KOBYLE

(1468 Cobyle) obiekt nie zidentyfikowany (nazwa nie notowana w UN 3 i na Mapie Obrębów), być może w pobliżu Kątów [par. Wojakowa], leżących 9 km na SW od Czchowa.

[Pow. sądec.]

1468 Jakub z Wojakowej zamienia z szl. Janem z Kątów [par. Wojakowa] 1/4 młyna w Łobzowie [pow. sądec, dziś nie istn.] pro rippa [rz. Białej?] super Cobyle i za 4 grz. dopłaty (ZCz. 4 s. 359).