lat (SP 2, 1472-3); Dorota wd. po Maćku z K. winna podzielić z br. Maćka Mikołajem i siostrą Zuchną, czyli na 3 cz., dobra ruchome i nieruchome w K. (ZK 193 s. 359); Mikołaj i jego siostra Zuchna z K. oraz ww. Dorota dzielą dobra w K. Każdemu z nich przypada po 3 ł. Mikołaj na swoim łanie winien posiadać dom, Dorota na swoim łanie drugi dom. Podział ten winni zachować do czasu wieku sprawnego dzieci zm. Macieja (ZK 194 s. 1); ww. Dorota przysięgą oddała roszczenia swojego szwagra ww. Mikołaja z K. o 4 sztuki bydła i 16 owiec (ZK 194 s. 23); 1416-23 Zuchna z K. siostra Maćka i Mikołaja (ZK 7 s. 264; 193 s. 359); 1419 Mikołaj s. Mikołaja Wiechetka z K. uwalnia Imrama z Bronocic z wszelkich swoich pretensji do dóbr ojczystych i macierzystych, jako że został z nich spłacony (ZK 6 s. 591-2): 1420-30 Szczepan z K. (GK 1 s. 126; 4 s. 119; ZK 195 s. 231); 1424 Sędzimir z K. ustępuje wieczyście z racji posagu swej siostry [Mirochny] swemu szwagrowi Franczkowi z K. całą swoją cz. ojcowizny w K. (ZK 7 s. 384); → p. 5; Piotr kmieć z K. ustępuje wieczyście Stanisławowi [Gołemu] z Boleścic cały swój łan kupiony w K., z zasiewami jesiennymi (ZK 195 s. 289); 1424-41 Stanisław Goły z K. i przed 1428 z Boleścic (GK 3 s. 128; 4 s. 53, 285, 368-9; ZK 8 s. 250; 147 s. 4; 195 s. 289, 329; 196 s. 27, 177, 192, 264, 326; SP 2, 2406); 1424-34, zm. przed 1436, Franciszek, Franczek Kępski z K., Kurozwęk i Adamowic (SP 2, 2092; 7/2, 582-6; GK 2 s. 377-8, 398, 400, 402, 424, 468-9, 484, 650, 749, 829; 3 s. 313; 4 s. 93-4, 96, 104, 571; ZK 7 s. 312; 8 s. 18; 10 s. 33; 146 s. 169, 184; 195 s. 308, 311, 325, 338-9, 387-8, 392; 196 s. 185; 197 s. 6, 93, 95, 168, 480); 1425 tenże zastawia za 12 grz. Dziersławowi Taszowi z Kurozwęk swego kmiecia w Adamowicach płacącego 1 grz. 8 gr (ZK 195 s. 338-9); tenże zastawia za 80 grz. Janowi z Bejsc [pow. wiśl.], czyli z Marcinkowic, całe swoje cz. dziedz. w K. i Kurozwękach. Po wykupieniu zastawu Jan winien zwrócić Franciszkowi całe bydło, trzodę oraz zasiewy (ZK 195 s. 343).

1426 → p. 6; Prandota z Raciborzan zastawia za 28 grz. Franczkowi z K. karczmę zw. Mierzączka przed Wieliczką (ZK 8 s. 168); ww. Franciszek podzastawia Mikoszowi ze Świdnika [par. Podegrodzie] całą cz. w Zasłoniu [wieś nie istnieje, dziś nazwa pól w Podegrodziu; UN 9 s. 128] (ZK 8 s. 176); Dziersław Tasz z Kurozwęk ustępuje Franczkowi z K. zastawionego mu kmiecia Spytka z Adamowic (ZK 195 s. 387); ww. Franciszek zapisuje swej ż. Mirochnie c. Marka z K. 70 grz. wiana i 70 grz. posagu na połowie swoich dóbr (ZK 195 s. 387); 1427-8, zm. przed 1430 Jan Kępski z K. br. Piotra (ZK 146 s. 77; 196 s. 267; 197 s. 85; GK 4 s. 27); 1427-34 Piotr Kępski z K. i Kurozwęk, niegdyś z Radzanowa [pow. wiśl.], br. ww. Jana (GK 4 s. 27; ZK 146 s. 77; 196 s. 345; 197 s. 85, 122, 126, 144, 168, 189; OK 5 k. 22); 1427 tenże Piotr ustępuje ww. bratu z wszystkich cz. ojcowizny i macierzyzny i z wszelkich praw do 2 kmieci dzierżonych przez tegoż Jana w Kurozwękach (ZK 146 s. 77); Stanisław Goły z Boleścic zastawia za 11 grz. Franczkowi z K. swój łan w K., na którym osadzony jest Stanisław Suchata (ZK 196 s. 27); → Charsznica p. 3; 1428 Anna c. zm. Mikołaja z K. (ZK 196 s. 232-3); Sędziwój z K. (ZK 196 s. 246); Stachna ż. Klemensa ze wsi Proszowice [dziś Proszówki], siostra Jana i Piotra z K. oświadcza, że bracia zadośćuczynili jej za wszystkie dobra ruchome i nieruchome ze spuścizny po ich zm. stryju Janie (ZK 196 s. 267); 1429 Szczepan z K. (GK 3 s. 313); 1429 Franczek z K. pozywa Prandotę Raciborzańskiego [z Raciborzan] o 8 grz. czynszu, które pobrał z karczmy zw. Mierzączka (GK 3 s. 320); 1430 Franciszek z K. oczyszcza przywilejem króla Władysława naganione przez Stanisława [Gołego] z Boleścic szlachectwo (SP 7/2, 582-3, 586); Marcin służebnik Franczka z K. (SP 7/2, 584-5); Paszek służebnik ww. Franczka (ZK 197 s. 95); Katarzyna ż. Ścibora z Rzelska na Mazowszu [c. Marka z K.] ustępuje wieczyście [br.] Sędzimirowi z K., po wypłaceniu jej 40 grz., z dóbr macierzystych w Łukowicy; Katarzyna wd. po Klemensie Uchaczu z Łukowicy i jej s. Jakub ustępują ww. Sędzimirowi na mocy pr. bliższości, po wypłaceniu im 107 grz., z cz. w Łukowicy, kupionej od Anny ż. Jakusza zw. Lanwa (ZK 9 s. 199-200); Franciszek z K. oddala prawem roszczenia Paszka Beskiego z Marcinkowic do kmiecia zw. Kacel i kmiecia tego pozyskuje wyrokiem sądu (ZK 197 s. 6); Franczek z K. oświadcza, że wydzierżawił szl. Andrzejowi z Raciborzan swoją karczmę Mierzączkę w pobliżu Wieliczki (GK 4 s. 75); 1431 → Chełm [par. Zwierzyniec] p. 3; 1432 Stanisław Goły z Boleścic oświadcza, że wszystkie dobra macierzyste w K. jego dzieci z pierwszej żony będzie dzierżył do ich wieku sprawnego. Przed upływem tego wieku winien dobra z ewentualnych zastawów wykupić. Winien dzieciom wydzielić też połowę z dóbr ojczystych i wykupić z zastawów kmieci w K. Za dotrzymanie tych zobowiązań poręcza m. in. wuj dzieci Sędzimir z Łukowicy (SP 2, 2406); Piotr z K. gwarantuje Mikołajowi ze Słupowa zwrot 30 grz. ewentualnym wwiązaniem w 3 kmieci w Kurozwękach (ZK 197 s. 126); ww. Mikołaj zastawia za 30 grz. Franciszkowi z Kurozwęk [i K.] 3 ww. kmieci, których ma w zastawie od Piotra Kępskiego (ZK 197 s. 168); Anna [zw. też Mirochną] ż. Franciszka z K. ustępuje [br.] Sędzimirowi z Łukowicy całą swoją cz. macierzystą w Łukowicy, a Sędzimir sprzedaje Franciszkowi za tę cz., za 200 grz. oraz za połowę dochodów, które ma Franciszek na karczmie Mierzączka, swoją cz. dziedz. w K. (ZK 197 s. 203-4); 1432, 1436 → Kępa [par. Niedźwiedź] p. 3; Jadwiga, czyli Hasza, c. Lorencza mieszcz. krak. zapisuje na wypadek swej śmierci 50 grz., które miała u swego stryja zm. Franciszka z K., jego dzieciom. Mirochna wd. po Franciszku winna otrzymywać rocznie z tych 50 grz. 2 grz. czynszu (ZK 197 s. 480).

1441-64, zm. przed 1479, Jan Kępski z K. [h. Ostoja, br. Stanisława] (SP 2, 4211; ZK 147 s. 4; 259 s. 90; Mp 5 L 62; OK 7 13 IV); 1464 Jadwiga wd. po Jakubie Virthlu z Cichawy zastawia za 15 grz. młyn, który ma w tenucie w Woli Gerwartowej [dziś Wola Libertowska], Piotrowi Piączce [kmieciowi] z K. i jego ż. Ofce c. Marcina z Przegini (ZK 258 s. 404); kmiecie z K.: Stanisław karczmarz, Jakub Lis, Piotr Barcz, Mikołajec, Jan Schurman, Klemens Deka, Maciej Tworek, Grzegorz Buga, Maciej Kopecz, Stanisław Waldan, Jan Janota, Stanisław Kopecz, Piotr Piączka, Grzegorz Kazirod, Jan Janiec, Jan Boguszowic, Franek Wanrzek, Stanisław Perta, Jan Jasz i Stanisław Michnic, oddalają roszczenia szl. Jana Królewskiego o wycięcie gaju w K. (ZK 259 s. 91); 1470-80 dziedzice h. Koźle Rogi. Łany kmiece, karczmy, zagrody (DLb. 2 s. 209); 1479 Szczepan, czyli Sędziwój z Łukowicy, pozywa Stanisława z Adamowie o pr. bliższości do opieki nad Anną i Małgorzatą, cc. zm. Jana Kępskiego. Szczepan Sędziwój oświadcza, że braćmi herbowymi Jana Kępskiego są czterej Krezowie: Wracisław, Andrzej, Mikołaj i Henryk, Mikołaj z Zarogowa i inni liczni. Szczepan Sędziwój jest bliższy Janowi Kępskiemu, jako cioteczny brat. Pozwany Stanisław Adamowski oświadcza, że bracia herbowi Jana Kępskiego: Jan Zabierowski, dwaj Rokoszowie z Koszyc, Jan Wojewódka ze Szczodrkowic, Mikołaj Bocianek, powierzyli mu opiekę nad ww. siostrami2Zm. Jan Kępski pieczętował się h. Ostoja (2 półksiężyce z mieczem pośrodku). Taki też h. mają wymienieni tu jego współherbowcy. Pozorne wątpliwości budzą przywiedzeni jako bracia herbowi czterej Krezowie, gdyż wg wszelkich źródeł i wg Bon. (12 s. 277) mieli oni h. Przeginia (2 półksiężyce z mieczem pośrodku, zakończonym głowicą). Jedynie Paprocki (s. 368-9) opatrzył Krezów h. Ostoja, doszukując się też (s. 374) wspólnej proweniencji obu tych herbów o różnych zawołaniach; sąd grodzki krak. oświadcza, iż starsza c. Jana Kępskiego Małgorzata za zgodą przyjaciół (amici) herbowych wyszła za mąż [za Jana Adamowskiego] i dobra Małgorzaty powinny być powierzone jej i jej mężowi. Opieka nad Anną zostaje oddana jej wujowi ww. Szczepanowi Sędziwojowi. Gdyby zawarła małżeństwo bez zgody wuja i innych braci herbowych, utraci dobra na rzecz starszej siostry Małgorzaty (SP 2, 4211-2); 1480 Jan z Królowic [pow. wiśl.] sprzedaje za 200 grz. Mikołajowi Przegińskiemu z Przegini swoje cz. dziedz. w Kurozwękach, czyli w K.3Por. przyp. 1 (ZK 262 s. 117); 1481 Małgorzata ż. Jana Adamowskiego i Anna ż. Mikołaja Przegińskiego [ww. cc. zm. Jana Kępskiego], dziedziczki K., dzielą dobra K. Małgorzacie przypada: 1/2 ł. k. Tomasza, 1/2 ł. zw. Deczeński k. dworu, 1/2 ról dworskich, 1/2 ról przymiarkowych należących do dworu, 1/2 łąk dworskich, czarna izba z połową sieni, komnata i inne zabudowania oraz wieża, 1/2 ogrodu dworskiego, 1/2 gajów dworskich i zarośli, łany, na których są osadzeni: Jasz, Gałka, Schurman, Kazirod, Kopecz, 1/2 ł. Cisielowskiego, ł. k. Kozaka, 1/2 ł. Klimaszewskiego, 1/2 zagrody, na której siedzi Wawrzek, 1/2 ł. Kaśki Kozłowskiej oraz 1/2 karczmy. Anna otrzymuje: 1/2 dworu z 1/2 ł. przy dworze, 1/2 ł. k. Mychnaka, białą komnatę, komorę, stajnię, oborę, 1/2: gajów i zarośli, ról dworskich, ról przymiarkowych, karczmy, łąk dworskich, a także łany, na których są osadzeni: Mychnak, Lis, Kozak, Jarota, Deka, Mikułajczyk, Plewiński, 1/2 łanu zw. Kozłowskie oraz 1/2 ogrodu przed karczmą (ZK 262 s. 143-4); 1481-1508 Mikołaj Przegiński sołtys Przegini i dz. K., ożeniony z ww. Anną, c. zm. Jana Kępskiego (AKH 9, 540; ZK 154 s. 124-5, 403-5); 1485 Mikołaj Przegiński z K. pozwany przez Jakuba Beskiego z Marcinkowic o niewydzielenie cz. gajów w K. (ZK 146 s. 747); 1497 Stanisław z K. zastawia za 10 grz. Jakubowi Przegińskiemu pleb. z Dubiecka [ziemia sanocka] 1 ł., na którym osadzony jest kmieć Wojciech Jasz, płacący 1 grz. czynszu. Jadwiga ż. Stanisława odstępuje od prawa do oprawy na tym łanie (GK 26 s. 417-8).

1489, 1497-8 pobór z 8 ł.; 1490-4, 1496, 1499-1500, 1508 pobór z 7 ł. (ŹD s. 438; RP s. 135, 112, 38, 162, 177, 192, 207, 75, 9, 247, 339); 1504 → p. 2; 1507 Mikołaj Przegiński z K. gwarantuje Mikołajowi Mysłowskiemu star. z Ogrodzieńca zwrot 8 1/2 grz. ewentualnym wwiązaniem w 1/2 ł. w K., na którym osadzony jest Mikołaj Myechner (ZK 264 s. 274-5); 1508 Mikołaj Przegiński z K. darowuje Andrzejowi z Tęczyna trzecią cz. swoich dóbr w K., a dwie pozostałe cz. sprzedaje temuż za 800 fl. (ZK 154 s. 403-5); 1520 Andrzej Chamiec zarządca dóbr K. należących do Andrzeja z Tęczyna wwdy sand. zostaje zwolniony z wyprawy wojennej (MS 4, 3488); 1523 własn. ww. Tęczyńskiego (MS 4, 4199); 1529 ww. Tęczyński wwda krak. dz. K. sprzedaje za 300 fl. klasztorowi Ś. Trójcy w Krakowie 7 fl. czynszu z pr. odkupu na swej wsi K. (ZK 28 s. 247-8); role kmiece; do altarii Ś. Krzysztofa na zamku krak. należy 16 grz. czynszu z pr. odkupu na wsiach: Tęczyn, Zalas i K.; do altarii Ś.Ś. Jadwigi, Elżbiety i Ludmiły w kościele Ś. Barbary w Krakowie należy 30 fl. czynszu z pr. odkupu na m. Nowa Góra i wsiach Filipowice i K. (LR s. 3, 221, 329); 1530 pobór z 7 ł. i karczmy (RP k. 10); 1532 Zygmunt Stary zatwierdza ww. klasztorowi Ś. Trójcy 9 fl. czynszu zapisanego za 300 fl. przez ww. Tęczyńskiego na K. w pow. ksiąs. (MS 4, 16 518).

5. 1382 Maciej kan. krak. i pleb. w Żarnowcu, kupiwszy od kl. Ś. Andrzeja w Krakowie za 120 grz. czynsz wart. 12 grz. z cła w Żarnowcu i Słomnikach wypłaca klasztorowi 73 grz., a za pozostałe 47 grz. nadaje i wyznacza klasztorowi „frumenta” [dzies.] m. in. w K. (Mp. 1, 363); 1388 Andrzej pleb. w Żarnowcu pozywa Marka z K. o dzies. niewolną (illibera) (SP 8, 4900); 1402 Mikołaj z Olelina pozywa Halszkę wd. po Marku z K. o dzies. bezprawnie zabraną z opust. łanów w K. (ZK 3a s. 634, 642, 649); 1403 ww. Halszka oddala roszczenia ww. Mikołaja o dzies. za 2 lata z ról własnych w K. (ZK 3b s. 53); 1403-4 → p. 3; 1424 Andrzej z Łowini oddala roszczenia Święszka Głoda o 4 grz. za wołu i o 6 grz. z racji dzies. w Rogowie, Stanowiskach [w par. Kozłów, dziś nie istnieją] i K. (ZK 195 s. 246); 1453 oficjał krak. przysądza kościołowi w Uniejowie dzies. z K. (WPon. 57 s. 186 wzm.); 1456 spór Mikołaja z Kalisza dra dekretów, kan. krak. i pleb. w Żarnowcu z kmieciami z K. o dzies. snop. z ogrodów. Jan dz. K. zobowiązuje swych kmieci do oddawania tej dzies. (OK 7, 13 IV); 1470-80 dzies. snop. z ł. kmiecych, karczem i zagród plebanowi w Żarnowcu (DLb. 2 s. 209); 1529 dzies. snop. wart. 3 grz. z niektórych ról kmiec. w K. bpowi w dziesięcinnym kluczu krak., dzies. snop. wart. 3 grz. z połowy wsi plebanowi w Żarnowcu, dzies. snop. wart. 6 1/2 grz. z trzeciej cz. wsi plebanowi w Uniejowie (LR s. 3, 110, 187).

6. 1394 Dominik kmieć z Przesieki [dziś Przysieka] pozywa Mikołaja z K. o 2 rany krwawe, o 1 wołu, 20 kop zboża jarego i suknię (ZK 1c s. 345; SP 8, 5577, 5602, 5622); Wawrzyniec kmieć z Przesieki pozywa ww. Mikołaja o rany, suknię i zboże (SP 8, 5685); 1397 Dzierżek s. Tasza z K. procesuje się z Tomisławem i Boksą z K. o 50 grz. i zranienie jego ojca (ZK 1c s. 481, 486, 492); 1404 Mikołaj z Olelina oskarża Macieja z K. o zranienie służebnika Szczepka Wilka (ZK 3b s. 362, 385, 393); 1409 Maciej z Pstroszyc w sprawie przeciw Machnie wd. po Mszczuju z K. udowadnia swoją niewinność „secum iudicio presidentibus expurgavit, quia sedens in iudicio non consulit super ipsam” [próba wpływania na strony lub sąd?] (ZK 5 s. 165); 1414 → p. 3; 1426 sąd grodzki krak. oczyszcza Franciszka z K. z zarzutu Franczucha z Naszacowic, że przechowywał złodziei w swoim domu, dał im konia i miecz. Franciszek z K. przysięga, że złodziei nie przechowywał, miecza im nie dał, a konia złodzieje mu uprowadzili, koń od nich uciekł i powrócił do domu Franciszka (SP 2, 2092); 1427, 1430-1 Stanisław Goły z K. [i Boleścic] oprawca (ZK 8 s. 250; Fed. s. 145); 1430 Marcin służebnik Franczka z K. pozyskuje na Stanisławie [Gołym] z Boleścic [i K.] 1 grz. za krwawą ranę, a Franczkowi Stanisław winien uiścić karę XV (SP 7/2, 584-5); Paszek służebnik Franczka z K. pozyskuje na Mikołaju ze Słupowa 2 grz. za 2 krwawe rany i 13 wiard. za 13 ran sinych (ZK 197 s. 95); ww. Mikołaj winien zapłacić 10 grz. Franczkowi z K. oraz karę XV temuż i sądowi za poranienie ludzi Franczka (ZK 197 s. 97); Stanisław Goły z K. skazany na karę XV Franciszkowi z K. i sądowi, ponieważ wyszedł w czasie sądu (ZK 197 s. 104); Piotr Kępski występuje o główszczyznę za swego br. Jana (GK 4 s. 27).

1 Kurozwęki dziś nie istnieją, nazwa wsi nie zachowała się. Już w drugiej połowie XV w. wieś została wchłonięta przez K.

2 Zm. Jan Kępski pieczętował się h. Ostoja (2 półksiężyce z mieczem pośrodku). Taki też h. mają wymienieni tu jego współherbowcy. Pozorne wątpliwości budzą przywiedzeni jako bracia herbowi czterej Krezowie, gdyż wg wszelkich źródeł i wg Bon. (12 s. 277) mieli oni h. Przeginia (2 półksiężyce z mieczem pośrodku, zakończonym głowicą). Jedynie Paprocki (s. 368-9) opatrzył Krezów h. Ostoja, doszukując się też (s. 374) wspólnej proweniencji obu tych herbów o różnych zawołaniach.

3 Por. przyp. 1.