KĘPNY STAW

(1543 crescitorium alias odroszlisko Kempny), dziś nie istn., leżał k. stawu Kasztelan, na terenie dzisiejszego przysiółka Kępki na SE od Spytkowic (UN 16 s. 64; Mapa Obrębów), 6 km na NE od Zatora.

[Pow. śl.]

Własn. szlach. 1543 odroślisko, czyli staw płodowy K. → Kasztelan.