KŁOBUCK-ZAWADA

(1448 villa Zawada, 1454 locus Zawada, 1470-80 Zawada villa, que quasi pro altero suburbio Clobuczensi reputatur) wieś, od 2 połowy XV w. przedmieście kłobuckie, nazwa Z. poświadczona jeszcze w 1748 r. (Wizytacja bpa Załuskiego, AMetr. k. 438) i w 1793 r. (Gilly, Specialkarte von Süd- preussen), w UN i na Mapie Obrębów nie notowana, ok. 0,5 km na NW od m. Kłobucka.

1. [Pow. lel.]; 1470-80, 1598 par. Kłobuck (DLb. 3 s. 167; WR k. 349).

2. 1466, 1470-80, 1476, 1479 → p. 3.

3. Własn. król. 1448 we wsi Z. łany [kmiece] i 2 ł. wolne plebana z Kłobucka, na których ten może osadzić kmieci (Mp. 4, 1506 dwa or. uszkodzone; AJG rps 106 k. 5-6); 1454 w miejscu Z. łany kmiece i 2 ł. wolne kl. z Kłobucka (AJG rps 133 k. 9-11).

1466 kl. kan. reg. w Kłobucku dokonuje zamiany ogrodów z mieszcz. kłobuckim Świętkiem. Kl. daje 2 ogrody w Z., jeden na Błoniu między ogrodem Gołąba i ogrodem Stan. Darmopycha i inny ogród za murem [miejskim] z miejscem, gdzie była słodownia, czyli siedliskiem przynależnym od dawna do kościoła Ś. Marcina. W zamian bierze od Świętka ogród ze słodownią i folwarkiem za kościołem Ś. Bartłomieja z lewej strony drogi do młyna zw. Bełczywoda. Kl. daje mu 10 grz. w gotówce. Świętek bierze na siebie czynsz 4 gr szer. (Spominki 14; AJG rps 119 s. 29); 1468 kl. kłobucki uprawia 2 ł. i płaci z nich uciążliwy czynsz panu [Hińczy z Rogowa star. krzepickiemu] i rajcom m. K. (Spominki 32); 1470-80 własn. król., wieś przylegająca do przedmieścia kłobuckiego, uznawana za drugie przedmieście kłobuckie; we wsi łany kmiece oraz 2 ł. wraz z łąkami wolnymi, należące do kl. kłobuckiego, z których klasztorowi przysługuje po 1/2 grz. czynszu rocznie (DLb. 3 s. 167); 1476 z polecenia Jana Długosza kan. krak. fundatora kl. kłobuckiego tenże kl. zakupuje 2 półł. roli, jeden w Z. od Machnika [mieszcz. kłobuckiego] za 8 fl. i 6 gr, drugi Kiełbaszowski, połączony z rolą Machnika, od dzieci Kiełbasy za 6 fl. i 1 wiard. Długosz obiecuje uwolnić je od ciężarów. W tym miejscu ma być cegielnia z piecem i 2 folw. dla utrzymania cegielni (Spominki 73-4); 1479 Kazimierz Jag. poświadcza, że na prośbę Dobiesława z Kurozwęk star. krzepickiego nadał prep. Andrzejowi i kl. kłobuckiemu 1 ł. roli w Z. między rolami Jana Lipki i Mikołaja zw. Strużyczep, który to łan uprawiają po połowie Mik. Machnik oraz bracia rodz. Marcin, Mikołaj i Jan Kiełbasiątka. Zezwala też klasztorowi wykupić od Bartłomieja Kurzca siedlisko czyli dom w K. w sąsiedztwie kościoła [par.] pod jego rozbudowę (AJG rps 133 k. 15; OK 20 s. 479-80); 1532 → Kłobuck p. 3b; 1559 44 mieszczan kłobuckich posiada 28 ł. roli na terenie przymiejskiej wsi Z. (Kiryk, Rozwój → Kłobuck p. 7 s. 120, 393); 1570 → Kłobuck p. 3f.

5. 1448 do kościoła par. w Kłobucku należy z każdego łanu we wsi Z. tytułem dzies. 3 ćw. owsa i 3 ćw. żyta miary kłobuckiej → p. 3; 1454 do kl. kłobuckiego należy dzies., jak wyżej → p. 3; 1465-1517 wyszczególnieni imiennie rolnicy z Z. oddają kl. kłobuckiemu tytułem dzies. po 3 ćw. owsa i 3 ćw. żyta z łanu, → tab. w p. 3; 1470-80 dzies. w ziarnie miary równej kłobuckiej z łanów kmiec. w Z. po 3 ćw. żyta i 3 ćw. owsa kl. kłobuckiemu (DLb. 3 s. 167); 1591 → Kłobuck p. 5aa.

7. Z. Perzanowski, Zarys dziejów miasta Kłobucka → Kłobuck p. 7 s. 27, 29, 30, 31, 35; A. Wyczański, Rolnicy Kłobucka → Kłobuck p. 7).

(BPAN rps 1967 k. 3r-v, 4r-v, 14r-v, 15r, 23r-v, 24r-v, 28r-v, 29r, 35r-v, 36r, 42r-v, 43r, 50r-v, 51r, 56r-v, 63r-v, 64r, 69r-v, 75r-v, 82r-v, 83r, 89r-v, 90r, 97v, 98r, 105r-v, 106r, 114r-v, 122r-v, 123r, 130r-v, 131r, 137r-v, 138, 145r-v, 146r, 151r-v, 152r, 158r-v, 159r, 164r-v, 169r-v, 170r, 173v, 174r-v, 179r-v, 183r-v, 186v, 187r, 190r-v, 193r-v, 197r-v, 198r, 200v, 201r-v, 204r-v, 207r-v, 210v, 211r, 214r-v, 217v, 218r, 221r-v, 224v, 225r, 227v, 228r, 230r-v, 231r, 233r-v, 235r-v, 236r, 238r-v, 243v, 244r, 247v, 248r, 250r-v, 251r, 269r-v, 270r, 274r, 274r-v).