KOBYLE

(1416 Kobilye, 1471 Cobile) - przekazy nie określone.

1416 Piotr Leszczyński [z Leszczyn 1422: ZB 1a s. 255] zeznaje, że został przez Stan. Parzowca z Nienaszowa spłacony z główszczyzny za zabitego Otę z K., jako wuj dzieci Oty (ZB 1a s. 84)1W Kobylu w par. Zbyszyce sołectwo należało do dziedziców z Pstroszyc, brak jednak danych do identyfikowania Oty z K. z Otą z Pstroszyc (1376-91), którego synowie są wymienieni w 1404 r. (DSZ 17, 52, 113); 1471 Piotr z C. olim [...] Gregorii dicti Radwan pozywa Jana z Radwanowic [...] zw. Wojczykiem o zajęcie siłą cz. dziedz. należnej Piotrowi pr. bliższości po zm. [po 1467: ZK 152 s. 104] wuju Stanisławie zw. Pałoszem, wart. 95 grz. i tyleż kary. Piotr sprzeciwia się wnioskowi Jana o odesłanie sprawy na wiec z roków nadwornych oraz dodatkowo pozywa Stanisława z Radwanowic zw. Wojczykiem (Voyczyk; SP 2, 4040; ZK 16 s. 643, 668).

1 W Kobylu w par. Zbyszyce sołectwo należało do dziedziców z Pstroszyc, brak jednak danych do identyfikowania Oty z K. z Otą z Pstroszyc (1376-91), którego synowie są wymienieni w 1404 r. (DSZ 17, 52, 113).