KĘPKI

(1446 Kampki) obiekt nie określony, około 9 km na SE od Wieliczki. Dziś cz. Jawczyc, graniczących z Łazanami i Wolą Podłazańską, zwie się Kępie (UN 1 s. 78).

[Pow. szczyrz.; par. Biskupice]

1446 Andrzej Kreza z Zawady [par. Racławice] oświadcza, że Jan z Czyżowa kaszt. i star. krak. winien mu wpłacić do Bożego Narodzenia pieniądze z racji pr. bliższości do cz. wsi Łazany, Wola Padłazańska, Szczygłów i do karczmy w K. Po tym terminie dobra te będą wieczyście należeć do Krezy (ZK 146 s. 512).