KICZNIA

(1379 Kyczno, 1404 Kyszna, 1405 Kyczina, 1415 Kyczna, 1470-80 Kycznya) 15 km na NW od Starego Sącza.

1. 1379 n., 1581 pow. sądec. (Mp. 1, 346; ŹD s. 130); 1470 n. par. Łącko (DLb. 2 s. 251).

2. 1470-80 młyn (DLb. 2 s. 251; 3 s. 348).

3. Własn. kl. Klarysek w Starym Sączu. 1444 → p. 4; 1470-80 15 ł. kmiec. Czynsz zróżnicowany, zależny od wielkości ról. Za sep i oprawne każdy z kmieci daje 1 ćwiertnię żyta, 2 ćwiertnie owsa i płaci 4 gr. Nie świadczą robocizny, nie dają kogutów, jaj i sera (DLb. 2 s. 251; 3 s. 348); 1530 pobór z 1/2 ł. (RP k. 41); 1536 pobór z 1/2 ł. i od komorników (RP); 1564 wieś ww. klasztoru daje sep do zamku sądeckiego (LK 1 s. 168).

4. 1379 Staszek niegdyś sołtys w K. w pow. sądec. ławnik sądeckiego sądu prowincjonalnego (Mp. 1, 346); 1404-30 Jakusz Kyczyński h. Turzyna sołtys z K. (SP 2, 1062; Mp. 4, 1090; ZCz. 2 s. 136; wg ind. WAP); 1430-44 Kenna, Kynusza sołtyska z K., ż. ww. Jakusza, wd. 1436 (wg ind. WAP; ZK 147 s. 79); 1437 taż Kenna z K. pozywa Jana Klopka niegdyś z Czarnego Potoku, bratanka ww. Jakusza Kyczińskiego o sołectwa w K. i Czarnym Potoku o cz. dziedziny i o konia z wojennym uposażeniem wart. 12 grz. (ZK 146 s. 363); 1444 Śmił z Markuszowej pozywa Helenę opatkę kl. [klarysek] w Starym Sączu o nieudostępnienie z aktów klaszt. zapisu na sołectwie w K. i w Woli [Kosnowej?] 40 grz. posagu swej siostry ww. Kynuszy ż. Jakusza [sołtysa] z K. (ZK 147 s. 78-9); 1445 → Czarny Potok p. 4; 1470-80 sołtys na 1 ł. wolnym posiada szósty den. z czynszów, karczmę, zagrodnika i młyn (DLb. 2 s. 251; 3 s. 348); 1529, 1536 sołectwo (LR s. 278; RP).

5. 1470-80 dzies. snop. i kon. wart. 15 grz. bpowi, dzies. pien. wart. 8 gr z sołectwa plebanowi w Łącku (DLb. 2 s. 251; 3 s. 348); 1529 dzies. snop. bpowi, pien. z sołectwa i meszne plebanowi w Łącku (LR s. 43, 278).