KŁOBUCK-STAROMIEŚCIE

(1428 Staromescze, 1448 suburbium Staromyescze, 1470-80 Stharomyescze antiqua civitas Clobuczensis, 1471 Clobuczsko Staromyescze, 1474 Staromyesczye, 1483 Staromiesczye, 1493 suburbium Clobuczsko, 1515 suburbium Klobucianum, 1535 oppidum Antiqua Klobuczko, 1564 Stare Miasto) przedmieście m. Kłobucka, przytykające od S do miasta.

1. [Pow. lel.]; 1470-80, 1598 par. Kłobuck (DLb. 3 s. 167; WR k. 349).

2. 1470-80 S. na S od m. Kłobucka (DLb. 3 s. 167); 1481, 1535, 1564 → p. 3.

3. Własn. król. 1428 Stanisław ze S. sprzedaje za 22 grz. Janowi z tegoż S. łan roli w Pierzchnie (ZK 312 s. 349); 1448 na przedmieściu Kłobucka zw. S. łany [przedmieszczan], są osoby szynkujące piwo, wino i miód (Mp. 4, 1506 - dwa or. uszkodzone; AJG rps 106 k. 5-6); 1454 w S. łany [przedmieszczan], są osoby szynkujące piwo, wino i miód (AJG rps 133 k. 9-11).

1470-80 przedmieście zw. S. z łanami przedmieszczan, własn. król. (DLb. 3 s. 167); 1479 Paweł Pawąkowski daje klasztorowi kan. reg. w Kłobucku w zastaw za 3 grz. i 6 gr długu z tytułu zaległej dzies. dom w S. (Spominki 84 - błędnie pod datą 1478; tamże 88); 1480 tanże Pawąkowski z tytułu dzies. za przeszły rok [1479] dopisuje klasztorowi 1 grz. [i 6 gr] na ww. domu. Kl. będzie miał już na nim 4 grz. i 1 wiard., nie może jednak nic w nim przerabiać i budować1Tę zapiskę wydawca dał błędnie pod datą 1478 r. Istotnie została ona podana pod zapiską poprzednią - opatrzoną również błędną datą 1478, ale miała ona pierwotnie datę 1479, którą następnie prepozyt przerobił zmieniając 7 na 8, a przy 9 skreślił jej trzonek. W zapisce tej wyd. czyta conscribere, zamiast construere; 1481 na domu tym kl. ma zapisane już 5 grz. czyli została dopisana zaległość za 1480 [r.] (Spominki 87, 101); Mik. Lasowski pstar. krzepicki sprzedaje za 8 grz. Wojc. Zychowi wójtowi z Grodziska folwark z opust. siedliskiem i ogrodem na przedmieściu Kłobucka, rozciągający się między drogą, biegnącą z Kłobucka do Zakrzowa i drogą biegnącą z Kłobucka do Grodziska oraz między folwarkiem Macieja Kusza i folwarkiem Jakuba Godzały (AJG rps 98 k. 36; rps 118 s. 83; rps 133 k. 39; BN mikr. 14 600 - Kłobuck, Dokumenty Kościelne; 1532 → Kłobuck p. 3b; 1535 Zygmunt Stary nadaje [szl.] Marcinowi Pawłowskiemu faktorowi z Zagórza rolę opust. zw. Kicińska2W LK 2 s. 15 rola ta nosi nazwę „Plichczinska” z 2 ogrodami i 3 stajniami roli w S. (MS 4, 17 289); 1559 41 mieszczan kłobuckich posiada po 1 ł. w S. (Kiryk, Rozwój → Kłobuck p. 7 s. 120, 393); 1564 pierwszy młynarz z m. Kłobucka otrzymuje od mełcia [przerobu] słodu od przedmieszczan ze S.M. po 1 gr (LK 2 s. 14-5); szl. Łucja Pawłowska okazuje lustratorom król. przyw. z 1535 r. dotyczący nadania przez Zygmunta Sarego jej zm. ojcu szl. Marcinowi Pawłowskiemu roli opust. zw. Plichczińska z 2 ogrodami i 3 stajaniami roli [w S.] (tamże s. 15); 1570 → Kłobuck p. 3f.

5. 1448 do kościoła par. w Kłobucku należy z każdego łanu na przedmieściu zw. S. tytułem dzies. 3 ćw. owsa i 3 ćw. żyta miary kłobuckiej → p. 3; 1454 do kl. kłobuckiego należy dzies., jak wyżej → p. 3; 1465-1518 wyszczególnieni imiennie przedmieszczanie ze S. oddają kl. kłobuckiemu tytułem dzies. po 3 ćw. owsa i 3 ćw. żyta z łanu, → tab. w p. 3; 1470-80 dzies. w ziarnie miary równej kłobuckiej z łanów kmiec. w S. po 3 ćw. żyta i 3 ćw. owsa kl. kłobuckiemu (DLb. 3 s. 167); 1591 → Kłobuck p. 5aa.

7. Z. Perzanowski, Zarys dziejów miasta Kłobucka → Kłobuck p. 7 s. 27, 29-32, 35, 48; A. Wyczański, Rolnicy Kłobucka i Zawady → Kłobuck p. 7.

(BPAN rps 1967 k. 2r-v, 13r-v, 14r, 22r-v, 23 r, 27r-v, 28r, 34r-v, 35r, 41r-v, 42r, 49r-v, 50r, 55r-v, 56r, 62r-v, 63r, 68r-v, 69r, 74r-v, 81r-v, 82r, 88r-v, 89r, 96r-v, 97r, 104r-v, 105r, 113r-v, 114r, 121r-v, 122r, 129r-v, 130r, 137r, 144r-v, 145r,150r-v, 151r, 157r-v, 158r, 163r-v, 164r, 167v, 168r-v, 172v, 173r-v, 177r-v, 182r-v, 185v, 186r-v, 189r-v, 192r-v, 193r, 196r-v, 199v, 200r, 203r-v, 206r-v, 209v, 210r, 213r-v, 214r, 216v, 217r, 220r-v, 223v, 224r, 226v, 227r, 229v, 230r, 231v, 232v, 233r, 235r, 237v, 239r, 240r-v, 241r, 242v, 243r-v, 246r-v, 247r, 248r-v, 249r-v, 250r, 251v, 264r-v, 268r-v, 269r, 274r)

1 Tę zapiskę wydawca dał błędnie pod datą 1478 r. Istotnie została ona podana pod zapiską poprzednią - opatrzoną również błędną datą 1478, ale miała ona pierwotnie datę 1479, którą następnie prepozyt przerobił zmieniając 7 na 8, a przy 9 skreślił jej trzonek. W zapisce tej wyd. czyta conscribere, zamiast construere.

2 W LK 2 s. 15 rola ta nosi nazwę „Plichczinska”.