KICZORA MAŁA

(1595 mons minor dictus... Kicziora) góra 802 m n.p.m., dziś też zw. Kiczora (Mapa Obrębów), 4 km na SE od Piwnicznej.

[Pow. sądec.]

1595 → Izibor.