KŁAPIEC

(1425 Klapecz) jezioro, dziś już nie istnieje, nazwa nie notowana w UN i na Mapie Obrębów, usytuowane było na terenie wsi Brzegi1Najpewniej był to fragment starorzecza Wisły, położonej 6 km na NE od Wieliczki.

[Pow. szczyrz.]

1425 lacus C. → Brzegi p. 2.

1 Najpewniej był to fragment starorzecza Wisły.