KICZORA WIELKA

(1595 mons magnus Kicziora dictus) góra 830 m n.p.m. w paśmie Beskidu Sądeckiego zw. dziś Kiczera (Mapa Obrębów), 6 km na E od Piwnicznej.

[Pow. sądec.]

1595 → Izibor.