ŁAPANÓW

(1326 Lappanow, 1335 de Lapanovicz, 1404 Lapanowo, 1483 de Lappanowa) 14,5 km na E od Dobczyc.

1. 1489 n., 1581 pow. szczyrz. (RP k. 141v; ŹD s. 54); 1326-7 n., 1597 par. własna, dek. Niegowić albo Szczyrzyc [czyli Góra Świętego Jana] (MV 1 s. 125, 195; 2 wg ind.; WR k. 64v); 1373-4 dek. Kosocice (MV 9 s. 2, 21); 1529, 1597 dek. Dobczyce (LR s. 166; WR k. 64v).

2. 1394 L. graniczy z Grabiem i Kobylcem; 1428 las na granicy z Janiszówką [dziś Janikówka], staw → p. 3a; 1445 Kobylec od L. odgranicza potok, wpływający do Stradomi [dziś Stradomka] → Kamionna p. 3; → Kobylec p. 2 i 3; 1480 → Lubomierz p. 2; 1483 potok Rogoski → p. 3a; 1529 2 pola nad rz. Stradomią w L.; łąka zw. Gabańska w L. nad rz. Stradomią od granicy z Wieruszycami; 1536 → Kobylec p. 3; 1545 granica między wsiami Łapanowskich L. Stanisława i Seweryna a Wolą i Wolica Jana i Mikołaja, wg zeznania tychże braci (→ 3a): od rz. Stradomi dzielącej dobra łapanowskie od dóbr boczowskich (od imienia burzowskiego) [Boczów – wieś sąsiadująca z L.], „ramczamy” podgórzem do parowu zw. Debrz Sperczyńska, jego środkiem na wierzchowinę, następnie miedzą działową do roli kowala Burdelskiego, do olszyny, do dębu nad nowinami, do wierzchowiny Debrzy Zalipczany i środkiem tej debrzy w dół do Żabińskiego Stawu, jego brzegiem na wierzchowinę terenu, który może być zalany przez ten staw, dalej wzdłuż potoku płynącego przez wierzchowinę stawu i debrzy, przez las i błociny ku drodze, od wierzchowiny debrzy do wypalonego dębu i stąd do Debrzy Rogoszczanej (Rogoszczaney) i jej środkiem wzdłuż potoku przez drogę krakowską obok Suczkowa (Szuczkowa) do potoku płynącego do parowu Gutowska Debrz, który odgranicza L. od Zagórzan; granica między działami Stan. i Seweryna Łapanowskich w L.: od nawsia wzdłuż płotu między polem wzorowym [folwarcznym] Stanisława a stawami Seweryna do wierzby stojącej w płocie kmiecia Pabiana przy pólku zw. Rosiowskie (Rossyowskie), dalej do stawu tegoż kmiecia, stąd do lipy nad studzienką naprzeciw parowu zw. Debrz Motłochowska, stąd jej brzegiem i potokiem do wierzchowiny Debrzy Pabianowej, następnie drogą wzdłuż płotu roli Pabiana do drogi z L. do Zagórzan, wzdłuż tejże do narożnika roli Garbaczów, przekopem wzdłuż tej roli, dalej ww. drogą do wierzchowiny parowu Debrzy Gutowskiej, leżącego przy granicy L. z Zagórzanami, następnie w dół ku drodze, którą kmieć Stanisz dojeżdża do swojego działu, ową drogą przez potok obok łąki zw. Spyrczyńska do starego rzeczyska i tymże rzeczyskiem do granic Wolicy – do „ramczow” (ZK 29 s. 702-716); a p. 3a; 1568 przy rozgraniczaniu Wolicy i Woli [Łapanowskiej] od Zagórzan pierwszy kopiec narożny od E zw. Łapanowski usypano k. rzeczki Rogóżki (Rogoszka) przy ścianie lasów Wolicy i Woli (ZK 406 s. 331); 1597 pole plebana w L. ciągnie się ku Kobylcowi (WR k. 64v).

3. Własn. szlach. -a. Sprawy własnościowe. 1370-89 Zbigniew, Zbyszek z L., Lubczy od 1386, h. Drużyna, łowczy krak. od 1370 (DSZ 7, 9-13, 15-6, 19 – fals, 20, 22: błędnie Sdiscone, 24-5, 32-31Z. Perzanowski w DSZ z osobą łowczego Zbyszka bezzasadnie łączy jeszcze wiadomość z 1392 w nr 50: Sluchota czyli Zbychota, bo tak też nazywano Zbigniewa, Zbyszka ze Stadnik burgr. krak. 1392-1408 (Burgr. krak. 8); KK 2, 328; KMK 2, 387; Mp. 1, 306, 309, 314, 317, 322-3, 328, 331, 335, 370; 3, 846, 854-5, 883-4: łowczy, 895, 906, 918; 4, 1003, 1364; Wp. 3, 1370, 1642; AS 2, 51; SP 8, 418, 620-1, 1168, 1364, 1836, 2784, 4619, uw. 11/3, 13/25, 78/1, 80/10, 86/16, 102/5, 160/17, 179/5, 180/2, 202/5; ZDM 8, 2538; R. Bubczyk, Kariera rodziny Kurozwęckich w XIV wieku. Studium z dziejów powiązań polskiej elity politycznej z Andegawenami, W. 2002, wg ind.); 1377 Zbyszek łowczy przeciw Henrykowi kmieciowi ze Słaboszowa, który odszedł z Woli Lubeckiej przed czasem, o 10 grz. i kary 4 grz. (SP 8, 418, 521). 1381-1420 Klemens Łowczyc, Łapanowski z L., → Gruszowa w par. Brzesko Stare, → Lubczy, Kamionnej, Kobylca i Stradlic, h. Drużyna, s. Zbyszka, brat stryjeczny Jakusza z Grzybowej, komornik król. 1391-4, burgr. krak. 1404-11, ż. Helena 1394 (SP 8, 1157, 1326-7, 1377, 1430, 1545, 1619-21, 1627, 5875, 5945, 6081, 6096, 6137, 6143, 6419-20, 6665, 6670, 7230, 7308, 7324, 7329, 7355, 7418, 7739, 8002, 8091, 8229, 8304-5, 8323, 8451, 8483-4, 8524, 8667, 8827, 9893, 10360-1, 10405, 10526, uw. 229/ 4, 5, 147, 233/51, 79, 269/11, 283/120, 289/49, 71, 325/52, 55, 342/22-3, 261/13, 262/68, 263/53, 76, 265/85-7, 266/20, 22, 269/11, 2270/91, 272/80, 90, 273/86, 91, 277/25, 279/7, 8; 2, 1059, 1100, 1128, 1306, 1428: h. Drużyna, 1636: h. Drużyna; AKP 8, 118; DSZ 74, 77, 81, 87, 92, 94, 110, 113, 115; Mp. 4, 1064, 1067; KK 2, 520; KMK 1, 92; ZDK 1, 192; KUJ 1, 9; ZK 1c s. 381-2, 384, 392, 436, 440; 2 s. 28: venator, 29, 71, 84: camerarius, 87: venator, 137, 146, 176, 286, 480, 489; 3 s. 376, 417, 447; 3a s. 241, 244, 257, 308, 506, 532, 575, 577, 588, 597, 609, 622; 3b s. 97, 198, 246, 274, 291, 301, 330, 409, 419, 431, 471: camerarius, 534, 567, 695; 4 s. 35, 62 102, 191, 247; 5 s. 9, 83, 136 163, 377; 6 s. 317-8, 447, 470-1, 477, 479; 193 s. 152; 194 s. 73, 152, 155, 210, 269; GK 1 s. 27; 1a k. 45r, 46r, 48r, 58r, 126r, 130r, 147r; 1b s. 56, 66; OK 4 k. 121r; Burgr. krak. 23 i s. 64)2Tu błędnie, że jego ojciec pisał się również ze Stadnik, które należały do jego imiennika i bliskiego krewnego. Brak jednak danych do określenia stopnia ich pokrewieństwa; 1381-2 Klemens s. łowczego z L. i Gruszowa nie stawia się przeciw Imramowi z Włostowic o porękę i inne liczne bezprawia, o 3 grz. iściny i 6 grz. szkody (SP 8, 1101,1157, 1201, 1269); po procesie, Imram pozyskuje 8 1/2 grz. na ww. Klemensie, który zostaje skazany na karę król. LXX, ponieważ nie poręczył w sądzie kar i wniósł błędny pozew (SP 8, 1326-7, 1377, 1430).

1382 Zbyszek łowczy krak. [jako dz. Lubczy] w sporze z kmieciami z Chorzewy Piotrem Orzeszkiem i dwoma innymi (SP 8, 1364, 1444, 1532, 1595, 1836); domownik Klemensa Łowczyca płaci karę 6 grz., ponieważ nie odłożył płaszcza [przysięgając] przeciw Imaramowi; tenże pozyskuje na Klemensie s. łowczego 8 1/2 grz. (SP 8, 1326-7).

1385 – ok. 1391 Niemierza z L. h. Drużyna, s. Zbyszka, wojski krak. między 1385-91 (Mp. 1, 370; Burgr. krak., s. 87: Uzupełnienia do UM; od 1394 występuje wdowa po nim z L.); 1387-9 NN 1-sza żona Zbigniewa z L. łowczego krak. (SP 8, uw. 60/11, nr 4892); 1387 Klemens s. łowczego pozyskuje na Franku bracie opata brzeskiego 10 grz. za zabitego poddanego (SP 8,4436); 1388-9 żona Zbyszka łowczego procesuje się z Małgorzatą ż. kaszt. czech. Andrzeja Klemensa i Elżbietą ż. Mikołaja z Krzelowa o Chlebną (SP 8, 4890, 4892, uw. 106/19, 121/36, 126/13, 130/10).

1388-1427, zm. 15 VIII Mikołaj Żołądek, Łowczy c, Łapanowski z L. – tu współdziedziczył najpewniej tylko do 1394, → Lubczy, Nadzowa i Czuszowa, h. Drużyna, s. Zbyszka, kan. krak. i posesor preb. nadzowskiej w kat. krak. od 1388, kanclerz bpa krak., prep. kielecki od 1413, po r. 1394 najczęściej pisał się z L., choć już nic w nim nie posiadał, tu podano dane dokumentujące czas występowania i piastowane godności, pozostały materiał zestawiono w p. 6 (SP 8, 5385, 6137, 7230, 7308, 7324, 7429, 7452-3, 7503: Zolandek, 8091, 8291, uw. 117/10: canonicus [Cracoviensis] filius venatoris, 127/10: Nicolaus camerarius filius venatoris, zamiast canonicus [Grac.], filius venatoris, 183/3, 195/13, 228/23, 262/68, 263/53, 76, 282/115, 287/62, 289/48, 50; AS 2, 80, 107; ZK 1c s. 18; 2 s. 162, 167, 508; 3 s. 305-5, 585; 3a s. 244, 608: Nicolaus Lowczi de Lubcza, 609; 3b s. 550, 585, 585, 638; Bullarium 3, 142, 797, 850; 4, 819, 2017: z 7 IX jako zm.; MV 10, 215; ZDK 1, 124, 131, 143,199; 2, 212, 214, 251, 275; KK 2, 394, 489 i wg ind.; GK 2 s. 660, 679 z 11 IX 1426; M. D. Kowalski, Zapomniany kalendarz – nekrolog kapituły krakowskiej z XV w., NP 87, 1997, s. 134)3Sprawę rzekomego komornikostwa kanonika krak. Mikołaja wyjaśnił Z. Perzanowski, Dokument i kancelaria sądu ziemskiego krakowskiego do polowy XV wieku, Kr. 1968, s. 38 przyp. 101. Pisarz błędnie zapisał camerarius, zamiast canonicus.

1389 [1-sza] żona łowczego krak. w sporze z Niemierzą i Pełką z Bydlina na swego pełnomocnika procesowego powołuje męża (SP 8, 158/15, 180/13); żona łowczego toczy proces z Paszkiem ze Skotnik [pow. wiśl] o granice między Wolą Jagustynową a należącą do Paszka Piotrówką. Wyznacza męża na swego pełnomocnika (SP 8, uw. 179/6)4W zapisce nie podano, o co toczył się proces. W r. 1400 spór z Paszkiem przejęli synowie jej i łowczego Zbyszka → 1400; → Dziaduszyce p. 5.

1393-5 Halszka Łowczyna 2-ga ż. łowczego Zbyszka z L. i wd. po nim, po 1393 ż. Stan. Niedomy z → Książa Małego i wd. po nim (ZK 1c s. 305, 318, 320-1, 329, 331, 335, 341, 343-4; 2 s. 55, 72, 295, 299, 300).

1394-1427 Zbigniew, Zbyszek z L., Lubczy, → Kobylca, Woli Lubeckiej, h. Drużyna, s. Zbyszka, bp tytularny laodycejski od 1394, sufragan krak. 1395-1405, 1412-3, pleb. w Gdowie 1394-1405, sufragan lwowski 1405-12, bp kamieniecki od 1413 (ZK 1c s. 407-8, 436, 539; 2 s. 55, 64, 137, 170; 3 s. 442, 493; 3a s. 244, 577, 588, 609; 3b s. 525, 586; SP 8, 5963-4, 6137, 7166, 8002, 8349, 8360, uw. 245/44, 283/115, 265/85, 117; Bullarium 3, 60, 808; 4, 1203, 1759, 1866, 2157; DSZ 76; ZDK 1, 192; literatura → Kobylec p. 3 s. 678); 1394 bp Zbyszek z L. w sporze z Klemensem z L. o cz. Gruszowa, której nie podzielili, i o bezprawie (ZK 2 s. 171, 180); Marcisz z Trzebienic (de Strzebenicza, Strzebna) przeciw Mik. Łowczycowi kan. krak. z L. i Czuszowa o 25 grz. poręki i 20 grz. szkody (ZK 1 c s. 359, 361, 377, 382).

1394-1413 Pełka Łowczyc Prędkosz z L. – tu współdziedziczył najpewniej tylko do 1394, Lubczy i Szczytnik [pow. wiśl., par. Stróżyska], h. Drużyna, s. Zbyszka, brat stryjeczny Jakusza z Grzybowej, zm. przed 1415 (ZK 1c s. 326, 381-2, 384, 387, 392; 2 s. 29, 150; 3 s. 324, 341, 449; 3a s. 225, 374, 382, 434, 463, 609; 3b s. 547; SP 8, 6148, 6184, uw. 353/25; 2, 823, 958, 1128; 7/2, 219; KUJ 1, 9; AGZ 1, 27).

1394-1419 Helena, Elena, Alena, Hela Kunia Noga ż. Klemensa z L. i → Gruszowa (ZK2 s. 113; 5 s. 354-5: Helena Lapca; SP 8, 6096, 8150, 8291, 8304-5, 8323, 8483-4, 8828, uw. 265/116, 272/90, 279/90, 279/8; GK 1 s. 92, 98; 1a k. 126r, 130 r, 147r); 1394 Klemens Łowczyc (venator!) z L. ma stawić na wiec Piotrasza kapelana z L. przeciw Paszkowi ze Skotnik o granice [Woli Jagustynowej] i Piotrówki. Paszek ma mieć też termin z braćmi Klemensa; Klemens ma też stawić ww. kapelana na wiec przeciw Niemierzy z Bydlina, a Pełka z Lubczy kapelana z Lubczy przeciw Pełce i Niemierzy z Bydlina; Pełka z Lubczy i Klemens Łowczyc mają stawić kapelana Piotra z L. przeciw Niemierzy o 150 grz. poręczenia wiana, które ten poręczał za ich ojca; Pełka z Lubczy i Klemens Łowczyc (venator) z L. mają stawić kapelana z Lubczy przeciw opatowi tyn. o granice (ZK 2 s. 24-7, 150, 157); kan. krak. Mikołaj z L. [i Czuszowa] pozywa Błażeja kmiecia z Kadzie o przeoranie 100 bruzd i o 200 pokosów [między Czuszowem a Kadzicami] (ZK 1c s. 147); Wojska wd. po Niemierzy [wojskim krak.] ma przysięgać na wiecu przeciw Wawrzyńcowi z Czyrzowa o 10 grz. i tyleż szkody; Pakosz z Zagąjowa [pow. wiśl., par. Kazimierza Mała] w sporze z tąż wdową (relicta Nemerze woyscego) uzyskuje termin na wiec o wszystkie bezprawia, wycięcie gaju i zaoranie ról; taż wdowa w sporze z kan. Mikołajem z L. mają termin na wiec o podział dóbr (ZK 2 s. 42-3, 46); Klemens komornik sądowy ma stawić kapelana Piotra z L. w sporze z Michałem z Grabią (ZK2 s. 44: camerarius, 45: camerarius); bp Zbyszek [pleb.] z Gdowa ze świadkami przeciw [Halszce] wd. po łowczym krak. Zbigniewie o 32 sztuki bydła (ZK 2 s. 55, 72); Klemens z L. zobowiązuje się utrzymywać dożywotnio własnym kosztem ślepego Szymka [z Wieliczki] i jego żonę. Za to będą mu płacić każdego roku 2 grz., a gdyby któregoś roku nie zapłacili, utracą utrzymanie bez winy Klemensa. W zamian żona Szymka obow. do posług na rzecz Klemensa, które jej zostaną przydzielone (ZK 2 s. 65); wdowa po Niemierzy przeciw komornikowi sądowemu Klemensowi o podział dóbr (ZK 2 s. 84); 1394-6 Klemens Łowczyc (venatoris) przyprowadza świadków w sporze z Ilikiem z Nieszkowic (ZK 2 s. 87, 402: termin na wiec); 1394 wdowa po Niemierzy wojskim przeciw [Elenie] ż. Klemensa z L. i przeciw kmieciom z L. o odbicie ciąży (ZK 2 s. 113, 120, 125: Elena ma stawić pleb. z L. Piotra); Klemens z Gruszowa pozwany przez wdowę po wojskim Niemierzy o wypędzenie jej z L. (ZK 2 s. 127, 131: odesłani przed starostę krak.).

1394 Klemens z Gruszowa z braćmi oraz wdowa po wojskim [Niemierzy] dzielą dobra. Klemensowi przypada górna połowa L. od strony Grabią, wdowie zaś dolna połowa L. od strony Kobylca ze stawem, Pełce Wola Stara, a młyn w Zręczycach tylko do roku, Mikołajowi Grabie i Wola Chuda, bpowi laodycjeskiemu [Zbyszkowi] Kobylec. Zakład 40 grz. temu, kto o niego słusznie wystąpi. Dziedziny [inne w pow. ksiąs., prósz, i wiśl. → niżej 1397] mająpodzielić na polu k. Skalbmierza w ciągu najbliższych 8 dni (ZK 2 s. 132).

1394 Klemens Łowczyc Łapanowski przeciw br. bpowi Zbyszkowi o tunikę, 2 tysiące przeoranych bruzd, 4 rany krwawe i 1 siną (ZK 2 s. 146, 150); Pełka z L. przeciw kl. mog. o granice między jego Lubczą a klaszt. Sędowicami (ZK 2 s. 150); opat tyn. z Klemensem z L. o dziedzinę (ZK 2 s. 158); 1394-6 Jakusz Tczycki z Tczycy w sporze z Klemensem i Pełką z L. i Lubczy oraz ich bratankiem Zbyszkiem z Przestańska o 60 grz. (ZK 2 s. 29, 161, 403; SP 8, 5709); 1394-6 bp krak. [Piotr] przeciw Klemensowi z L. i Gruszowa o cz. dziedziny w Gruszowie (ZK 2 s. 171, 174, 415); 1394 Michał z Grabią przeciw Klemensowi z L. uzyskuje termin na wiec o 200 grz. poręki; opat mog. w sporze z Pełką z L. uzyskuje termin na wiec o pastwiska [między Sędowicami a Lubczą] (ZK 2 s. 171-2); 1394-6 Zbyszek z Dymlina [dziś Dęblin, pow. wiśl.] w sporze z Klemensem z L. uzyskuje termin na roki w Krakowie i winien dać 4 woły do poręki pod karą król. LXX i sądową XV (ZK 2 s. 174, 388); 1394-5 Zbyszek bp i dz. L. nie stawił się przeciw Klemensowi z L. i Gruszowa o cz. niepodzielonej dziedziny i o bezprawie; na wiecu Zbyszek ma stawić Piotra pleb. z L. (ZK 2 s. 180, 295, 297).

1395 kl. mog. godzi się z rycerzami Klemensem i Pełką, bpem laodycejskim Zbigniewem i kan. krak. Mikołajem ss. Zbigniewa z L. dziedzicami Woli Lubeckiej oraz [Zbyszkiem z Przestańska] synem zm. Niemierzy wojskiego krak. w sprawie granic między klasztornymi Sędowicami a Wolą Lubecką (Mog. 104); Zbyszek z L. bp laodycejski przeciw Klemensowi z L. o trzymanie dziedziny, 200 kop żyta, 20 kop pszenicy, 200 kop owsa, wałacha wart. 20 grz. i konia pod siodło wart. 70 fl. oraz o 500 pokosów w Kobylcu, 500 bruzd oraz 20 grz. zakładu (ZK 1c s. 430, w haśle Kobylec reg. z błędami); Klemens z L. płaci karę XV bpowi Zbyszkowi z Woli Lubeckiej, ponieważ bezpodstawnie go oskarżył (ZK 1c s. 435,439); Klemens z L. pozywa bpa Zbyszka o 23 grz. i inne sprawy pozyskane (ZK 1c s. 451); 1395-7 ślepy Szymek z Wieliczki przeciw pozywającemu Klemensowi z Gruszowa [i L.] o 9 grz. (ZK 2 s. 307; SP 8 uw. 233/79, → wyżej 1394); 1395 Klemens z L. nie stawił się przeciw Klemensowi z Kurowa o 100 grz. poręki (ZK2 s. 338); 1396-7 Szczepan z Tczycy przeciw Klemensowi z L. o 22 grz. i szkodę 500 grz. (ZK 1c s. 463-4, 468, 471, 475, 483).

1396 Klemens, Pełka, kan. krak. Mikołaj i bp laodycejski Zbyszek z L. uzyskują termin na wiec w sporze z Niemierzą z Galowa (ZK 2 s. 398, 402); [bp] Zbyszek nie stawił się przeciw Klemensowi z Gruszowa o podział dóbr, gdyż żadnego nie mają między sobą, o niestawienie się z kapelanem, o to co zapisano w księdze i o bezprawne oskarżenie w Książu Wielkim (ZK 2 s. 413); Mikołaj z L. kan. krak. zastawia za 6 grz. Mik. Legatowi z Czuszowa 2 pola w Czuszowie – jedno k. swoich ról i k. drogi do Nadzowa, drugie k. drogi rozciągające się w kierunku Proszowic (ZK 2 s. 439, 461, 465); Klemens z Kurowa pozywa Klemensa z L. z jego kapelanem Stanisławem pleb. w L., ponieważ bezprawnie wwiązał się do połowy Kamionnej, polecił służbie nakazać poddanym pracować i dać im 2 achtele piwa (ZK 2 s. 480, 489, w haśle Kamionna błędny reg.).

1397 Mikołaj z L. i Czuszowa przeciw Mik. Legatowi [z Czuszowa] o 6 wołów danych na porękę i 16 grz. szkody (SP 8, 5849, 5905, 5907, 5921, uw. 223/40, 225/33, 227/55); Klemens z L. przysięga, że nie skosił łąki ślepemu Szymkowi z Wieliczki; Szymek skazany na karę XV za bezpodstawny pozew przeciw niemu (SP 8, 5935, 6135); bp Zbigniew z Klemensem z L. uzyskują termin do ugody pod zakładem 50 grz., jak to zalecili rozjemcy Prandota z Nieprześni i Zbyszek ze Stadnik. Jeśli ugodzą się lub nie, Klemens stawi poręczycieli, zgodnie z poleceniem sądu. To samo odnosi się do [ich br.] kan. krak. Mikołaja. Mają się godzić w wigilię roków w Krakowie (SP 8, 6137).

1397 4 XII wszyscy bracia jako dziedzice L., tak duchowni jak i świeccy, odstępując od wszelkich kontrowersji i spraw sądowych, godzą się w sprawie podziału dóbr. Bp laodycejski Zbigniew będzie miał z podziału Kobylec, a jeśli w ciągu 4 lat br. Klemens ustąpi mu młyn i karczmę w Woli Lubeckiej, wówczas on ustąpi mu Kobylec. Zbigniew będzie też miał 1/4 cz. dziedziny w Rzędowicach [par. Koniusza], którą najpierw pan Prandota [zapewne stryj] da do podziału lub sam przystąpi do niego. Ponieważ Klemens wyznaczył macosze [Halszce] 10 grz. [rocznie z dóbr], dlatego Zbigniew jest od tego zwolniony. Inny z braci, kan. krak. Mikołaj ma zwrócić na trzecie Boże Narodzenie Klemensowi 19 grz. długu pozostałego po wykupieniu Stradlic. Dopóki tych pieniędzy nie zapłaci, Klemens będzie trzymał przypadłą na brata cz. w Rzędowicach i na niego spadną wszystkie poniesione przez Klemensa szkody. Przed Bożym Narodzeniem Klemens ma wyznaczyć Mikołajowi część działu w Woli Chudej [czyli Starej] i Grabiu. Także w Grabiu caldearium non debet unąuam per dominum Clementem moveri. Zbigniew i Klemens ugodzą się w sprawie 450 grz. Inny z braci Pełka ma zapłacić Klemensowi 10 grz. do Bożego Narodzenia i 5 grz. do Wielkanocy. Bracia pod zakładem 400 grz. umorzą wszystkie kontrowersje między sobą. Mikołaj spłaci pożyczone od Zbyszka z Dymlina [dziś Dęblin, pow. wiśl.] pieniądze, które w gotówce ma wziąć od Klemensa (SP 8, 6148).

1397 Pełka z L. z br. Klemensem poręczają chorążemu krak. Żegocie 100 grz. długu bratanka Zbyszka [z Przestańska] s. Niemierzy. Sumę tę Żegota poręczał za Zbyszka [z Przestańska] zm. sędziemu krak. Drogoszowi (SP 8, 6184); Klemens z L. nie stawił się jako pozywający przeciw Janowi z Polaninowic o 10 grz. poręki (SP 8, 6221); bp Zbyszek z L. płaci karę XV kmieciowi Szczepanowi z Zagajowa o bezprawne zabranie bydła, z którego 7 sztuk kmieć odzyskał, a za ósmą Zbyszek zapłaci mu 1/2 grz. w ciągu 8 dni (ZK 1c s. 502); Oland z Boczowa pozywa Klemensa z L. o zabranie z pięcioma pomocnikami 10 sztuk bydła w Brzozowej, rozpędzenie kmieci jego żony i poranienie niektórych z nich (ZK 2 s. 496); → Gruszów p. 3; 1397-8 → Czuszów p. 3.

1398-1425 Ofka c. Klemensa z L., ż. Jana z Zakliczyna wójta z Myślenic (SP 8, 7711; ZK 3 s. 351-2; 8 s. 14); 1398 Pełka z L. winien 36 grz. Mikołajowi z Łuczyc (SP 8, 6484); Klemens z L. nie stawił się przeciw Klemensowi z Kurowa o 100 grz. poręki (SP 8, 7501); Zbigniew z L. w sporze z opatem mog. o granice między jego Wolą Lubecką a klaszt. Sędowicami (SP 8, 7568); Mikołaj z L. kan. krak. ma zapłacić 10 grz. kaszt. czech. Klemensowi (SP 8, 8001); Klemens z L., kan. krak. Mikołaj, bp Zbigniew z Woli [Lubeckiej] przeciw [br.] Pełce ze Szczytnik odesłani na wiec (SP 8 uw. 265/19, 116-7); → Czechówka p. 3; → Grabie p. 3; → Czuszow p. 3; → Gruszów p. 3.

1399 Jan s. Klemensa z L. z matką [Heleną] skazani na rzecz bpa krak. [Piotra] na kary XV stronie i sądowi i król. LXX, ponieważ nie dali mu wwiązania do pozyskanej cz. dziedziny w Gruszowie; skazani też na takie same kary za odbicie ciążenia na rzecz bpa [w Gruszowie] (SP 8, 8524, 8530); Klemens z L. nie stawił się przeciw br. Zbigniewowi o 400 grz. zakładu (SP 8, 8019); Pełka z L. przysięgą oddala pozew br. Klemensa o rybaków (pro piscatoribus) w Wiślicy i o czynsze (SP 8, 8071); Zbigniew z L. i jego kmiecie z Woli Lubeckiej mają się ugodzić z kmieciami kl. mog. [z Sędowic] (SP 8, 8090, 8116); Klemens z L. zwalnia Niemierzę z Galowa [pow. wiśl.] ze sprawy o Bydlin i przynależności (SP 8, 8199); Pełka z Bydlina zachodźca Niemierzy z Galowa przeciw kan. krak. Mikołajowi i bpowi Zbigniewowi z L. o Bydlin i to, co doń przynależy (SP 8, 8202); Mikołaj z L. kan. krak. oddala roszczenia Klemensa z L. o 400 grz. zakładu i przekładanie terminów; Klemens zobowiązuje się pod karą XV nie pozywać br. Mikołaja o sprawy wielkie i małe; Klemens będzie trzymał dziedzinę Mikołaja w Grabiu do czasu zapłacenia mu 20 grz. (SP 8, 8309-11); Klemens z L. skazany na karę 6 sk. sądowi, ponieważ nie zdjął czapki, zeznając przed sądem (SP 8, 8325); Klemens z L. nie stawił się na termin nadworny przeciw Hance ż. Marcisza z Krakowa o 2 grz. wysługi (SP 8, 8504, 8628, uw. 283/120); Klemens z L. nie stawia się przeciw Piotrowi Spycimirowi [z Krakowa] o 12 grz. długu (SP 8, 8624, uw. 286/52, 287/31); Klemens z L. nie stawił się przeciw Małgorzacie wd. po Andrzeju Stobnicy z Krakowa (SP 8 uw. 287/34); Klemens z L. pozywa Andrzeja kmiecia ze Zręczyc o rolę; Klemens z L. przeciw Więcesławowi z Marcinowic o 46 grz. poręki i konia nieujeżdżonego wart. 4 grz. (SP 8 uw. 189/85, 290/24); Pełka z Bydlina nie stawił się przeciw Zbyszkowi z L. o Bydlin (SP 8, 8675); Helena ż. Klemensa z L. ma się wyspowiadać na wiec u Stanisława pleb. w L. w sporze z Niemierzą z Galowa o kmieci w Stradlicach, do których bezprawnie się wwiązała w jego dzierżawie (SP 8, 8680); Klemens z L. nie stawił się w sporze z bpem krak. Piotrem o 100 grz. szkody (SP 8, 8827); Klemens z L. z Jaszkiem Jelitką z Łaganowa o dług żyd. i wieś Chroberz; tenże Klemens skazany na karę XV sądowi, ponieważ nie zapłacił Grzymale z Krakowa 2 grz. długu i 1 grz. szkody (SP 8, 9123, 9204); Jan z Goźlic [pow. sand.] nie stawił się pozwany przez kan. krak. Mikołaja z L. o 80 grz., bezprawie dokonane z 18 równymi sobie oraz o wieś Dwikozy [pow. sand.] i szkodę 50 grz. w niej czynioną przez 7 lat (SP 8, 9269)5Dwikozy należały do preb. dwikoskiej w kolegiacie sand., brak jednak danych, aby przyjmować, iż Mikołaj z L. był kan. sand; → Lubcza p. 3a; 1399, 1400 → Gruszów, Kamionna.

1400 Klemens z L. skazany na karę XV pisarzowi sędziego Michałowi i sądowi o naganę szlachectwa. Powiedział mu w sądzie: nie skazuj ty, niechaj skazują lepsi od ciebie, ponadto, że nie jest godzien przyjąć kary. Naganił w ten sposób szlachectwo Michała, który jest h. Rogala, co wykazał oczyszczeniem; jeśli Klemens nie zapłaci mu 1 wiard., zapłaci karę XV i da na nią 6 wołów (SP 8, 10425, 10429, 10609-10, 10622; 7/2, 101-2, 106-7); Paszek ze Skotnik w sporze ze Zbyszkiem z Woli Lubeckiej, Miczkiem z Lubczy, Pełką i Klemensem z L., a także z Klemensem kaszt. czech, o granice między jego Piotrówką a Wolą Jagustynową są odsyłani na wiec (SP 8, 311/11, 312/71, 325/54, 343/6); jeśli Zbigniew z L. bp laodycejski nie zapłaci kaszt. czech. Klemensowi 14 grz. poręki za Floriana z Knyszyna, wwiąże go do karczmy i młyna w Woli Lubeckiej; jeśli tenże bp nie zapłaci ww. Klemensowi 6 grz. z racji poręki, wwiąże go do 2 kmieci w Woli Lubeckiej (SP 8, 10699-700); 1400-3 Klemens i Zbigniew z L. w sporze z Pełką z Bydlina o Bydlin i przynależności (SP 8 uw. 311/28-9; ZK 3a s. 308, 510; 3b s. 85); 1401 tenże Paszek z Klemensem i jego braćmi z L. mają termin na wiec (ZK 3a 244, 308); Żegota Nekanda z Grzegorzowie przeciw Klemensowi z L. o rozbicie 6 drzwi, a przeciw Szymonowi Opatowi domownikowi Klemensa o 20 ran (ZK 3a s. 262, 271); 3 kmieci w Stradlicach Klemensa z L. (ZK 3a s. 425); Klemens z L. zwalnia Skarbka ze Zręczyc z przysięgi o 5 grz. i o to, że trzyma on dziedzinę Tabańską w Zręczycach uzyskaną wieczyście nie od Klemensa, ale od jego ojca (ZK 3 s. 242-3); kmiecie i sołtysi z Rzędowic przedkładają w sądzie dok. królowej Jadwigi w sporze z Klemensem z L. o robocizny i czynsze (ZK 3 s. 289-90; SP 2, 792); → Lubcza p. 3.

1402 Niemierza z Galowa przeciw Klemensowi z L. i jego ż. Elenie (ZK 3a s. 510); Klemens z L. nie stawił się przeciw pisarzowi sędziego krak. Michałowi z Klonowa [pow. rad.] o 17 grz. długu i 1 wiard. kar (ZK 3a s. 531, 540, 560: Klemens dodatkowo skazany na karę XV i król. LXX); Klemens z L. nie przyznaje się jakoby stawiał różne zarzuty dok. sądowemu przedłożonemu przez kan. krak. Jana Szafrańca (ZK 3a s. 532); Klemens z L. [w imieniu br. Mikołaja kan. krak.] z kmieciami z → Dziaduszyc o dzies. [prebendy nadzowskiej] (ZK 3. s. 376); → Dąbrowa, par. Droginia; 1402-4 Klemens z L. w sporze z ww. Szafrańcem ma przesięgać, że nie kazał swoim ludziom złapać jego poddanego we własnym gaju, uczynił to bowiem sam, i to w swoim gaju i zabrał mu 4 konie wart. 14 grz. (ZK 3a s. 559, 617; 3b s. 8, 281, 315, 319); → Lubcza p. 3a; 1403 Klemens z L. z Pełką z Bydlina o zamek Bydlin (ZK 3 s. 537); Klemens z L. z Paszkiem ze Skotnik uzyskuje termin na wiec o granice (ZK 3b s. 79); bp krak. [Piotr] z Klemensem z L. o zabranie wozu z owsem (ZK 3b s. 196).

1404-5 Klemens z L. płaci 6 grz. kar za podwójne naganienie szlachectwa Andrzeja s. Stanisława z Chronowa (SP 7/2, 164, 1234-6; ZK 4 s. 35, 37, 43); 1404-5 Burhard z Rudna i Balic w sporze z bpem Zbyszkiem Łapanowskim z L. ma okazać dok. w sprawie dziedziny Balice (ZK 3b s. 272, 280, 302, 527); wszyscy kmiecie z Rzędowic nie stawiają się pozwani przez Klemensa z L. o wycięcie gaju na szkodę 30 grz., zaoranie łąk i ich wypasienie na 6 grz. szkody, zaoranie 20 ł. i zadanie 2 ran krwawych jego domownikowi; Jan Wystup sołtys z Rzędowic nie stawiał się pozwany przez Klemensa z L. o 10 grz. szkody, bezprawne wycięcie gaju i niezwrócenie dokumentu, z czego ma 20 grz. szkody (ZK 3b s. 331, 339, 595; 4 s. 73, 80, 85); 1404 Klemens z L. zobowiązuje się poręczyć pod karami XV i LXX Janowi Szafrańcowi zwrot 100 grz.; Klemens skazany na ww. kary; kustosz krak. Jan Szafraniec oddala roszczenia Klemensa z L. o wycięcie 2000 drzew, ponieważ przez 2 kapelanów przekładał termin (ZK 4 s. 89, 94, 98); Klemens z L. przeciw ww. Szafrańcowi o 1000 dębów, 14 kobył i 4 konie (ZK 3b s. 315, 346, 357, 364, 384, 391, 393); Piotr Spycimir z Krakowa z dwoma świadkami ma przysięgać przeciw Klemensowi z L. w sprawie o 9 grz. za sukno (ZK 3b s. 338); Klemens z L. skazany na kary XV i król. LXX, w sporze z ww. Szafrańcem, ponieważ nie poręczył 100 grz.; Andrzej i Wojtek ze Zręczyc pozywają Klemensa z L. o dziedziny Tabańską i Kopytowską w Zręczycach (ZK 3b s. 364, 373,450); 1404-5 Andrzej z Rzeszotar wójt krak. sądu najwyższego pr. niem. przeciw Klemensowi z L. o kary i 2 konie wart. 17 grz. (ZK 3b s. 466); 1404-5 Klemens z L. z tymże Andrzejem o 20 grz. płatu należącego ad dignitatem camerariorum i karę wstecz odesłani do podsędka krak. Dobiesława (GK 3b s. 472, 475, 497, 511 519: Andrzej ma przedłożyć dok. król. większej sprawy, 528, 530).

1405 [bp] Zbigniew z L. poręcza Paszko wi burgr. rabsztyńskiemu stawienie, jeśli tego prawo będzie wymagać, 4 wołów, krowy i zboża należących do kmiecia Jana z Moczydła, którego jakoby zabrał bezprawnie (ZK 3b s. 478, 518, 559, 608, 639; 4 s. 173); Jan wójt z Myślenic zastawia za 160 grz. kwartników i 40 grz. gr pras. Klemensowi z L. robocizny i czynsze z 8 kopaczami w kopalni w Wieliczce z wyłączeniem dworu i domu. Jan pod zakładem 100 grz. ma stawić ż. Ofkę do potwierdzenia zgody na zastaw; Klemens z L. winien uwolnić swych poręczycieli z poręki 60 grz. długu u kusztosza krak. Jana Szafrańca pod rygorem oddania im w zastaw za 100 grz. bachmistrzostwa wielickiego oraz części w Kamionnej i L, → też Kamionna p. 3 (SP 2, 1089, 1100); Klemens z L. skazany na kary XV i LXX, ponieważ nie zwrócił Andrzejowi z Rzeszotar 2 koni; Klemens z L. nie stawił się przeciw ww. Andrzejowi o kary i 2 konie wart. 18 grz. (ZK 4 s. 200, 225, 229); Burhard z Rudna ma okazać dok. dotyczący dziedziny Balice przeciw bpowi Zbigniewowi z L. (ZK 3b s. 527); Klemens z L. w sporze z Janem Podgajskim ma okazać dok. większej sprawy sądu sand. z roczków pilzn.; Klemens z L. z Jakuszem z Cianowic o 100 grz. poręki (ZK 3b s. 559, 613, 649); 1407 Jakusz z Grzybowej przywodzi do sądu świadków, m. in. br. stryjecznych Klemensa z L. i Pełkę ze Szczytnik (SP 2, 1128; ZK 5 s. 9); Jan z Bodzanowa przeciw Pełce z L. o bezprawie na drodze publicznej, różne rany i kuszę wart. 1 kopy gr (GK 1b s. 47); Klemens z L. przeciw Olandowi z Boczowa o bezprawne zatrzymanie 2 kmieci z ich dobrami i zbożem (GK 1b s. 56, 66); Jan domownik Marcisza burgr. krak. przeciw Piotrowi domownikowi Klemensa z L. burgr. krak. o bezprawne zabranie sokoła (GK 1b s. 153).

1408 Klemens z L. obow. uwolnić chorążego krak. Żegotę ze 100 grz. długu i 100 grz. szkody u Zbigniewa z Przestańska pod warunkiem zastawienia mu wszelkich dóbr; tenże Żegota pozyskuje 100 grz. na Klemensie z L., ponieważ przekładał termin większą sprawą na wiec, ale nie potrafił podać nazwy (imienia) dziedziny (ZK 5 s. 64, 115; SP 2, 1139); Klemens z L. ma zapłacić 6 sk. kary za swego domownika Wycza (Viczone) Czecha na rzecz Jakusza z Łuczanowic (GK 1a k. 45r) 1408-9 Szymek z Dziekanowic okazuje dok. sądowy w sprawie z Klemensem z L. o 30 grz. i szkodę, a Klemens skazany na karę XV za niezapłacenie długu (ZK 5 s. 76, 113, 121, 141, 151, 167).

1409-58 Piotr Łapka Łapanowski z L. do 1445, choć do końca życia pisał się głównie z L., nigdy jednak ongiś z L., dlatego tu zebrano dane źródłowe również po r. 1445, → Kamionnej od 1424 i → Kobylca od 1428 h. Drużyna, s. Klemensa Łowczyca, student Ak. Krak. 1409, kleryk diec. krak., notariusz król. 1422-7 (Ind. s. 250; ZK 7 s. 90, 125, 144, 165, 212, 233, 305, 314, 316, 343; 8 s. 312, 370; 9 s. 125, 128, 133, 143, 163, 180, 223, 302; 10 s. 1-2, 210, 246, 259, 262, 267, 271, 284-5, 289, 324-6, 365, 474; 11 s. 146, 149, 204, 206, 227, 230, 242, 244, 248, 251, 258-9, 264, 442, 447-8, 502, 510, 512-3, 539; 12 s. 75, 93, 102, 109, 121, 131, 133, 198, 220, 348, 377-8, 418-9; 13 s. 4, 24-5, 34, 52, 56, 79, 87, 92, 143-4, 179, 228, 261; 14 s. 257, 265, 342; 146 s. 221, 257, 260, 294; 147 s. 21, 28, 40, 207, 246, 475; 150 s. 164; ZCz. 3 s. 87: Petrus de Łapka, 283; 4 s. 52; GK 1 s. 614-5, 624-5, 644, 713, 725; 2 s. 31, 42, 64, 195, 212, 221, 227, 235, 261, 387; 3 s. 16, 38, 90, 122, 141, 161, 183; 4 s. 3, 83, 306-7, 310, 341, 600, 677, 729, 743, 802, 810, 893, 956; 9 s. 218-9, 726, 779, 782, 805, 916; 10 s. 5, 35, 124, 171, 198, 222, 245, 308, 382, 474, 563, 569-70, 578, 769; 11 s. 110, 120, 143, 153, 155, 172, 227, 284, 376, 455, 485, 490, 789, 921; Teut. 1a s. 167, 172, 210; OK 6 s. 160; AKH 11 wg ind.; Bullarium 4, 1870, 1885, 1915, 1945; MV 10, 180; DSZ 203-5, 207; Mp. 4, 1486; SP 2, 2372-3, 2839, 2450; 7/2, 625, 837, 1549; literatura → Kobylec p. 3 s. 678).

1409 Klemens z L. skazany na karę XV Skarbkowi z Będkowic i sądowi oraz król. LXX, ponieważ opuścił sąd bez poręczenia kar (ZK 5 s. 136); Szymek z Dziekanowic oddala pozew żony Klemensa z L. o rozpędzenie ciążonych w L. kmieci; żona Klemensa z L. skazana na podwójną karę XV sądowi i chorążemu krak. Żegocie, ponieważ z synem odbili wwiązanie dekretowane przez sąd (ZK 5 s. 156, 187). 1411-41 Jura, Jerzy z L. i → Gruszowa, z którego pisał się w l. 1420-69, Kierlikówki i Stradlic, h. Drużyna, s. Klemensa (ZK 5 s. 273, 354-5; 7 s. 165; 147 s. 28, 427; OK 8 s. 229); 1411 Mikołaj ze Skrzyszowa oddala roszczenia Klemensa z L. o 100 grz. długu i tyleż szkody, ponieważ do pozwu wpisał ojca Mikołaja; Szymek z Będkowie oddala roszczenia Jury z L. o tunikę (ZK 5 s. 266, 273); 1412 Klemens z L. nie stawił się w sporze z Janem z Szarbi, któremu powiedział, że cieszy się z tego, co mu powiedział Zbigniew Bąk, zniesławiając go (SP 7/2, 1254)

1413-29 Zbigniew, Zbyszek Łapka, Łapanowski z. L., → Kobylca od 1428, h. Drużyna, s. Klemensa Łowczyca, pokojowiec król. 1418-21, komornik sądowy krak. 1423-8 (ZK 5 s. 354-5, 357; 6 s. 320, 377, 609; 7 s. 165; 8 s. 79, 51, 370; 196 s. 207; GK 2 s. 210; 3 s. 238; Teut. 1a s. 167, 172, 210; Wp. 9, 1139)6W haśle Kobylec z Niemierzy zw. Gorsz lub Giersz, który był br. Zbigniewa, błędnie zrobiono dwie osoby: Niemierzę i Giersza. Z kolei w Wp. Zbigniew Łapka został uznany za s. Niemierzy, a był s. Klemensa. Synem Niemierzy, wcześnie zm. brata Klemensa, był też Zbigniew, tyle że z L. i Przestańska, nie przezywano go też Łapką. Od r. 1428 syn Niemierzy dziedziczył w → Lubczy, po stryju kan. krak. Mikołaju.

1413-28 Niemierza Gorsz zw. też Gerszem, Gierszem z L., → Gruszowa, z którego pisał się w 1. 1420-36, h. Drużyna, s. Klemensa Łowczyca (ZK 5 s. 354-5; 7 s. 54, 165; 8 s. 312, 370; 146 s. 168; ZCz. 2 s. 315; GK 2 s. 221)7Zob. przyp. 6; 1413 Żegota z Grzegorzowie i Ścibor z Kępanowa poręczają Zbigniewowi z Przestańska, że Zbigniew Łapka z L. zapłaci mu 110 grz. szer. gr pras., albo da mu w zastaw dziedzinę w Stradlicach należącą do Heleny matki Łapki, która ma stawić się w sądzie i wyrazić zgodę, aby Zbigniew z Przestańska trzymał ją przez 3 lata. Potem da Helenie Łapce i jej dzieciom 50 grz. i wieczyście obejmie dziedzinę w Stradlicach. Jeśli się z tego nie wywiążą, Zbigniew z Przestańska wwiąże się do Łapanowa i będzie trzymał tę wieś wieczyście. Gdyby mu tego wwiązania wzbraniali, wówczas, zgodnie z pr. ziemskim, oddadzą mu wszystkie dziedziny; Helena, Zbigniew Łapka, Jura i Niemierza Gorsz z L. obow. uwolnić poręczycieli od poręki; ww. synowie obow. po śmierci ojca [Klemensa] zachować matkę Helenę dożywotnio przy posiadaniu wszystkich ich dóbr (ZK 5 s. 354-5); Ota i Piotr z Pisar oddalają pozew Zbigniewa s. Niemierzy z L. o 100 grz. długu i 100 grz. szkody za porękę daną przez Niemierzę Drogoszowi z Chrobrza za chorążego Żegotę (ZK 5 s. 357); 1414 Jan z Niezwojowic, wziąwszy do siebie wałacha, tunikę podbitą skórkami kunimi, tunikę podbitą futerkiem z lisów, podszycie ze skórek kunich, pierzynę, kobierczyk, buty, jopulę i inne rzeczy po [Jakuszu] Kechniku z Grzybowej od Mikołaja z L. i od Zbigniewa z Przestańska, zobowiązuje się z racji tych rzeczy bronić ich od wszelkich roszczeń, przyrzeka zwrócić je im i poręcza za swoich braci przyrodnich [że nie naruszą tych rzeczy] (ZK 5 s. 418-9); 1415 Kachna wd. po Pełce ze Szczytnik ma przysięgać na roczkach w Proszowicach w sprawie pozyskanych na [szwagrze] Klemensie z L. 2 płaszczach podbitych skórkami wiewiórczymi (belisny) wart. 40 grz. i ozdobionej srebrem tuniki; Klemens skazany na karę XV stronie i sądowi za bezprawne zabranie płaszczy (ZK 6 s. 21); taż Kachna pozyskuje na Klemensie z L. 30 grz. za 2 płaszcze; pozyskuje też na nim 39 grz. (ZK 193 s. 232, 240); – Laski p. 5; 1415-6 Klemens L. nie stawił się pozwany przez Smiła z Grzybowej o źrebaka wart. 10 grz. i o konia nieoswojonego wart. 10 grz. (ZK 6 s. 60, 230: Śmił pozyskuje 20 grz., 237: Klemens skazany na kary XV i LXX, ponieważ odszedł z sądu, nie poręczając niestawiennictwa); → p. 5; 1416 Klemens z L. nie stawił się przeciw Śmiłowi z Knurowej o 10 grz. szkody (ZK 6 s. 283); 1417 Klemens z L. poręcza Andrzejowi z Brochocic [woj. sier.] dług 150 grz. Klemensa Birowy z Przybenic (ZK 6 s. 317-8); Zbyszek Łapka z L. nie stawił się przeciw Janowi ze Zdakowa [pow. sand.] o podwójne zniesławienie; Klemens z L. z s. Zbigniewem obow. uwolnić Żegotę z Grzegorzowie z danej za nich poręki na 110 grz. Zbigniewowi z Przestańska, albo oddać mu w tej sumie w zastaw Stradlice (ZK 6 s. 320, 366); 1418 jeśli Jan wójt z Myślenic nie zapłaci 100 grz. lepszej monety Klemensowi z L., wwiąże go do bachmistrzostwa wielickiego (ZK 6 s. 463; 194 s. 189); Klemens z L. skazany na kary XV i LXX na rzecz Piotra z Ujazdu, ponieważ nie poręczył w sądzie pozyskanych pieniędzy (ZK 194 s. 201, 203).

1419 jeśli Zbyszek Łapka z L. nie zapłaci 20 grz. Andrzejowi i jego br. Mikołajowi ze Zbigniewa [dziś Zbydniów], sprzeda im zwierzęta nieoswojone, kupione u Spytka z Grabią, i zapłaci im 20 grz.; Żegota Nekanda z Grzegorzowie ręczy za Klemensa i jego ż. Helenę z L., że na roczkach w Proszowicach zrezygnują za 220 grz. na rzecz Zbigniewa z Przestańska ze swej cz. w Stradlicach. Jeśli się nie stawią Żegota da Zbigniewowi wwiązanie do swojej cz. w tej wsi. Klemens poręcza za s. Zbigniewa, że uwolnią Żegotę od poręki (ZK 6 s. 495, 517-8); Klemens z L. w imieniu syna uzyskuje termin przeciw Janowi Sarnie ze Zwoli o obrazę i zarzut nieprawego pochodzenia, ma stawić na świadectwo 11 sąsiadów (GK 1 s. 27); Klemens Łapanowski uzyskuje termin w sporze z rajcami olkuskimi o 10 grz. intromissionalibus, które mu przysługują z racji jego urzędu [komornika król. → niżej 1423] (que spectant ad eius officium) i o 10 grz. szkody za utrzymanie, które powinni mu dać (GK 1 s. 9, 21, 29, 35); Klemens z L. uzyskuje termin z [br.] Miczkiem prep. kieleckim i kan krak. o 100 grz. (GK 1 s. 51).

1419 jeśli Zbyszek Łapka z L. nie zwróci 20 grz. br. Andrzejowi i Mikołajowi ze Zbigniewa [dziś Zbydniów], kupi im u Spytka z Grabią bydło nieoswojone i zapłaci im 20 grz.; Śmił z Grzybowej zeznaje, że Jaszek z Wierzbna poręczy za niego 3 kusze wypożyczone od prep. kieleckiego Mikołaja z L. (ZK 6 s. 495, 511); Żegota Nekanda z Grzegorzowie poręcza za Klemensa z L. i jego ż. Helenę, że stawią się w Proszowicach celem dokonania rezygnacji Stradlic za 220 grz. na rzecz [bratanka] Zbigniewa z Przestańska. Jeśli tego nie uczynią Żegota da mu wwiązanie do swej cz. w Stradlicach; tenże Żegota pozyskuje na Helenie Kuniej Nodze ż. Klemensa z L. rezygnację przez nią na rzecz Zbigniewa z Przestańska z całej cz. w Stradlicach, uwalniając w ten sposób Żegotę z poręki. Od tej poręki zobowiązują się uwolnić Żegotę także Klemens z L. i jego s. Zbigniew (ZK 6 s. 517, 553-4); Zbigniew z Przestańska protestuje, ponieważ był gotów przyjąć zapis od Klemensa z L. i jego żony, zgodnie z poręką Żegoty z Grzegorzowie (ZK 194 s. 275); Zbig. Łapanowski junior uzyskuje termin na wiec przeciw pozwanemu [ongiś podżupkowi] Izydorowi de Annono z Mediolanu, który nazwał go złodziejem. Ten zaś temu zaprzecza, co nie satysfakcjonuje Zbigniewa, ponieważ Izydor nie jest szlachcicem i nie pochodzi ze szlachetnego rodu; Zbigniew ma stawić 6 świadków, którzy zeznają, że Izydor ongiś podżupek bezprawnie wygnał Zbigniewa z urzędu karbarza wielickiego (de officio carbariatus) i z tego urzędu wziął siłą 100 grz. szer. gr pras. (SP 2, 1664; GK 1 s. 140, 149); tenże Zbigniew uzyskuje termin przeciw wspólnikom podżupka Izydora: Jakubowi Beterowi, Maciejowi obecnie sztygarowi, Bernardowi Czechowi również sztygarowi oraz Wojciechowi szafarzowi (dispensator) o bezprawne wygnanie go z urzędu karbarza; Mikołaj karbarz ma stawić swego zachodźcę żupnika krak. Abrahama Czarnego przeciw Zbig. Łapce o to, że bezprawne wtargnął przez 7 drzwi do jego domu czyli do karbarii w Wieliczce; sąd wyznacza termin w sporze między Zbig. Łapką a Mik. Koźmickim o to, że ipsum Sbigneum Lapcam cognominavit Lapca, za co winien ponieść karę na jego rzecz. Pozwany dowodzi, iż Łapką nazywają go omnes milites et barones, a także sam król, czyż więc i oni mają za to ponieść karę?; Izydor ongiś podżupek wielicki zwalnia z poręki mieszcz. wielickiego Wierzbiętę, który poręczał za Macieja byłego wicekarbarza (vicecarbarius) Zbig. Łapki, i oddaje zatrzymane rzeczy tegoż Macieja; ww. Abraham jest zachodźcą swego karbarza Mikołaja w sporze ze Zbig. Łapką o zabranie kluczy od karbariatu (GK 1 s. 141, 148-9); Zbig. Łapka uzyskuje termin przeciw podżupkowi Izydorowi, który uwięził jego sługi i otworzył 6 rygli; wyrokiem starosty krak. żupnik Abraham winien zapłacić Zbig. Łapce od 6 X do czasu przybycia króla do Niepołomic [na 11 XI] połowę solarii tocius de Nadolne carbariatu w Wieliczce (GK 1 s. 176, 188); Jakub de Parasinno z Mediolanu poręcza za Izydora z Mediolanu, że stawi się przeciw Zbig. Łapce pod rygorem zapłacenia mu 100 grz. Gdyby Jakub wyjechał z Królestwa, winien wyznaczyć innego dobrego i prawego poręczyciela, a jeśli nie wyznaczy, będzie ciążony na 200 grz.; w ciągu roku Izydor ma dowieść swego szlachectwa – zp.; Izydor Galicus z Mediolanu (de Medulano) na mocy porozumienia zadośćuczynił Zbig. Łapce za wszystkie sprawy, jakie mieli, kasują więc wszystkie terminy między sobą (GK 1 s. 230-1).

1420 Klemens z L. nagania szlachectwo Bernarda z Kowali (SP 7/2, 336-7); → Kędzierzynka p. 3; Zbigniew, Piotr i Niemierza ss. Klemensa z L. protestują ponieważ, chcąc uwolnić Żegotę z Grzegorzowie z danej za nich poręki, stanęli do wpisania do akt rezygnacji ze Stradlic na rzecz Zbigniewa z Przestańska, ale nikogo nie było do jej przyjęcia (ZK 7 s. 54); Zbig. Łapka z L. pozyskuje termin na wiec z pozwanym Janem wójtem z Myślenic o 100 grz. i o niewyznaczenie na nie zastawu; Niemierza z L. sprzedaje siedlisko kmiece w → Łososinie Górnej p. 3b; 1420-1 Piotr Łapka z L. ma stawić przed sądem starosty lub jego locumtenensa w Krakowie pisarza ziemskiego i prep. sand. Stan. Ciołka w sprawie z Piotrem z Wilczyc [h. Ciołek, pow. sand.] o konia i 6 grz. 1 wiard.; ww. Łapka nagania szlachectwo Piotra z Wilczyc (ZK 195 s. 36-7; GK 1 s. 279, 486; SP 7/2, 343); Zbig. Łapka uzyskuje termin po przyjeździe króla do Wiślicy z mieszcz. krak. Wigandem i ww. Izydorem (GK 1 s. 315); Wolica własn. Łapki → Kędzierzynka p. 3; → Gruszów p. 2; 1421 Gorsz z L. oskarżony przez Piotra z Wilczyc o odbicie ciąży (GK 1 s. 485); Piotr Łapka z L. w sporze z Piotrem z Wilczyc skazany na karę XV stronie i sądowi za niezapłacenie 9 grz. (ZK 1 s.144); Ofka ż. Jana wójta z Myślenic rezygnuje na rzecz braci [z L.] z dóbr ojczystych i macierzystych, gdyż została z nich spłacona; taż Ofka wyraża zgodę na zastawienie przez męża synom Klemensa z L. za 80 grz. Młyna Dolnego w Myślenicach; Zbig. Łapka, Jura, Piotr i Niemierza Gorsz ss. Klemensa z L., poręczając za siostry, sprzedają za 220 grz. Zbigniewowi z Przestańska dziedzinę po matce w Stradlicach. Żegota z Grzegorzowie ustępuje Zbigniewowi z Przestańska z pr. do Stradlic (ZK 1 s. 177); Piotr Bicoranus Włoch (Italicus) z Wenecji ongiś żupnik krak. oddala przysięgą roszczenia Zbig. Łapki z L. o 60 grz. szer. gr, które wziął z jego karbariatu wielickiego, tunikę damasceńską podbitą futrem sobolim wart. 40 grz. szer. gr; Mirosz wójt myślenicki ze sługami Tomaszem i Parszywcem (Parssiwecz) oddalają roszczenia Piotra z L. o tunikę jego sługi Piotra (GK 1 s. 594, 614, 625, 627); Piotr z L. nagania szlachectwo Macieja domownika Mirosza [wójta myślenickiego] (SP 2, 1832); 1422 Jan wójt myślenicki zastawia za 40 grz. Zbigniewowi i Piotrowi z L. Malej ową, stawy w Woli Czechowej [Czechówce] i Las Zakliczyński (GK 1 s. 729).

1423 Piotr Łapka z L. pozywa Henryka mieszcz. z Kazimierza o dom tamże Ogorzałka z Krakowa; Henryk z domu Besarabskiego w Kazimierzu przysięgą oddala roszczenia Łapki, quia ab ipso in eadem domo absedit vulgariter nieossiadl (GK 2 s. 65, 74); Henryk bratanek Besarabskiego pozwany przez ww. Łapkę zeznaje, że zapłacił 80 grz. jego stryjowi Mik. Łapanowskiemu (Księga ławnicza kazimierska 1407-1427, wyd. B. Wyrozumska, Kr. 1996, 2654); Katarzyna ż. Dobiesza z Błogiego [pow. opocz.] rezygnuje na rzecz swych br. Zbigniewa, Jury, Piotra i Niemierzy Gorsza z dóbr ojczystych i macierzystych, gdyż została z nich wyposażona (ZK 195 s. 172); [Zbig.] Łapka z L. przeciw Albicjuszowi (Albicio) celnikowi krak. o 20 grz. intromissionis ważnego i tyleż szkody i zaprzeczanie mu jego praw w żupach olkuskich na szkodę 100 grz. [→ wyżej 1418] (GK 2 s. 165, → niżej 1425) → p. 5; 1424 → Kościelniki p. 3; Piotr Łapka z Gruszowa skazany na karę XV komornikom sądowym Florianowi z Knyszyna i Więcesławowi Wiewiórce oraz sądowi, ponieważ bezprawnie ich pozywał, gdy urzędowali w sądzie; tenże Łapka zeznaje, że nic nie posiada w L., dziedziczy natomiast w Gruszowie; Wiewiórka pozywa tegoż Łapkę z L. o zniesławienie (ZK 1 s. 314, 316); Wilhelm z Pawłowa, poręczając za braci i siostry, ustępuje Zbig. i Piórowi Łapkom (Lapky) z L. z pr. do Kierlikówki i Kamionnej, ponieważ uzyskał zadośćuczynienie. Piotr z Różnicy wstrzymuje dok. w tej sprawie (ZK 7 s. 356); Piotr z L. zaprzecza, jakoby Wojciechowi podpiskowi pisarza ziemi krak. Pawła z Giżyc [Mazowsze] powiedział, że jest rabusiem na całą ziemię, jak piszą pewni juryści (SP 2, 1974).

1424-6 Zbig. Łapka pozywa Zygmunta pisarza żupnego wielickiego i domownika Abrahama żupnika krak. o bezprawne trzymanie karbariatu wielickiego, z którego wziął 8 grz. szer. gr; tenże Łapka pozywa Ludwiga Włocha [domownika żupnika Abrahama] o to, że, sprzeciwiając się rozporządzeniu pkom. krak. i ustanowionemu przezeń zakładowi 20 grz., nie podzielił z nim po połowie pieniędzy z karbariatu wielickiego, które pobrał do wiernych rąk mieszcz. krak. Grot. Łapce należy się z tego do 9 grz. szer. gr (GK 2 s. 327, 336, 455, 467, 478); 1425-6 Zbig. Łapka z L. pozywa Albicjusza ongiś celnika krak. o 10 grz. szer. gr, które winien mu dać z żupy olkuskiej (de zupis Ilkusiensis succameriaratus qui ad ipsum Sbigneum pertinet) i o 10 grz. szkody. Albicjusz ma przedłożyć dok. król., że nie powinien być sądzony; tenże Albicjusz ma przysięgać przeciw ww. Łapce, że nie wie, iż powinien mu dać 10 grz. super officium camere Ilkusiensis racione introligacionis – zp.; Łapka pozywa Albicjusza o 5 grz. czynszu – zp., gdyż je zapłacił (GK2 s. 439, 450, 454, 466-7, 477, 506, 523, 534, 543); 1425 Piotr Łapka z L. w sądzie nadwornym zaprzecza jakoby obraził podpiska Wojciecha [→ wyżej 1424], który jest szlachcicem pochodzącym ze szlacheckiego rodu (SP 7/2, 483); Jan wójt z Myślenic wyznacza ż. Ofce c. Klemensa z L. po 300 grz. posagu i wiana na wójtostwie myślenickim i jego dobrach; Jan Strasz ze Stanisławic [par. Ruszczą] zeznaje, że wziął od Zbig. Łapki z L. dok. król. na wieś Isaków w ziemi ruskiej i pow. halickim, który zobowiązuje się mu zwrócić nienaruszony (ZK 8 s. 14, 28); 1426 Albicjusz ongiś celnik krak. przysięga przeciw Zbig. Łapce z L., że nie wiedział, iż powinien był mu dać 10 grz. racione introligacionis zupparum in Ilkus super officium suum camere, i przysięgą oddalił roszczenia Łapki o te pieniądze (GK 2 s. 556); 1427 szlach. kleryk i sekretarz król. Piotr Łapka uzyskuje prowizję na beneficja kościelne: kanonię pozn., plebanię Ś. Mikołaja za murami Krakowa i altarię Ś. Mikołaja w katedrze gnieźn. (Bullarium 4, 1870, 1885, 1915, 1945).

1428 br. Zbigniew komornik krak., Jerzy, Piotr i Gorsz z L. dzielą się dobrami. Zbigniewowi i Piotrowi przypadają L., Kobylec i Wola Stara – rozpoczęty i skasowany podział dóbr (ZK 8 s. 370 zp.); Niemierza zw. Gorsz z L. wyznacza ż. Katarzynie c. zm. Jaksy [tenut. Targowisk w ziemi san.] po 150 grz. posagu i wiana na połowie swoich dóbr (ZK 146 s. 168); Zbig. Łapka z L. ma zapłacić 10 grz. br. Jakubowi i Janowi z Łuczyc (GK 3 s. 16); Grzegorz sołtys z Janiszówki [dziś Janikówka] okazuje dok. pr. niem., że nie ma być sądzony w sądzie grodzkim przeciw Piotrowi Łapce z L., któremu ukradł z lasu 40 drągów, przeorał na jego roli 40 bruzd, urządził (locavit alias stauil) sadzawkę k. jego brzegu i wyłowił ryby z jego sadzawki wart. 10 grz.; Łapka nie zjawił się w sądzie, więc utracił sprawę przeciw sołtysowi wg zapisu w księdze; starosta krak. ustanawia zakład 10 grz., że obie strony będą żyć w pokoju i nie naruszać tego kawałka przeoranej roli, o który jest spór; tenże sołtys zwalnia z przysięgi ww. Piotra oskarżonego o złapanie go i spoliczkowanie na wolnej drodze król.; Andrzej domownik szlach. Mikołaja z Zagajowa ma przysięgać wraz ze Stanisławem i Mikołajem kmieciami z Janiszówki przeciw Piotrowi Łapce z L., że nie ukradł mu 7 świń i cielaka; Pełka sędzia starosty krak. skazuje Łapkę na karę XV stronie i sądowi, ponieważ odszedł z sądu nie płacąc pamiętnego, które winien dać, skoro Grzegorz zwolnił go z przysięgi (GK 3 s. 30, 35, 38-9); Andrzej s. Grzegorza sołtysa Janiszówki, oskarżony przez Łapkę o kradzież w jego lesie 5 świń i cielaka, oczyścił swą niewinność przysięgą swoją i dwu świadków (GK 3 s. 70); świadkowie Marcina kmiecia z Janiszówki mają przysięgać, że Piotr Łapka z L. zadał mu na wolnej drodze król. ranę siną i rozbił mu wóz. Katarzyna z Niewiarowa staje przy swym poddanym o karę; woźny sądowy ma ciążyć Piotra z L. na rzecz Katarzyny na 3 grz. podwójnych kar; Katarzyna z kolei ma wwiązać Piotra do Janiszówki za 9 grz. (GK 3 s. 150-1, 155, 162, 168-9, 176); Mikołaj z Michałowa wwda sand. i star. krak. ustanawia zakład 200 grz., że Piotr Łapka z L. i Piotr Świerad z Krzyszkowic będą żyć w pokoju (GK 3 s. 160) → Kobylec p. 6.

1429 Piotr Łapka z L. skazany na karę XV i karę 6 sk. na rzecz podsędka krak. Jakuba z Boturzyna i sądu, ponieważ urzędującemu Jakubowi powiedział: nepos tua est causa mea non finitur i o wstecz do komornika; Katarzyna ż. Gorsza z L. i jej siostra Elżbieta [cc. zm. Jaksy tenut. Targowisk w ziemi san.]8W r. 1428 Katarzyna nie jest jeszcze nazwana mężatką por. SP 2, 2188; ZK 146 s. 142, ale już 6 X tr. była ż. Niemierzy z L. W haśle Gruszów błędnie utożsamiono ich ojca z Jaksa z Żelaznej w woj. sier., właściwie w woj. łęcz zeznają, że Mik. Siestrzeniec tenut. będziński zapłacił im 193 grz., zgodnie z zapisem w aktach wiecowych. Zwalniają z poręki Przedbora z Siadczy (ZK 9 s. 143, 149); Zbig. Łapka z L. zajmuje u Jana ze Szczekocin kaszt. lub. konia pod siodło twierdząc, że to jest jego koń, który został mu skradziony. Jan ma stawić swego zachodźcę Służkę burgr. olsztyńskiego twierdząc, że ma tego konia od niego. Służka przyprowadza tego konia do Krakowa i przed starostą składa protest; Pakosz Bystrzanowski sołtys z Pobiednika pożycza od Piotra z L. kuszę wart. 10 grz. (GK 3 s. 238, 271).

1430-51 Zbigniew z L., od 1451 z Wronowic, h. Drużyna, s. Zbig. Łapki z L. i Kobylca (ZK 147 s. 479, ZCz. 4 112-3); 1430 28 III sąd nadworny za zgodą Piotra Łapki z L. oraz jego bratanka Zbigniewa i matki Małgorzaty wd. po Zbigniewie z L. wyrokuje: do 29 III Piotr podzieli z nimi po połowie wszystkie dobra jego i zm. brata wraz z wszystkim co do nich przynależy oraz bydło, w obecności Ścibora z Kępanowa, komornika podsędka Andrzeja z Rupniowa, Jana z Lipia i Jana wójta myślenickiego. Gdyby nie podzielili dóbr, dokonają tego dzielcy, a strony wezmą to, co im oni wyznaczą. Zakład 200 grz. (SP 2, 2316); 29 III ww. Piotr dzieli się wszystkimi dobrami z bratankiem Zbigniewem. Piotrowi przypadają: Kamionna, Kielikówka, Wola Stara i Wola Chuda [Nowa], a Zbigniewowi L., Kobylec i Wolica. Na tych wsiach matka Zbigniewa ma oprawę posagu i wiana, co nadal zachowuje. Gdyby o te przypadające Piotrowi wsie lub którąś z nich ktokolwiek wystąpił bliższością lub król i została zwrócona [czyli utracona], wtedy Zbigniew z matką o te wszystkie ww. dobra przystąpią z nim do nowego podziału. Jeśli ktoś pozwie Piotra o te wsie lub wystąpi z roszczeniami, wtedy przez dwóch wiarygodnych szlachciców zostanie posłana wiadomość do L. lub tam, gdzie starsze z nich będzie. Gdyby Piotr coś utracił bez wiedzy Małgorzaty i Zbigniewa, on sam poniesie szkodę. Podobnie jeśli ktoś ich pozwie o przypadające im dobra lub ich granice, dadzą znać o tym Piotrowi do Kamionnej albo tam, gdzie będzie w przyszłości starszy ze spadkobierców. Jeśli coś utracą bez wiedzy Piotra, tylko oni poniosą szkodę. Gdyby Piotr musiał zapłacić jakieś pieniądze za Wolę Starą, aby ją uwolnić, Małgorzata i jej s. Zbigniew zwrócą mu połowę. Jeśli któraś ze stron naruszy podział, zapłaci 200 grz. zakładu (ZK 9 s. 224-5); ww. Małgorzata pod zakładem 200 grz. rezygnuje na rzecz szwagra Piotra ze wszystkich sprzętów domowych alias sczebruschy, szat, koni, zbroi wojennej i innych rzeczy, o które go pozywała; Piotr zaś pod zakładem 200 grz. rezygnuje na rzecz Małgorzaty z wszystkiego bydła alias swerzepicz, które mu przypadło z podziału; jeśli Piotr jakimś sposobem odzyska od żupnika krak. pieniądze należące się [jego br.] zm. Zbig. Łapce, ich połowę da Małgorzacie (ZK 9 s. 232); 1430 Pełka z Kliszowa [pow. wiśl.] sędzia grodzki krak. ustanawia 100 grz. zakładu między br. Piotrem Łapką i Gorszeni z L. a Małgorzatą wd. po Zbig. Łapce z L., że będą żyć w pokoju i postępować zgodnie z prawem; Jakub domownik ww. Małgorzaty pozwany przez Piotra o wałacha; Piotr ma zapłacić Małgorzacie 1 wiard. z tytułu kar; tenże Jakub przysięgą oddala oskarżenie Piotra o zabranie po złodziejsku tuniki wart. 4 grz.; Niemierza alias Gorzsz oddala oskarżenie tejże Małgorzaty o bezprawne zamieszkiwanie w jej domu – zp.; wyrokiem wwdy krak. Jana z Tarnowa i wwdy sand. Mikołaja z Michałowa Małgorzata ma zapłacić 6 grz. 16 sk. długu ww. Niemierzy z Gruszowa, jako 1/3 z 20 grz. zastawu na L., a ten wwiąże ją i jej s. Zbigniewa do dziedziny w L.; co do zasiewów panowie zadecydują później komu przypadną i wyznaczają woźnego do przeprowadzenia wizji, aby Gorsz nie przejął dziedziny (GK 4 s. 72-4, 81-3); Jakub, Han i Mikołaj domownicy ww. Małgorzaty pozwani przez ww. Niemierzę, że bezprawnie zamieszkują w jego domu; Małgorzata ma sądzić w L. Jakuba i Hana pozwanych przez Niemierzę; nikt z kmieci nie może odrabiać pańszczyzny Gorszowi w L. i w innej dziedzinie do zapadnięcia wyroku; w ciągu tygodnia Gorsz ma się wyprowadzić z dziedziny i domu w L. Jemu zostały przyznane zasiewy ozime i jare, a Małgorzacie warzywa (ortualia) czyli cebula i inne. Zakład 50 grz.; w ciągu 2 tygodni pod karą XV Małgorzata ma zapłacić Gorszowi (Gorzoni) 1 wiard. z racji kar, taż płaci 6 grz. 16 sk. Gorszowi z Gruszowa, wykupując w ten sposób, zgodnie z zapisem, dziedzinę w L.; taż zwolniona przez Niemierzę z rozsądzenia jego sprawy z pozwanymi trzema domownikami, a nie czterema, o płoty i zabraną jego żonie dziewczynę (GK 4 s. 83-4); Piotr Łapka z L. pod zakładem 10 grz. zobowiązuje się stawić kmiecia Mik. Guta ze Zręczyc przed sąd starosty krak.; tenże Gut zobowiązuje się uwolnić Piotra z poręki, jeśli nie uwolni, on i jego żona utracą wieczyście na jego rzecz swoje dobra w Zagórzanach; Małgorzata wd. po Zbig. Łapce z L. pozywa Niemierzę Gorsza (Gorzsz) z Gruszowa o 50 grz. zakładu z powodu nieuwolnienia jej dziedziny w L.; taż pozywa Katarzynę ż. Niemierzy, która przybyła do jej domu, obrzuciła ją wyzwiskami, nazywając ją ruską nierządnicą (asserens esse ipsam meretricem Ruthinicalem, GK 4 s. 94-5)9Małgorzata istotnie pochodziła z Rusi, a dokładnie z Cieszacina w ziemi przem., ale nieobce te strony były także Katarzynie, gdyż była c. Ślązaka Jaksy, tenut. Targowisk w ziemi san.

1431 Piotr Łapka z L. w imieniu króla wstrzymuje wystawienie dok. w sprawie sprzedaży Pawlikowie (ZK 10 s. 1); Piotr z L. pod rygorem zapłaty 60 grz. zakładu przyrzeka stawić w sadzie grodzkim Andrzeja s. Marcina z Tudorowa [pow. sand.] na koniu wart. 5 grz., z mieczem, wielkim kordem i kołczanem tak, jak go pojmał justycjariusz (GK 4 s. 292); Piotr Łapanowski z L. i Kamionnej pozywa br. Mikołaja i Bartosza ze Zręczyc i Tamowej o Wolę Starą i 100 grz. szkody; tenże Piotr pozywa tychże o Wolę Chudą, bezprawnie zabraną i trzymaną do dziś, oraz o 30 grz. szkody; pozywa też wreszcie Mikołaja i Bartosza o zniesławienie; sędzia grodzki Jakusz Cianowski ustanawia między nimi zakład 100 grz., że będą żyć w pokoju, pozywa ich też o bezprawnie zagarniętą dziedzinę Tabańskie i 50 grz. szkody; Piotr Łapka z Kamionnej i pozywany Mikołaj z Tamowej będą mieć termin przed królem, po jego przyjeździe do Niepołomic, o Wolę Starą i 100 grz. szkody, Wolę Chudą i 30 grz. szkody bezprawnie mu zabrane i posiadane do dziś; ten sam termin wyznaczono Piotrowi i pozwanym br. Mikołajowi i Bartoszowi ze Zręczyc o bezprawne wwiązanie się do Zręczyc; o ww. wsie i dziedzinę Tabańskie staną przed królem Piotr i pozwany Bartosz (GK 4 s. 411-2, 415-8); Piotr poręcza za swych braci, że jeśli br. Mikołaj i Bartosz z Tarnawy oddalą jego pozwy i roszczenia o Wolę Starą i cz. Tabańskie i Kopytowskie w Zręczycach, bracia Piotra wieczyście nie wystąpią do nich o te dobra; ww. bracia z Tarnawy oddalają pozwy Piotra o ww. dobra, jakoby je trzymali w zastawie, ponieważ posiadał je już ich ojciec, a oni trzymają i posiadają je od 20 lat (ZK 9 s. 289); → Biskupice, par. Iwanowice p. 3; 1432 Piotr Łapka z L. pozywa br. Jana i Świętosława alias Święcha ze Zręczyc o zaoranie jego dziedziny; Jura z L. pozywa Jana Mzurowskiego o to, że przyjechawszy do jego dziedziny w L., przekopał (przewalał) bezprawnie sadzawki na szkodę 200 grz. (GK 4 s. 647, 650, 675); Łapka nazywa Łukasza Waldorfa mieszcz. krak. rybałdem alias chłopem, naganiając jego szlachectwo, a ten oskarża Łukasza, że trzykrotnie nazwał jego matkę nierządnicą, czemu ten zaprzecza; starosta skazuje Piotra na karę XV za przyganę (SP 2, 2428, 2454; 7/2, 630-1); 1433 ww. Łapka wobec Stan. Poddębskiego vicesgerensa starostwa krak. pod nieobecność star. Mikołaja z Michałowa, i wobec Dobiesława z Szańca [pow. wiśl.] powiedział, że winien był dzisiaj jechać z królem na wyprawę wojenną w kierunku Prus, ale nie mógł z powodu terminów sądowych; m. in. Łapka wyręcza z wieży Zygmunta Dzietrzychowskiego, który ma stanąć przed królem w Nowym Mieście Korczynie (GK 4 s. 956, 971).

1434 Adam z Turu [woj. łęcz.] alias z Bielczyc w imieniu ż. Piechny unieważnia dok., w którym Czcibor [Ścibor] ongiś z Kępanowa zapisał 300 grz. na swych dobrach Piotrowi Łapce [z L.] i Janowi z Koriny [pow. wiśl.]; tenże Łapka pozyskuje 10 grz. od Andrzeja z Rupniowa za zadaną mu ranę krwawą (ZK 10 s. 207, 212); tenże Andrzej oddala przysięgą pozew Piotra o czynsz z Wolicy, L. i Kobylca w wysokości 30 grz., tyleż szkody oraz wyłowienie ryb z sadzawki → Kobylec p. 3; Mikołaj z Boczowa nie stawił się pozwany przez Łapkę o to, że polecił swoim kmieciom zabrać siano z dworu w L. i przewieźć do Brzozowej (ZK 10 s. 222, 227, 241); ww. Łapka oddala pozew Pawła kmiecia z Brzozowej o obsianie ugoru (ager ugome, ZK 10 s. 227, 259-60); Piotr Łapka przysięgą oddala pozew Piotra Wilka kmiecia z Pawlikowie o zabranie mu przemocą konia i siodła; tenże Łapka skazany na podwójną karę 6 sk. na rzecz sądu i winę laskową, ponieważ nie stawił się podczas wizji (ZK 10 s. 246, 284); Mikołaj z Mstowa jako poręczyciel ww. Łapki ma zapłacić 3 grz. Mikołajowi z Sierosławic za przyganę (SP 7/2, 688); Małgorzata wd. po Zbig. Łapce nie stawiła się przeciw Straszowi z Białaczowa [pow. opocz.] (ZK 146 s. 250); Małgorzata z Cieszacina (de Thessanczin) wd. po Zbigniewie z L. nie stawiła się przeciw Piotrowi z L. o 100 grz. zakładu i niezapłacenie jej 25 grz.; Grzegorz sołtys z Janiszówki nie stawił się przeciw Piotrowi z L., który oskarżył go o zbudowanie domu i zagród na gruncie w jego dobrach dziedz. i o 10 grz. szkody; Piotr Łapka z L. zwalnia Piechnę ż. sędziego łęcz. Adama [z Turu] ze sprawy o 250 grz. poręki za zm. Zbig. Łapkę, udzielonej wobec Piotra przez Ścibora ongiś z Kępanowa, oraz o wwiązanie się Piechny do Więckowic, na których Ścibor wyznaczył Piotrowi 150 grz. (ZK 146 s. 254-5); ww. Małgorzata z Cieszacina (de Thessin)10Z powodu błędnego zapisu w księdze w haśle Kobylec została określona jako z Taszyc wd. po Zbigniewie z L. nie stawiła się przeciw Niemierzy alias Gorszowi oskarżonemu o bezprawne wwiązanie się do posiadanego przez nią Kobylca, którego nie pozyskał na niej żadnym prawem [por. dział z 1430 r.], o wynikłą z tego szkodę 100 grz. oraz o 50 grz. zakładu z powodu pogwałcenia pokoju; 1436 Zbigniew z Przestańska oddala roszczenia Piotra Łapki z L. o młyn i karczmę w Woli Lubeckiej (ZK 146 s. 257, 319); Niemierza Gorsz alias Giersz oprawia posag i wiano ż. Katarzynie c. stren. Jaksy [tenut. Targowisk] → Gruszów p. 3B, też wyżej przyp. 9; → Kamionna p. 2.

1437-79 Katarzyna Łapczyna ż. Piotra Łapki z L., c. Hinczy z Żelazowic w pow. opocz., od 1460 wd., posiadaczka L. z racji oprawy (GK 13 s. 662; ZK 11 s. 279; 16 s. 93, 111, 121, 145, 147, 439; → Gruszów, → Kobylec, → Kamionna, → Kierlikówka); 1437 Andrzej z Rupniowa oddala roszczenia tejże Katarzyny o tunikę wartości 6 grz. i tyleż szkody (ZK 11 s. 279); → Kamionna p. 3; → Kierlikówka p. 2; 1438 Piotr z L. oddala przysięgą roszczenie Jana z Niewiarowa o dom i siedlisko (opplocze alias ossedle), ponieważ rozsądził tę sprawę (SP 2, 2803); Jerzy z L. zapisuje po swej śmierci br. niedzielnemu Piotrowi 1/3 dóbr dziedz., jakie przypadną mu w dziale (ZK 150 s. 124); 1439 Mikołaj z Mstowa ma odbyć sąd pr. ziemskim w Janowicach w sporze między Piotrem z L. i jego poddanymi a Jakuszem Niedźwiedziem z Janowic i jego synami; Piotr z L. przekłada termin z Przybkiem ze Zręczyc z powodu większej sprawy przed starostą sądec. o 50 grz., tyleż szkody i gwałt (GK 6 s. 117, 184); Piotr Łapanowski składa protest, gdyż stawił się z pieniędzmi celem wykupienia z rąk Jakusza Lasockiego zastawionego kmiecia w Łososinie Górnej [pow. sądec] (GK 6 s. 324); 1439-40 Piotr Łapka z L. oskarża Jana kmiecia z Lipia o współudział w spaleniu na folwarku w L. pszenicy, żyta, owsa i siana, o to, że z jego domu wyruszyli podpalacze, podpalili go i tam powrócili (GK 6 s. 307, 414, 417-8, 435-6; SP 2, 2839).

1441 Mik. Morus nie stawił się przed sądem nadwornym pozwany przez Piotra z L. o grożenie pożogą (ZK 11 s. 534); Jakusz z Wieruszyc nie stawił się jako pozwany przez tegoż Piotra o zabór 12 sztuk bydła wart. 16 grz., które wziął przybywszy z trzema innymi do dworu Piotra w L., oraz o rozbicie dwóch bram albo drzwi; Jakusz pod karą XV stronie i sądowi ma zwrócić bydło (ZK 11 s. 522, 556, 565); Jan Lipski ma zapłacić karę XV Piotrowi z L., gdyż zarzucił mu niesłusznie, że nie zadośćuczynił zm. Bernardowi podpiskowi ziemskiemu zgodnie z tym, o co ten go skarżył (SP 2, 2902-3); 1442 Piotr kmieć z Woli Królewskiej [Królówki] i Zakliczyna winien zwrócić Piotrowi Łapce z L. za 3 grz. dwa cielęta; sąd grodzki krak. przyznaje Łapce woźnego celem zajęcia tych cieląt i kary XV czyli 3 grz. (GK 1 s. 1027, 1030, 1038); 1444 ww. Łapka zabezpiecza ż. Katarzynie c. Hinczy z Żelazowic po 150 grz. posagu i wiana na połowie dóbr dziedz. (GK 8 s. 816-7; ZK 12 s. 251); Mściwoj ze Skrzynna [pow. rad.] zastawia Łapce Żelazowice za 100 grz., a Łapka poręcza za ż. Katarzynę (błędnie: Annę), że taż Katarzyna [tu poprawnie] będzie zachodźcą Mściwoj a w sprawach o Żelazowice (GK 8 s. 820-1).

1445 (imiennie wymienieni) dziedzice z Zagórzyc winni złożyć przeciw Piotrowi Łapce Łapanowskiemu przysięgę, że od sześciu lat orzą pole zw. Jagoszyńskie, które do nich należy za zgodą Łapki (GK 9 s. 275); Tomasz Nawojowski z Nawojowej wydzierżawia na rok ww. Łapce z L. za 60 grz. cz. wójtostwa w Myślenicach (GK 9 s. 370-1); z podziału dóbr Piotr z L. bierze → Kobylec z 2 stawami, → Kierlikówkę, → Kamionna, zaś jego bratanek Zbigniew L., Wolicę oraz staw w Kobylcu (ZK 12 s. 337; por. → Gruszów, przyp. 2); 1446 Piotr Łapka pozywa ww. Tomasza o zagarnięcie 20 grz. czynszu z wójtostwa myślenickiego, a także o to, że dając wwiązanie do wójtostwa, zabrał w jego dzierżawie 30 kop żyta i 50 kop pszenicy; Tomasz przekłada termin z powodu większej sprawy o 40 grz. z Janem Wielopolskim przed star. sądec. Prokopem [Pieniążkiem z Krużlowej] (GK 9 s. 507, 543, 560); ww. Łapka obwinia Piechla (Pyechel) z Myślenic o to, że ze swoim pomocnikiem Miczka wymłócili mu 10 kop pszenicy; woźny sądowy zatrzymał ich w stodole (in domo trituracionis) w jego dworze w Myślenicach (GK 9 s. 551, 560, 599); sąd grodzki odsyła na roki krak. sprawę między ww. Tomaszem a Łapką o wymłócenie i zabranie 100 kóp żyta i 100 kóp owsa przez Tomasza (GK 9 s. 571-572); Tomasz oddala ten pozew; Łapka pozywa go o wymłócenie 60 kop pszenicy, które polecił wymłócić in domo ipsius Petri [właściwie w stodole] (GK 9 s. 577, 598-9); Łapka oddala pozew Tomasza o rozpędzenie młockarzy (tritulatorum seu despicatorum) i o 60 kop pszenicy, 60 żyta i 60 owsa, a także o pojmanie młockarzy i zabranianie wybierania czynszu od poddanych wójtostwa w Myślenicach (ZK 12 s. 394, 411); Zbigniew z L. przed sądem ziemskim przeworskim oddaje matce Małgorzacie [z Cieszacina] i jej spadkobiercom w wieczyste posiadanie stado koni (AGZ 13, 3012); Piotr z L. oddala skargę Tomka z Nawojowej o bezprawne założenie gumna i rozrzucenie gnoju; przysięgą oddala także pozew Tomka o nieobsianie ról (ZCz. 3 s. 282, 288-9); → Kamionna p. 3.

1447 woźny sądowy zeznaje, że Tomek z Nawojowej dał Piotrowi Łapce 8 zapisanych mu kamieni łoju (ZK 13 s. 34); ww. Łapka zeznaje, że ww. Tomasz zapłacił mu 3 grz. i 6 sk. kar; ww. Tomasz pozyskuje 7 grz. czynszu od ww. Łapki [ongiś] z L., zgodnie z zapisem (ZK 13 s. 56, 79); 1447-8 Florian z Kłaj a winien zapłacić Katarzynie ż. Łapki albo jemu 18 fl. węg. pod rygorem wwiązania ich do młyna w Pierzchowie (GK 10 s. 29, 382); 1448 ww. umarza wszelkie terminy z Hendzlem (Hensel) [wójtem] z Myślenic o 10 grz. szkody z powodu nieosądzenia jego sprawy z poddanym Łapki młynarzem Tomaszem (GK 10 s. 241); → Kamionna p. 2; → Kisielówka p. 2; 1448-9 ww. Łapka pozywa kmieci Więcesława i Grosza, który nazywa siebie Stanisławem, z Rupniowa, o skoszenie po złodziejsku jego pszenicy wart. 30 grz. i tyleż szkody; woźny Andrzej Grysz zeznał, że tak pozywał kmiecia na polu Ujechane [między Kamionna Łapki a Rupniowem] (GK 10 s. 150, 158); Łapka skarży tegoż Więcesława i jego s. Mikołaja, który przejmuje sprawę, o odbicie zastawu i uniemożliwienie mu wwiązania (GK 10 s. 179-80, 213, 222, 341-2, 376, 393, 417, 455, 563); Łapka wnosi o karę XV przeciw Mikołajowi i Maciejowi ss. owego Więcesława i ich panu Andrzejowi z Rupniowa za odbicie wwiązania ze szkodą 50 grz. (GK 10 s. 569-70); tenże Łapka pozywa ww. Andrzeja o stawienie tegoż Mikołaja przed sądem (GK 10 s. 570, 579, 604, 621-2); Łapka i Andrzej zgadzają się pod wadium 100 grz. przyjąć orzeczenie imiennie wymienionych sędziów polubownych we wszystkich spornych sprawach (GK 10 s. 921); Tomasz z Nawojowej pozyskuje 7 grz. czynszu od Piotra Łapki [ongiś] z L., zgodnie z zapisem (ZK 13 s. 79); Tomek z Nawojowej przysięgą oddala pozew ww. Łapki o zabranie z wójtostwa myślenickiego czynszu od rzeźników, z młyna, od zagrodników i innych poddanych; ww. Łapka oddala pozew tegoż Tomasza o konia wart. 4 grz., ponieważ nie wziął go od młynarza myślenickiego (ZK 13 s. 81, 91); 1448 ww. Tomasz oddala pozew Łapki o dzierżenie alias najem wójtostwa myślenickiego i 30 grz. szkody (ZK 13 s. 178); ww. Tomasz i Stanisław z Młodziejowic pozywają Łapkę o to, że z czynszów z połowy wójtostwa w Myślenicach i z młyna tamże zagarnął zboże wart. 80 grz., zniszczył dwór, płoty i domy o wart. 100 grzyw., zabrał 100 kop żyta i 100 pszenicy wart. 30 grz., siano wart. 10 grz., a także spuścił staw i wybrał ryby warte 70 grz. (GK 10 s. 457, 494, 502); Zbyszek Banowski pozywa ww. Łapkę o wwiązanie się siłą do Malejowej i szkody na 60 grz. (GK 10 s. 633); 1449 tenże Łapka poręcza pod zakładem 100 grz. za Piotra Lasockiego, że zachowa on pokój z Jarosławem z Kępanowa; Prandota Grodek z Zagórzan [pow. wiśl.] pozywa Łapkę o 50 grz. i gwałt w domu (GK 10 s. 796, 850); Zbigniew z L. zastawia za 4 grz. kmiecia Kuźnię w L. Katarzynie ż. Łapki (GK 10 s. 863); Piotr Słupski pozywa Łapkę o 200 grz. i bezprawie; Tomasz Nawojowski czyni zadość Łapce z tytułu przezysków (GK 10 s. 897, 921); → Kamionna p. 3; → Kępanów p. 3.

1450 Piotr Łapka [ongiś] z L. winien zapłacić 15 fl. węg. Janowi Świdrowi pod rygorem wwiązania do Kamionnej (GK 11 s. 60); ww. Łapka pozywa Mikołaja ze Zręczyc; Jan z Czyżowa star. krak. ustanawia wadium 100 grz. między stronami sporu (GK 11 s. 110, 120, 143, 153, 155); Bartosz ze Zręczyc i ww. Łapka ręczą pod wadium 60 grz., że Łapka i Pałka sługa Bartosza zachowają między sobą pokój (GK 11 s. 155, 156); Łapka płaci karę XV Piotrowi z Różnicy za niezapłacenie mu 30 fl. węg. wg zapisu (ZK 13 s. 336, 358); Łapka pod karą XV ma dać na najbliższych rokach Piotrowi Sitce woźnemu sądowemu 5 ćw. owsa, 1 ćw. jęczmienia i 2 korce tatarki, oraz tyle samo na następnych rokach; woźny zeznaje, że Łapka płacił mu 3 sk. za owies wg zapisu; woźny zeznaje, że Łapka zapłacił mu za owies, jęczmień i tatarkę (ZK 13 s. 387, 392, 403).

1451-66 Urban alias Klemens Łapka pisze się z L., nie mając tu własności, dz. → Gruszowa 1457-75, → Kamionnej 1457-73, → Kobylca 1457-75, h. Drużyna, zm. 1475 (zabity przez Jana z Ujazdu), s. Piotra Łapki z L., br. Mikołaja, Piotra, Spytka, Jana, Zbigniewa, Katarzyny i Jadwigi Weroniki (ZK 16 s. 47, 50, 85, 100, 101, 103, 121, 123, 132, 134-5, 541; 17 s. 131, 222-3; 339; GK 11 s. 849; OK 12 k. 651); 1451 Piotr Łapka i jego s. Urban z L. podlegają karze król. XIV za niestawienie się na wezwanie [Jana z Czyżowa] kaszt. i star. krak. (GK 11 s. 849); Piotr Łapka [ongiś] z L. pozywa Marcina kmiecia z Bedlna, który się dwukrotnie nie stawia, o zaoranie, obsianie i trzymanie ról w dzierżawie Piotra na szkodę 30 grz. (ZK 14 s. 34, 57); Andrzej z Rupniowa zachodźcą swych kmieci Jana Wierzby i Więcesława pozwanych przez ww. Łapkę o zaoranie roli w Ujechanem (ZK 14 s. 46); Łapka zastawia za 100 grz. Piotrowi Ogance ongiś z Donosów Kierlikówkę (ZK 14 s. 56); Zbigniew z L. odstępuje Prandocie z Wronowic L. i Wolicę wraz ze swoją częścią pr. patr. kościoła w L. oraz jeziorem (alias nyeczyecza) za tymże kościołem k. pola, w zamian za Wronowice, Zawadę i Rozdzielę [pow. sądec] i głos pr. patr. kościoła w Tęgoborzy; Wichna ż. Prandoty i Katarzyna ż. Zbigniewa unieważniają zapisy posagu i wiana na tych dobrach (ZCz. 4 s. 112-3, 124); Jan Zawisza z Łąkty i Piotr [ongiś] z L. odesłani do podkomorzego w sporze o granice [między ŁąktąNową Jana a KierlikówkąPiotra]; tenże Piotr i Jakub Wieruski odesłani do podkomorzego w sporze o granice (ZK 147 s. 246, 260).

1452-64 Wichna z L. wdowa po Prandocie z L. (ZK 16 s. 85, 101, 132, GK 11 s. 910, 965; 17 s. 307-308); 1452 Maciej z Krzyżanowic kmieć Stanisława z Młodziejowic pozywa Wichnę wdowę po Prandocie z L. o zajęcie bydła, taż Wichna ma stawić to bydło do poręki (GK 11 s. 910); 1453 tenże Maciej przekłada termin z powodu większej sprawy o 20 grz. i gwałt z Janem z Kikowa [pow. wiśl.] przed sądem grodzkim w Nowym Mieście Korczynie (GK lis. 926); Piotr Łapka [ongiś] z L. zastawia Janowi Burzeńskiemu za 10 grz. kmiecia Mikołaja czyli Mikołajca w Kamionnej (Kamona Ossikowa), płacącego 1 grz. czynszu (GK 11 s. 949); Wichna wd. po Prandocie z L. ma pod rygorem kary XV zwrócić Stan. Młodziejowskiemu dwa konie wart. 10 grz., które zabrała mu napadając na niego wraz ze swoimi nieosiadłymi na drodze publicznej (GK 11 s. 994-5; 12 s. 34); Mikołaj prepozyt [kl. kan. reg.] z Libichowej-Trzciany pozywa ww. Łapkę o zabrane mu siłą 2 woły wart. 3 grz., tyleż szkody i posiekane postronki (GK 12 s. 168); 1454 Bartosz ze Zręczyc i Stan. Stadnicki poręczają pod wadium 200 grz. i wwiązaniem do swych dóbr stawiennictwo ww. Łapki przed Janem z Czyżowa kaszt. i star. krak., a Łapka zobowiązuje się uwolnić ich z poręki; → Libichowa- Trzciana p. 3a (GK 12 s. 333-4); 1455 sąd nakazuje Łapce pod rygorem kary XV zabezpieczyć na poczet poręki świnie wypasane w lesie przez [Małgorzatę] wd. po Zbigniewie z Rybia i zakazuje mu przeszkadzać jej w wypasie aż do wydania wyroku przez sąd ziemski, przed który wd. pozwała Piotra o wydanie świń oraz o inne krzywdy (GK 12 s. 618-9).

1456-85 Jan Łapanowski z L., jako zm. 1496, s. Prandoty z Wronowic i L., br. Jerzego, Zbigniewa, Agnieszki i Marty, ojciec Katarzyny, Barbary; 1-sza ż. Barbara c. Jana Gnojeńskiego, 2-ga żona Anna (po jego śmierci żona Jana Gnojeńskiego) (SP 2, 3623; ZK 14 s. 154, 257, 261, 342; 15 s. 18, 81-2, 138, 189, 298; 16 s. 47, 50, 100, 556; 17 s. 560; 18 s. 257; 19 s. 4, 136; 147 s. 308; GK 15 s. 125-6; 16 s. 418, 551, 559, 586, 631, 640, 660, 724, 738; 17 s. 27, 119, 234-5, 18 s. 947; 20 s. 6, 16, 100, 187, 298, 311, 672-3; 21 s. 1025; 25 s. 806-7; Teut. 4 s. 189 – ks. odzyskana z Niemiec w 2002 r.); 1456-7 Jan z L. uzyskuje termin ze świadkami przeciw Łapce o zabicie jeg ojca [Prandoty] (ZK 14 s. 257, 304-5, 342); 1456 na polecenie star. krak. Jan Barczkowski poręcza, że ww. Łapka pod wadium 100 grz. zachowa pokój z ww. Małgorzatą (GK 13 s. 104). 1457 → Kobylec p. 3 (ZK 15 s. 8); ww. Łapka zabezpiecza Janowi Świdrowi z Modlnicy spłatę 5 grz. długu na wszystkich swoich rolach kmiecych w Kamionnej (GK 13 s. 613); sąd zasądza główszczyznę od Łapki z L. na rzecz Jana z L. za zabicie jego ojca (ZK 14 s. 304-5). 1457-60 sprawa o zabójstwo Prandoty ojca Jana z L. przez Piotra Łapkę z Kobylca i o główszczyznę 60 grz. → Gruszów p. 6; → Kobylec p. 6 (ZK 15 s. 18, 81, 138, 147-8); 1458 Jura z L. i Katarzyna ż. ww. Łapki → Gruszów p. 3B (GK 15 s. 8); Jachna Złotocha (Slothocha) wd. po Wojciechu upoważnia swego br. ww. Łapkę do odbioru pieniędzy od Piotra Leksickiego (ZK 199 s. 235-6); Stanisław Grądek z Zagórzan zastawia za 1 grz. Klemensowi z L. albo Kobylca swą część w Zagórzanach; tak samo Prandota z matką Dorotą z Zagórzan swoją część oraz Jan Bieniek z Zagórzan swoją (GK 15 s. 63-4).

1460-5 Zbigniew z L., s. Prandoty z L., br. Jana i Jerzego, Agnieszki i Marty (ZK 15 s. 106; 17 s. 310); 1460 Wichna wd. po Prandocie z L. wraz z ss. Janem i Zbigniewem zastawiają za 25 grz. Janowi z Rdzawy Wolicę Łapanowską (ZK 15 s. 106); Jan Łapanowski z L. stawia się w sądzie celem wykupu za 25 grz. Wolicy; jest gotów wziąć 30 grz. od Katarzyny wd. po Łapce zgodnie z zapisem (GK 14 s. 475); taż Katarzyna winna spłacić Janowi z L. w dwóch ratach 40 grz. główszczyny [za zabicie Prandoty z L.] i ręczy za stawiennictwo Klemensa w sądzie (1461 winna jest Janowi jeszcze 38 grz. – ZK 15 s. 147-8, 188-9; GK 14 s. 475); 1461 Jan z L. s. zm. Prandoty z L. kwituje Klemensa z Kobylca z 5 grz. zasądzonych w sądzie ziemskim i 20 grz. zasądzonych w sądzie grodzkim tytułem główszczyzny za zabicie ojca (GK 15 s. 409); 1462-4 → Kobylec p. 3; 1462 Jan z L. zeznaje, że ww. Klemens zaspokoił go z główszczyzny za zabicie ojca i zobowiązuje się umorzyć wszelkie terminy w tej sprawie (ZK 152 s. 21); podział dóbr [bez L.] Jury z L. z bratankiem Klemensem z Kobylca s. Piotra Łapki, i jego braćmi → Gruszów p. 3B, → Kamionna p. 3, → Kierlikówka p. 3, → Kobylec p. 3 (ZK 15 s. 223-4); Piotr Leksicki w imieniu ż. Jadwigi i s. Jana z Gruszowa oraz Klemens Łapka z Kobylca, Jura i Złotocha (Slothocha) z L. na mocy przyjacielskiej ugody mają pod karami XV umorzyć wszystkie sprawy między sobą prowadzone przez sądami duchownymi i grodzkimi oraz ziemskim prosz. → Gruszów p. 3B; Jachna Złotocha z L. pozywa ww. Jadwigę o 10 sk. (GK 16 s. 230, 272).

1463-85 Jerzy z L. s. Prandoty z L., br. Jana, Zbigniewa, Agnieszki i Marty, po zbyciu w 1477 r. dóbr w L. nadal pisze się z L. (ZK 17 s. 124; 20 s. 337); 1463-4 → Kobylec p. 3; 1463 Zbigniew z L. sprzedaje swą cz. dziedz. w Rybiu Andrzejowi z Rupniowa za 13 grz., poręczając za br. Jana i Jerzego, że nie będą do tej części rościć pretensji i wyrażą zgodę na transakcję (ZK 17 s. 124); Jan z L. sprzedaje Janowi z Boczowa za 100 grz. swoją cz. w Wolicy, tj. dwóch kmieci i karczmę (ZCz. 4 s. 252); 1464 15 V Dobiesław [Kmita] z Wiśnicza kaszt. lub., Jan Płaczkowski z Beradza [pow. sand.] i Piotr Opanka rozjemcy w sporze między Spytkiem z Wieruszyc a Klemensem Łapką z Kobylca o łąkę alias o Mokrą Łąkę nakazują ugodę na warunkach ustalonych przez pierwszych rozjemców w tym sporze Jana Bohuna z Donosów i Jana Wilczka z Boczowa; zostanie ona ogłoszona w Krakowie na ś. Trójcę [26 V]; Spytek i Klemens z wszystkimi braćmi i matką Klemensa winni tej ugody przestrzegać pod zakładem 200 grz.; przed ogłoszeniem orzeczenia arbitrów Łapka winien do najbliższych roków w Krakowie wraz z dwoma innymi złożyć przysięgę w sprawie ww. łąki; jeśli ją złożą, Łapka wieczyście ją posiądzie, Spytek zaś winien mu tę łąkę ustąpić i uwolnić go zgodnie z pr. ziemskim od wszystkich przeszkód; gdyby Łapka z dwoma innymi nie złożył przysięgi, to Spytek posiądzie łąkę do ujazdu wyznaczonego przez Dobiesława kaszt. lubel., Klemensowi zaś przypadnie łąka do tego miejsca, do którego ją ujeździł, mianowicie „po stare potoczisko”; ugoda umocniona zakładem 200 grz.; Spytek z s. Mikołajem i bratankami, Bartłomiej i Michał ze Zbigniewa, Jan i Zbigniew z L., Jan Wilczek z Boczowa oraz wd. Wichna Prandocina z jednej strony a Klemens z Kobylca z matką i jego młodsi bracia winni umorzyć wszystkie terminy sądowe w tej sprawie (GK 17 s. 307-8).

1465 Jan z L. płaci karę król. XIV, ponieważ na polecenie starosty krak. i na wniosek Katarzyny wd. po [Piotrze] Łapce z Kobylca i jej synów nie stawił się w sądzie (GK 17 s. 656); 1466 Klemens alias Urban z L. w sprawie sprzedaży dzies. w Gruszowie (OK 12 k. 651); 1470-80 L. w nagłówku w DLb. bez opisu wsi (DLb. 2 s. 131)11SG 5 s. 589 – błędnie odniesione do L. dane z DLb. 1 s. 125 dotyczące Ubrzeża, gdzie Długosz odnotował 4 ł. kmiece. Za SG powtórzyła to G. Klimecka, O zapiskach wikariusza → p. 7, s. 244; 1473 Stanisław Świder z Modlnicy zobowiązuje się pod karą XV wypłacić szwagrowi Janowi z L. w ciągu 2 lat 30 grz. w trzech ratach po 10 grz., tytułem zwrotu posagu jego zm. żony Agnieszki siostry Jana z L.; Jan zeznaje, że wziął od Stanisława 10 grz. (GK 19 s. 839 zp.); tenże Jan kwituje Stanisława ze spłaty tych pieniędzy i ręczy za br. Jerzego, że nie będzie go niepokoił o ten posag; nadto pod zakładem 30 grz. zobowiązuje się unieważnić w księgach ziemskich zapisy posagu i wiana (GK 19 s. 839-40); 1474 Jan z L. składa protest, gdyż gotów był odebrać pieniądze zgodnie z zapisem od Stan. Świdra, lecz ich nie otrzymał; Mikołaj Wieruski z Ubrzeża ma zapłacić Janowi z L. 5 grz. pod rygorem wwiązania w 1/2 grz. czynszu od Marcina Kowala w Ubrzeżu (GK 19 s. 952, 978); 1475 Jan z L. wnosi o karę od Stan. Świdra za niespłacenie długu 10 grz.; 1476 wyrokiem sądu Stan. Świder z Modlnicy, skazany na potrójną nie zapłaconą karę XV, daje Janowi wwiązanie z tytułu 10 grz. długu i 9 grz. kar w całą cz. karczmy w Modlnicy przy drodze olkuskiej, gdzie siedzi Kukla płacący 2 grz. czynszu; gdyby karczmarz nie zapłacił czynszu, to zapłaci go Świder pod karą XV – zp. (GK 20 s. 248, 274); Jan z L. pozywa ww. Świdra o niewwiązanie w dobra w 10 grz., ten zaś twierdzi, że w ziemi krak. nie ma osiadłych kmieci i chce dać wwiązanie w kmieci w ziemi sand.; Jan wyraża na to zgodę – zp.; Jan zastawia połowę ww. karczmy w Modlnicy za 19 grz. Januszowi z Mstowa (GK 20 s. 248, 274-5; 281); Stan. Świder z Modlnicy procesuje się z Janem z L. o zakład 30 grz.; Jan płaci karę 6 sk. za niezgodne z prawem pozwanie Świdra do sądu nadwornego (GK 20 s. 258, 298); Świder winien pod karą XV zapłacić w ciągu roku w dwóch ratach szwagrowi Janowi z L. 20 grz. – zp.; Świder procesuje się z Janem z L., gdyż ten nie umorzył w księgach ziemskich zapisów posagu i wiana siostry Agnieszki; Jan bierze od Świdra 10 grz. i kasuje wpis; Jan pod zakładem 60 grz. ma na najbliższych rokach skasować oprawę przez Świdra posagu i wiana Agnieszki (GK 20 s. 310-1, 321); Jan składa protest, gdyż gotów był odebrać pieniądze od Świdra, lecz ich nie otrzymał (GK 20 s. 473); Marta ż. Jakuba Sikorskiego c. zm. Prandoty z L. kwituje braci Jana i Jerzego z L. z dóbr ojczystych i macierzystych; tenże Sikorski zabezpiecza jej 30 grz. posagu i tyleż wiana na połowie swych dóbr (ZK 20 s. 234).

1477 Jan z L. umarza stosowne zapisy w aktach, gdyż Michał s. zm. Jana Guta z Zagórzan spłacił mu kary, które Jan pozyskał na jego ojcu; Jerzy z L. sprzedaje za 100 fl. węg. br. Janowi z L. swe cz. dziedz. w L., Wolicy i innej Wolicy [czyli Woli] (ZCz. 5 s. 7, 14); Jan z L. zastawia za 10 grz. Januszowi z Mstowa łan w Wolicy Łapanowskiej z kmieciem Hanuszem (GK 20 s. 483); Jan Świder ma pod karą XV zapłacić Janowi z L. 20 grz. w dwóch równych ratach; Jan protestuje, gdyż nie otrzymał tych pieniędzy (GK 20 s. 485, 643); 1478 → Łagiewniki [par. Niegowić] p. 3a; 1479 Jan Świder z Modlnicy zobowiązuje się pod karą XV zapłacić w ciągu roku Janowi z L. 10 grz., w przeciwnym razie będzie płacił mu 1 grz. czynszu rocznie [odsetek] (GK 20 s. 1053); 1480 Wierzbięta z Raciborzan winien zapłacić pod karą XV Janowi z L. 5 grz. 1 wiard. oraz dać dźwignię (hewar) do naciągania kuszy – zp.; Jan z L. występuje o karę XV od ww. Świdra, ponieważ nie zapłacił mu 10 grz. (GK 21 s. 225, 306); 1481 br. Stanisław i Zbigniew ze Zbigniewa sprzedają za 17 grz. Janowi z L. łąkę k. Wieruszyc nad rz. Stradomią [dziś Stradomka dopływ Raby – HW s. 20] i poręczają za swych br. Piotra i Jana, że nie unieważnią tej transakcji (ZK 20 s. 77); 1483 → Kamionna p. 3; Jan z L. jednym z opiekunów Spytka s. zm. Spytka z Ubrzeża (ZK 20 s. 217); Piotr z Kostrzy ma zapłacić Jerzemu z L. 100 fl. węg. pod groźbą wwiązania do 10 fl. czynszu w Kamyku, gdyby tego czynszu nie dało się tam wybierać, wwiąże go do 10 fl. czynszu w Kostrzy (ZK 20 s. 193-4); Stanisław z Zagórzan za zgodą ż. Elżbiety sprzedaje za 2 kopy gr Janowi z L. rolę z gajem zw. Zręczyńskie Kąty (Zrzanczynszkye Kanthy) przy granicy z Lubomierzem aż do Rogoskiego Potoku (ZK 20 s. 208); 1484 Janusz z Mstowa kwituje Jana z L. z 10 grz. zapisanych na kmieciu Hanuszu w Wolicy [Łapanowskiej] i umarza zapis (GK 21 s. 992); 1485 Jerzy z L. zastawia za 20 grz. Janowi z L. dwa siedliska w Kamyku [par. Niegowić], na których siedzą Andrzej i Wojciech, oraz siedlisko Stan. Rolki (ZK 20 s. 281-2); → Kamyk [par. Niegowić] p. 3; Jan Kostrzecki zwraca Jerzemu z L. 50 fl. węg., wykupując z zastawu połowę Kamyka (ZK 20 s. 337).

1496 Janusz z Mstowa jako opiekun dzieci (puerorum) zm. Jana z L. kwituje Jana Ujejskiego ze spłaty zapisanych niegdyś Łapanowskiemu 13 fl. (po 30 gr licząc) długu głównego i 3 fl. przezysku oraz zobowiązuje się pod karą XV przywieść dzieci po osiągnięciu lat sprawnych do sądu celem umorzenia zapisu na 16 fl. czyli 10 grz. (GK 25 s. 806-7); 1505 Barbara ż. Jana Mirosławskiego, c. zm. Jana Łapanowskiego zapisuje mężowi 130 fl., które wniósł do jej dóbr dziedz. w L. i Woli [Łapanowskiej], spłacając długi jej ojca; mąż zapisuje jej dożywocie na dobrach dziedz. i zastawnych, ona zaś daje mu w dożywocie dobra ruchome i nieruchome (ZCz. 1 s. 222-3); 1514 Mirosławski daje w dożywocie ż. Barbarze dobra dziedz. i zastawne w Ujeździe, Barbara zaś za zgodą swych braci stryjecznych [tj. krewnych] Jana z Rupniowa pisarza ziemskiego krak. i Piotra Ujejskiego z Ujazdu zapisuje w dożywocie mężowi swe dobra L., Wolę Łapanowską i Wolicę (ZCz. 8 s. 181-2).

1516-22 Zbigniew Łapka z L., → Gruszowa 1465-1512, → Kamionnej 1473-1502, → Kobylca 1465-1536, → Kamyka [par. Niegowić] 1503-35, nieletni 1465, s. Piotra Łapki z L., br. Mikołaja, Klemensa Urbana, Piotra, Spytka, Jana, Katarzyny i Jadwigi Weroniki, ojciec Mikołaja, Fryderyka, Anny, Katarzyny, Jana, Adama, Kaliksta, Barbary Krystyny, Elżbiety, Brygidy; 1-sza ż. Katarzyna c. Mik. Słabosza z Putniowiec, 2-ga ż. Elżbieta c. Jana z Niewiarowa (ZCz. 8 s. 229-31).

1516-45 Mikołaj Łapka z L. (1516 dzierżawca, a od 1522 dziedzic), → Kobylca 1509-1543, s. Zbig. Łapki z Kobylca i L., br. Fryderyka, Katarzyny i Anny, br. przyrodni Jana, Adama, Kaliksta, Barbary Krystyny, Elżbiety i Brygidy, ojciec Stanisława, Sewerna, Jana, Mikołaja, żona Katarzyna c. Jana z L. (ZCz. 9 s. 256-6, ZK 20 s. 702-16); 1516 Zbig. Łapka dz. Kobylca, L., Woli i Wolicy oraz jego s. Mik. Łapka dzierż, w L., za zgodą ż. Mikołaja Katarzyny, mają zapłacić pod rygorem wwiązania do Woli Annie, Elżbiecie i Zofii cc. Jana Gnojeńskiego z Gnojnika, 60 grz. macierzyzny z racji posagu i wiana zm. Anny, ich matki, zapisanych przez Jana Gnojeńskiego [błędnie zamiast Jana z L.] na L., Woli i Wolicy; siostry Gnojeńskie umarzają zapis oprawy – zp.; ww. Jan pod zakładem 60 grz. poręcza Zbigniewowi za córki, że uwolnią ww. dobra od ich roszczeń o macierzyznę (ZCz. 8 s. 229-31; → Kobylec p. 3); Katarzyna dz. z L. c. zm. Jana Łapanowskiego [s. Prandoty], ż. Mik. Łapki za zgodą męża sprzedaje Zbig. Łapce za 1000 grz. wszystkie dobra macierzyste, które jej przypadły lub przypadną, w tym zwłaszcza te, na których ma dożywocie Jan Mirosławski, oraz łąkę zw. Gabańskie nad jazem wieruskim [Wieruszyc], wwiązując Zbigniewa w owe dobra (ZCz. 9 s. 4).

1517 Katarzyna z L. c. Jana Łapanowskiego, ż. Mik. Łapki oraz Jan Mirosławski zawierają ugodę pod wadium 60 grz. w sprawie dóbr zapisanych Janowi w dożywocie przez zm. ż. Barbarę, na mocy której Katarzyna ustępuje Janowi rolę w L. z kmieciem Staniszem oraz role w Wolicy z kmieciami Czarnotą, Kozłem (Kozyel), Wolskim i Mik. Lizakiem wolakiem, wwiązując Jana w te dobra; Anna [2-ga] ż. Jana Gnojeńskiego a wd. po Janie Łapanowskim, akceptuje tę ugodę w części tyczącej oprawy jej posagu i wiana ustanowionej niegdyś przez zm. męża, przy czym jego własne trzoda i bydło oraz sprzęty domowe zostały jej już wydzielone; Zbig. Łapka z L. zapisuje pod wadium 1400 fl. s. Mikołajowi takąż sumę na całości swych dóbr w L., Woli i Wolicy, do czasu wykupienia, przejmując na siebie ewentualne roszczenia osób trzecich pod wadium w takiej samej wysokości; Mik. Łapka dzierż, z L. daje ż. Katarzynie w dożywocie swe dobra w L., Woli i Wolicy – zp. (ZCz. 9 s. 47-8, 51-3); 1519 panny Anna, Elżbieta i Zofia cc. Jana Gnojeńskiego z Gnojnika za zgodą ojca ustępują Zbigniewowi z L. i Kobylca z całości oprawy posagu i wiana swej zm. matki Anny, którą zapisał jej ich ojciec na L., Woli, Wolicy, i wwiązują Zbigniewa do tych dóbr; Katarzyna ż. Mik. Łapki z L. za zgodą męża oraz ww. cc. Gnojeńskiego za zgodą ojca ustępują Zbig. Łapce z oprawy 100 grz. posagu i tyluż wiana, którą ich zm. matka Anna miała zapisaną na połowie L., Woli i Wolicy przez zm. Jana z L., a za którą otrzymały już zadośćuczynienie; Gnojeński zobowiązuje się chronić Zbigniewa od roszczeń córek pod wadium 60 grz. (ZCz. 9 s. 153-4, 160-1; → Kobylec p. 3).

1522 Zbig. Łapka z Kobylca i L. daje s. Mik. Łapce dobra L., Wolę i Wolicę, kupione od Katarzyny ż. tegoż Mikołaja, wwiązuje syna do tych dóbr, które będą oddzielone od innych. Te zaś po śmierci Zbigniewa będą podzielone między wszystkich jego synów (ZCz. 9, s. 295-6); 1527 Mik. Łapka z L. ma zapłacić Baltazarowi Strzale 30 fl. pod rygorem wwiązania w L. w rolę, na której siedzi kmieć Król, i w karczmę, w której siedzi Miczałek (ZCz. 9 s. 467-8); 1529 2 pola w L. → p. 2; łąka w L. zw. Gabańskie → Kobylec p. 3.

1530 Mik. Łapka dz. L. bierze w zastaw za 50 grz. od mieszcz. kazimierskiego dom w m. Kazimierzu (MS 4, 5718); 1534 ww. Łapka kupuje części w Zagórzanach: za 10 grz. od Szymona Czabaja, za 10 grz. od Stan. Dudka (ZK 29 s. 85, 89-90, 109-10); → p. 2; Stan. Bieniek daje Łapce 5 niw w Zagórzanach; Łapka zamienia się rolami w Zagórzanach z Jakubem Gutem (ZK 29 s. 116, 217); 1536 Jan Dudek z Zagórzan sprzedaje Łapce cz. w Zagórzanach; Klemens Świerchowic sprzedaje Łapce za 2 fl. niwę w Zagórzanach; Stan. Stoch daje Łapce niwy w Zagórzanach (ZK 29 s. 286-7, 319); 1537 Mik. Gubała daje Łapce 2 niwy w Zagórzanach; 1538 Jan Trnka z Podłęża daje Łapce cz. w Podłężu (ZK 29 s. 327, 337); Jan Gut z Zagórzan daje Łapce 2 niwy w Zagórzanach; Andrzej Bieniek daje Łapce 2 niwy w Zagórzanach (ZK 29 s. 354, 358-9); Wojciech Bieniek daje Łapce cz. w Zagórzanach pozyskaną na szl. Jakubie Siodlarzu; Jan Ternka [Trnka] z Zagórzan sprzedaje za 24 grz. Mik. Łapce z L. dobra w Zagórzanach (ZK 29 s. 380, 396-7); 1539 Stan. Gubała daje Łapce cz. w Zagórzanach, którą kupił od Stan. Stocha; 1540 → Kobylec p. 3.

1545 Stanisław, Seweryn, Jan i Mikołaj ss. Mik. Łapanowskiego z Rybia przyjmują dział majątku 1465 dokonany przez ich ojca i określają w zeznaniu granice poszczególnych części (→ p. 2). Stanisław jako najstarszy brat może rozporządzać swoim działem, pozostali ustanawiają na swych częściach dożywocie ojcu. Stanisław dostaje dwór w L. z polami i łąkami oraz przybytkiem za dworem zw. zagumnie, położonym nad stawami, pole położone k. Pabianowej Debrzy z pólkiem Rosiowskiem k. tego pola, ciągnącym się od nawsia, pola Janiszowiec (Yanissowiec), Grabcze, pole Ogrodnica, leżące za kościołem w L. i za rz. Stradomią, którego granica biegnie od tej rzeki ścieżką, którą chodzi się do Brzozowej, pola pod wsią, zamoście i łąki odgraniczone od łąk kmiecych. Dostaje też zagrody Wawrzek i Koźwińska z ich rolami przy drodze z L. do Wolicy, ciągnącymi się od tej drogi prosto miedzą do Debrzy Zalipczanej, a także 4 Maciejowskie Stawy: jeden Żabieński pod polem ciągnącym się od Złej Debrzy, drugi Katowski (Kathowsky) [dziś Kotówki cz. w L. – UN2 s. 31], poniżej pierwszego, dalej trzeci w Okrasku, czwarty pod studnią z pastwnikiem. Do tego działu wydzielono lasy: Zła Debrz [dziś las w L. – UN 2 s. 31], Lisie Jamy, Rogoski (Rogoszky) i Sorzkowo (Szorzkowo). Ojciec daje Stanisławowi wwiązanie do tego działu. Seweryn otrzymuje za wyjątkim ww. dwóch zagród przypadłych Stanisławowi całą wieś L., tj. kmieci: Pabiana, Milczana, zagrodnika Wątora krawca, Obrosła karczmarza, młynarza, cieślę, drugiego młynarza za rzeką, Maćka karczmarza, zagrodnika Króla, kmieci Stanisza, Roszą, Slenczka, oraz puste role Sperczyńską, Obrosławską i Koźwińska, laski i nowiny pod działem Stanisława, 4 stawy, z czego 3 w Pabianowej Debrzy, czwarty na nawsiu. Dostaje także las zw. Laski Kobyłeckie tak, jak jest odgraniczony od ról plebańskich aż do Gutowskiej Debrzy przy granicy z Zagórzanami, z zachowaniem dla br. Stanisława wolności wypasu i urządzania stawów w L.; Jan dostaje Wolicę z kmieciami kowalem Burdelskim, Czarnotą Wolskim i Koziełem, pole zw. Komnaciska za rzeką i łąki „za ramczamy”; Mikołajowi przypada Wola z kmieciami: Madejem, Hadzicą, Kucem (Kucz), Niedbałą i innym Niedbałą. Nadto Janowi i Mikołajowi wspólnie przypada las między L., Wolą i Wolicą. Stanisław ma po śmierci ojca, na pierwszym wyłożeniu ksiąg ziemskich krak., wypłacić jako przydatki po objęciu przez braci swoich działów Janowi 170 fl. pol., pod groźbą wwiązania do pola Zamoście i starego dworu w L., i Mikołajowi 30 fl., pod groźbą wwiązania do stawów Żabieńskiego i Katowskiego k. tegoż dworu; tak samo Seweryn ma dać Mikołajowi 320 fl. przydatku pod groźbą wwiązania do ról kmieci Pabiana, Milczana, Wątora Krawca, Obrosła i młynarza „zarzecznego” w L.; Stanisław ma dać Janowi 100 drzew z przydatkiem na budowę, tak samo Seweryn Mikołajowi. Każdy z braci ma wypłacać dożywotnio Janowi Mirosławskiemu [mąż Barbaty c. Jana z L.], mieszkającemu w Jarosławiu [ziemia przem.] i zw. tam Łapanowskim, po 2 grz. rocznie, gdyż ma zapisane 8 grz. na Wolicy. Nadto swej siostrze Annie Kasińskiej każdy z nich ma dać po 25 fl., które to fl. ma zapisane na rolach Madeja i Hadzica w Woli, do czasu zaś spłaty wypłacać jej mają corocznie po 1 grz. każdy; a Krystynie Łapczance (Lapczącze) [siostrze ich ojca Mikołaja z L.] mniszce [kl. Klarysek] w Starym Sączu mają dożywotnio płacić corocznie po 5 fl. tytułem 100 fl., które ma zapisane na „zarzecznym” młynarzu [tj. młynie w L.]. Zakład 1000 fl. (ZK 29 s. 702-16); Mik. Łapka sprzedaje za 700 fl. Janowi Gabańskiemu folwark z siedliskiem i rolami w Zbigniewie (ZK 29 s. 435, 737); Stan. Łapka z L. i Rybia wyznacza ż. Elżbiecie c. Jakuba Tęgoborskiego 400 fl. posagu na połowie dóbr (GS 4 s. 126; Bon. 15 s. 176).

-b. Kmiecie i inni poddani. 1394 kmiecie z L. Klemensa (ZK 2 s. 113, 120); 14 kmieci z L. ma stawić kapelana Piotra w imieniu plebana przeciw wdowie po wojskim Niemierzy o odbicie ciąży (ZK 2 s. 126, 132); 1395 Mikołaj pisarz ziemski krak. przeciw Stanisławowi kmieciowi z L. o psa (ZK 2 s. 363, 370); 1397 Klemens z Gruszowa przeciw Olandowi z Boczowa oraz kmiecie z L. przeciw kmieciom z Boczowa (SP 8, uw. 229/147); 1409 ciążenie kmieci → p. 3a; 1410 Piotr Szemla kmieć z L. (ZK 5 s. 221); 1421 Mikołaj kmieć z L. (GK 1 s. 725); 1421-2 Jan Latosz i Mik. Lazkowic kmiecie z L. (ZCz. 2 s. 370, 382); 1448 Tomasz młynarz Łapki (GK 10 s. 241); 1449 Kuźma kmieć Zbigniewa w L. → p. 3a; 1464 Grzegorz kmieć z L. należący do Zbigniewa z L. (SP 2, 3765); 1439 Piotr zw. Sołtys (Scholtsz) z L. (GK 6 s. 118); 1456 Maciej i Piotr z Brzoskwini i Ubrzeża kmiecie szl. Świętochny pozywają Panka [kmiecia] z L. o główszczyznę (GK 13 s. 352); 1457 Dominik kmieć z L. ma zapłacić pod rygorem kary XV Piotrowi z Brzozowej [par. Łapanów] 10 grz. (GK 13 s. 537, 593, 597, 676); 1462 Mikołaj Wróbel kmieć z L. (ZK 16 s. 31, 48, 64; GK 16 s. 235); Jan Alstin kmieć z L. (GK 16 s. 419); 1464 Maciej Korczak kmieć i młynarz z Libichowej oraz Maciej Oszust, kmieć i karczmarz z Glinika, w wyniku sporu mają zapłacić powodowi Grzegorzowi, kmieciowi z L., 4 grz. i tyleż zabezpieczenia poręki (ZK 16 s. 134, 171, 189, 217; 17 s. 253); sąd po sporze przyznaje Grzegorzowi woźnego celem ciążenia Macieja Korczaka z tytułu poręki na 2 grz. (ZK 17 s. 186, 259); Mikołaj generał zakonu i konwent [kan. reguł, reguły ś. Augustyna] z Libichowej-Trzciany winni po sporze zapłacić karę XV za niestawienie tychże pozwanych w sprawie z owym Grzegorzem i jego panem Zbigniewem z L. (SP 2, 3765; ZK 16 s. 216, 242; ZK 17 s. 252, 298); 1464-1465 ów Grzegorz pozywa tychże oraz Marcina Korczaka z Glinika o 6 grz. (ZK 16 s. 111, 280; ZK 17 s. 298).

1465 tenże Grzegorz i jego pan Zbigniew z L. umarzają wszystkie sprawy z Mikołajem i Maciejem z Glinika oraz z Mikołajem generałem zakonu i konwentem z [Libichowej] Trzciany (ZK 17 s. 310). 1468 Andrzej Jeżowie kmieć z L. (ZK 16 s. 452, 483); 1469 Więcesław kmieć z L. i jego pan Jan z L. pozywają Michała Sczalepskiego ze Zręczyc (GK 18 s. 958); 1470 Mikołaj kmieć z L. i jego pan Jan z L. skarżą Mik. Guta z Zagórzan o zabicie wieprzka wart. 1 1/2 grz. i tyleż szkody (ZCz. 4 s. 426, 457); 1476 Andrzej kmieć z L. i jego pan Jan z L. wnioskują o zabezpieczenie zajętych przez woźnego u ww. Guta z Zagórzan 2 przywłaszczonych siłą wołów; Gut na podstawie dok. króla Kazimierza Jag. [z 1468 w sprawie nobilitacji dziedziców Zagórzan i nadania im h. Pogonią] wnioskuje o odesłanie sprawy do króla, czyli do sądu nadwornego; sąd nakazuje Gutowi dać do poręki zajęte woły (GK 20 s. 346, 35612W zapisce kmieć Andrzej określony jako de Ssaua, czyli z Sawy); 1477 Stanisław Opacz kmieć z L. → p. 3a; 1484 Grzegorz Królewic [kmieć] z L. domaga się od panny Małgorzaty c. zm. Jana Trzewika z Podgrodzia [par. Niegowić], aby dochowała zawartej z nim przed 4 laty umowy zaręczynowej, potwierdzonej w kościele w Niegowici; Małgorzata wnosi o anulowanie przyrzeczenia, gdyż zmusiła ją do tego matka i krewni (OK 11 k. 9v); 1517, 1527; 1545 → p. 3a; 1528 list wikariusza generalnego Mik. Bedleńskiego zabraniający małżeństwa uczciwemu Wojciechowi Staniszowi z uczciwą Zofią Rosiówną (Rossyowna, błędnie nazwana przez Klimecką, Zapiski wikariusza → p. 7, s. 247, Rożnówną) z L., pozostających w czwartym stopniu pokrewieństwa; 1530 wikariusz w liście do Zbig. Łapki z Kobylca i L. nie zgadza się na powtórne małżeństwo jego podannego Lasoty, choć od 10 lat szuka zaginionej żony, gdyż musiałby znaleźć ludzi, aby poświadczyli, że zmarła (BN rps 8026 k. 2, 97v).

-c. Pobór. 1475 wieś L. pozwana o niezapłacenie wiardunkowego (GK 20 s. 124)13W księdze własność L. i Wolicy błędnie przypisana Niewiarowskiemu, do którego należały inne wsie wymienione w zapisce wraz z wsiami Jana Łapanowskiego; 1489-99, 1520 pobór z 2 ł. (ŹD s. 447; RP k. 24v, 52, 89v, 125, 141v, 155, 168v, 184, 198, 235, 860); 1530 pobór z 2 ł. i karczmy dorocznej (RP k. 29).

4. 1428 Piotr Łapka z L. winien rozsądzić w L. sprawę między Jakubem kmieciem z Rupniowa a swoim kmieciem Mikołajem z Kamionnej (GK 3 s. 121); 1439 Piotr zw. sołtys kmieć z L. → p. 3b, trudno rozstrzygnąć, czy tylko tak go przezywano, czy był sołtysem w L.

5. -a. Świętop. 1327 par. w L. płaci 5 1/2 sk.; 1335-58, 1373-4 8 sk. (MV 1 s. 298, 369, 379, 392; 2 s. 191 i n. wg ind.; 9 s. 2, 21)

-b. Kościół, parafia, jej uposażenie, pr. patronatu. 1326-7, 1350-5 dochody plebana wycenione na 1 1/2 grz. (MV 1 s. 125, 195; 2 s. 325, 380, 391, 408); 1416 Mikołaj pleb. z L. nie stawił się przeciw pozwanemu Zbigniewowi z Przestańska o 1/2 ł. w L. (ZK 6 s. 214); 1423 Zbig. Łapka nie stawił się pozwany przez Macieja organistę z Krakowa o 4 grz. i szkodę, o 8 grz. za robociznę i szkodę oraz o to, co jest zawarte w pozwie, a wreszcie o 100 grz. w razie rezygnacji z jego pracy [przy budowie organów w kościele par.] (ZK 1 s. 251; GK 2 s. 87, 93); Piotr Łapka ma żyć w pokoju z ww. Maciejem pod zakładem 60 grz. (GK 2 s. 71); 1438 w sporze Mikołaja pleb. w L. z Więcesławem z Zębocina o dzies. snop. z ról szlach. w Zębocinie mgr Mik. Ducz ma poświadczyć, że pleban ten był w jej posiadaniu, lecz Więcesław pozbawił go jej (OK 5 s. 292)14Brak w źródłach danych o związkach dziedziców Zębocina, w którym był kościół par., z kościołem w L. Jest to być może jakaś reliktowa sprawa; 1463 Klemens Łapka z Kobylca patronem kościoła w L. → p. 5c; 1470-80 w DLb. 2 s. 131 wpisano tylko nagłówek par. bez danych; 1515 Jan Łapanowski kolatorem i patronem kościoła Ś. Bartłomieja w L. (Ep. 6 k. 59v); 1529 budowa kościoła, który został zniszczony w 1614 (Kat.Zab. 1 s. 49); 1597 kościół Ś. Bartłomieja (WR k. 64v).

1529 w uposażeniu kościoła dzies. snop.: z ról folw. w Kobylcu wart. 3 grz. i w Boczowie wart. 3 grz., z 2 karczem i 2 zagród w Boczowie wart. 15 gr, z ról folw. z wyłączeniem kilku stajań w Kępanowie wart. 2 grz. i z 6 zagród tamże wart. 3 wiard., z ról folw. w L. z wyłączeniem kilku stajań wart. 1 grz. oraz od 2 karczmarzy i 6 zagród wart. 12 gr, z ról folw. w Gruszowie wart. 3 grz., z 1 stajania folw. w Grabiu wart. 4 gr, z 1 stajania w Lubomierzu wart. 4 gr, z 1/3 ról folw. w Lasocicach wart. 3 wiard., od 1 kmiecia w Ubrzeżu wart. 20 gr, z ról folw. w Bojańczycach wart. 3 wiard., z 8 stajań ról kmiec. w Brzozowej wart. 20 gr, ponadto meszne i stułowe z pewnych wsi par. wart. 3 grz., z innych wsi par. meszne w owsie – 24 ćw. miary lipnickiej wart. 2 grz. oraz klerykatura wart. 11/2 grz. 8 gr, wart. uposażenia 22 grz. 23 gr (LR s. 166); 1536 role i ogród plebana → Kobylec p. 2 i 3.

-c. Szkoła. 1463 Klemens Łapka z Kobylca pozywa Jana z L. o napad na niego w budynku szkoły w L. → Kobylec p. 6, gdzie szczegóły z SP 2, 3723; [za tym opublikowanym pozwem wpisano następny pozew:] Łapka oskarża Łapanowskiego o gwałtowne najście na dom w szkole (super domum in scola, czyli na mieszkanie w budynku szkolnym) w L., gdzie był zamknięty, wyważenie drzwi i zabranie szyndem czyli rozbojem 2 kusz wart. 4 fl. i o nieopuszczenie tego domu. Pozwany dowodzi, że L. jest jego wsią nie było więc gwałtu. Z kolei pozywający zeznaje, że co prawda wieś nie jest jego, ale on jest kolatorem i ma pierwszy głos prezenty w kościele w L. Łapanowski składa pamiętne, gdyż twierdzi, że Łapka nie jest pierwszym kolatorem i patronem kościoła, lecz on sam; tenże Łapka pozywa też Spytka z Wieruszyc, aby stawił swego s. Mikołaja, który z jego domu konno najechał na dom szkoły, gdzie Łapka siedział zamknięty, i zadał mu ranę krwawą. Strona pozwana wnosi o odesłanie sprawy do swego powiatu, czyli do sądu ziemskiego; Łapanowski własną przysięgą oddala oskarżenie Łapki o zabór 2 kusz; ten uwalnia Łapanowskiego od zarzutu zaboru kusz (GK 16 s. 551-2, 559, 566, 687-8, 723) Stan. Nigdy (Nigdi, Nigdy, Nygdy) rządca Klemensa Łapki [ongiś] z L. [właściwie z Kobylca] oskarża Zbigniewa z L. o najście domu w szkole w L., wyważenie drzwi i zadanie mu 4 ran krwawych i 3 sinych, co też zeznał woźny sądowy. Pozwany wnosi o odesłanie sprawy do sądu ziemskiego (ZK 16 s. 123; 17 s. 131; GK 16 s. 631-2, 661, 690, 723-4, 738); 1550 Jan Dziurzyc ongiś nauczyciel w L., pochodzący z Nowego Sącza, s. Macieja Dziura i Agnieszki, przyjmuje pr. miej. w Bochni (Księga przyjęć do prawa miejskiego w Bochni 1531-1656, wyd. F. Kiryk, Wr. 1979, nr 364).

-d. Plebani, wikarzy. 1326-7 pleb. Jan (MV 1 s. 125, 195); 1394-6 Piotr pleb. (ZK 2 s. 125, 126 – bez imienia, 150 – błędnie Mikołaj, 171, 176, 295,402); 1396-1409 Stanisław pleb. (ZK 1c s. 464; 2 s. 480, 489, 503; 3a s. 327, 465, 475, 605; 3b s. 279, 318, 373, 534; GK 1a k. 39r, 42r, 72v, 116v; SP 8, 8680); 1404 Klemens spowiednik Klemensa z L. (ZK 3b s. 373); 1416 Mikołaj pleb. (ZK 6 s. 214); 1417-8 Paweł pleb. (ZCz. 2 s. 212, 248); 1438 Mikołaj pleb. (OK 5 s. 292); 1498 Jerzy pleb., dz. sołectwa w → Cichawce i cz. sołectwa w → Leszczynie (Teut. 6 s. 216); 1526-31 Maciej z Jasła wikary, autor notatek z lektur duszpasterskich (G. Klimecka, O zapiskach wikariusza → p 7; BN rps 8026 k. 3, 134v, 149v); 1529 Jan Wilamowski pleb. w L. i Jakubkowicach (LR s. 166, 329); Stanisław z Makowa zastępca plebana (LR s. 166).

-e. Zasięg parafii. 1470-80 w par. m.in.: Ubrzeż i Lubomierz (DLb. 1 s. 125; 3 s. 278); 1479 Jan Łapka dz. Kobylca i parochianus ecclesie w L. (OK 3 k. 160v); 1489-90 w par.: L., Kobylec, Boczów, Grabie, Ubrzeż, Kępanów, Lubomierz, Brzozowa (RP k. 141v-2; ŹD s. 447)15W ŹD błędnie pod par. L. umieszczono parafialną Krzywaczkę i należącą do tej par. Bęczarkę; 1597 w par.: L., Lubomierz, Kępanów, Grabie, Boczów, Brzozowa, Ubrzeż, Kobylec, Wola Wieruszycka, Janiszówka, Wolica, Wola Grabska, Niwy Grabskie (WR k. 64v).

-f. Kaplica we dworze w L. 1394 Pietrasz, Piotr kapelan Klemensa z L. (ZK2 s. 24-6, 28, 34, 49, 68, 90, 126: jako kapelan występuje w imieniu pleb. Piotra); 1439 Bryczek z Żarczyc [pow. chęc.] zobowiązuje się przywieść do grodu krak. swego zięcia Stanisława, który ukradł w kaplicy Piotra z L. kielich wart. 12 grz., 13 grz. w gotówce oraz księgę (SP 2, 2785).

-g. Dzies. 1529 dzies. snop. z ról kmiec. łącznie w L., Woli Chudej i Sawie wart. 4 grz. bpowi krak. (LR s. 6).

6. 1384 łowczy krak. Zbyszek z L. wyznaczony na zjeździe w Radomsku współpracownikiem Dobiesława z Kurozwęk czuwającego nad bezpieczeństwem ziemi krak. (CE 1, 2).

1394-1427 Mikołaj Łapanowski kan. krak. i od 1413 prep. kielecki pisał się konsekwentnie z L., choć po 1394 nic tu nie posiadał, dziedziczył natomiast w Lubczy i Woli Lubeckiej, czasem tylko do r. 1421 pisząc się z → Lubczy, gdzie nie uwzględniono zapisek, gdy pisał się z L. (SP 8, 9269; 2, 1950; ZK 4 s. 257, 305; 6 s. 57, 171-2; 7 s. 217; 194 s. 73, 137; GK 1 s. 272; 2 s. 541, 581; 1a s. 45r, 48r, 147r; OK 4 k. 28v, 80r, 83, 90v, 117v, 120r, 189v, 191v, 195r, 198, 201v; DLb. 2 s. 93-4); 1408 kan. krak Mikołaj z L. nagania szlachectwo Marka z Węchadłowa (ZK 5 s. 84, 194); 1415-6 Mikołaj z L. → Laski p. 5; 1415 Wyszek i Sędek z Borowa winni 18 grz. prep. kieleckiemu Mikołajowi z L. (ZK 193 s. 301-2); 1417 Bogusz ze Stępocic i Węchadłowa winien 50 grz. prep. kieleckiemu Mikołajowi z L. (ZK 194 s. 86, 163, 167); Szymek z Dziewięczyc winien 50 grz. Mikołajowi z L.; 1418 Jan z Ilkowic płaci Mikołajowi z L. 50 grz. poręki za Mikołaja z Węchadłowa (ZK 194 s. 86, 160); Mściszek z Gór [pow. wiśl.] winien 15 grz. Mikołajowi z L. (ZK 194 s. 148); 1424 Mikołaj nagania szlachectwo Sylwestra zw. Lasotą z Włochów (SP 2, 1950).

1428 n. z L. przyjęci do pr. miej. krak.: 1428 Tomasz; 1483 Jan tracz; 1500 Mik. Biały miecznik (Kacz. 4072, 8105, 9068); 1431 Piotr Łapka z L. i inni rycerze poręczają królowi pod zakładem 2000 grz., że Jan Strasz z Kościelnik stawi się w zamku krakowskim [w sprawie o zniesławienie królowej Zofii] (SP 2, 2354b); 1439 Marcin Łapanowski wikariusz katedry krak. (B. Ulanowski, O pracach przygotowawczych do historii prawa kanonicznego w Polsce, Kr. 1887, Dodatek 2 s. 92); z Kobylca pozywa Jana Łapanowskiego o napad w szkole w L., której mieni się kolatorem → Kobylec p. 6; 1543 podobno trzej szlachcice Łapkowie z woj. krak. dorobili się dużego majątku na pochówku zmarłych podczas epidemii w Krakowie (Paprocki s. 901)16Podobna informacja (o dwóch Łapkach) u Paprockiego także pod r. 1537 (Paprocki s. 206). Ten rok jest błędny, gdyż to w r. 1543 r. była epidemia w Krakowie i innych częściach kraju, w czasie której zmarło bardzo dużo ludzi – por. A. Walawender, Kronika kląsk elementarnych w Polsce i w krajach sąsiednich w latach 1450-1586, Lwów 1932, s. 239-43.

7. Bon. 15, s. 174-7; G. Klimecka, O zapiskach wikariusza, w: Społeczeństwo Polski średniowiecznej, 6, W. 1994, s. 243-9.

Uw. 1. Fals. z datą 1492, który jakoby wystawił wikariusz generalny Stanisław ze Świeradzic [dziś Sieradzice, wikariusz w 1. 1489-92, zm. w 1495], zawiera potwierdzenie rzekomej noty fundacyjnej kośc. par. w Szyku z datą 1209. Wg niej pierwszym plebanem tamtejszego kościoła miał być Bartłomiej z L. (Mp. 5 R 26). Wśród świadków falsyfiaktu został wymieniony notariusz konsystorza Mikołaj z L., którego źródła nie poświadczają. Por. też przyp. 4 w haśle Lasocice – ma tam być data 1209 i nr 26.

Uw. 2. Tab. genealogiczną Łapanowskich Łapków sporządzono na podstawie materiału zebranego w hasłach: Gruszów, Kamionna, Kierlikówka, Kobylec i L. Dołączono też niewielką tab. potomstwa Prandoty z Wronowic, gdyż jego synów nazywano Łapanowskimi, a ponadto pozyskane przez Prandotę w r. 1451 dobra łapanowskie ponownie wróciły do Łapków. Nie udało się jednak ustalić herbu tej wymarłej w początkach XVI w. rodziny.

1 Z. Perzanowski w DSZ z osobą łowczego Zbyszka bezzasadnie łączy jeszcze wiadomość z 1392 w nr 50: Sluchota czyli Zbychota, bo tak też nazywano Zbigniewa, Zbyszka ze Stadnik burgr. krak. 1392-1408 (Burgr. krak. 8)

2 Tu błędnie, że jego ojciec pisał się również ze Stadnik, które należały do jego imiennika i bliskiego krewnego. Brak jednak danych do określenia stopnia ich pokrewieństwa.

3 Sprawę rzekomego komornikostwa kanonika krak. Mikołaja wyjaśnił Z. Perzanowski, Dokument i kancelaria sądu ziemskiego krakowskiego do polowy XV wieku, Kr. 1968, s. 38 przyp. 101. Pisarz błędnie zapisał camerarius, zamiast canonicus.

4 W zapisce nie podano, o co toczył się proces. W r. 1400 spór z Paszkiem przejęli synowie jej i łowczego Zbyszka → 1400.

5 Dwikozy należały do preb. dwikoskiej w kolegiacie sand., brak jednak danych, aby przyjmować, iż Mikołaj z L. był kan. sand.

6 W haśle Kobylec z Niemierzy zw. Gorsz lub Giersz, który był br. Zbigniewa, błędnie zrobiono dwie osoby: Niemierzę i Giersza. Z kolei w Wp. Zbigniew Łapka został uznany za s. Niemierzy, a był s. Klemensa. Synem Niemierzy, wcześnie zm. brata Klemensa, był też Zbigniew, tyle że z L. i Przestańska, nie przezywano go też Łapką. Od r. 1428 syn Niemierzy dziedziczył w → Lubczy, po stryju kan. krak. Mikołaju.

7 Zob. przyp. 6.

8 W r. 1428 Katarzyna nie jest jeszcze nazwana mężatką por. SP 2, 2188; ZK 146 s. 142, ale już 6 X tr. była ż. Niemierzy z L. W haśle Gruszów błędnie utożsamiono ich ojca z Jaksa z Żelaznej w woj. sier., właściwie w woj. łęcz.

9 Małgorzata istotnie pochodziła z Rusi, a dokładnie z Cieszacina w ziemi przem., ale nieobce te strony były także Katarzynie, gdyż była c. Ślązaka Jaksy, tenut. Targowisk w ziemi san.

10 Z powodu błędnego zapisu w księdze w haśle Kobylec została określona jako z Taszyc.

11 SG 5 s. 589 – błędnie odniesione do L. dane z DLb. 1 s. 125 dotyczące Ubrzeża, gdzie Długosz odnotował 4 ł. kmiece. Za SG powtórzyła to G. Klimecka, O zapiskach wikariusza → p. 7, s. 244.

12 W zapisce kmieć Andrzej określony jako de Ssaua, czyli z Sawy.

13 W księdze własność L. i Wolicy błędnie przypisana Niewiarowskiemu, do którego należały inne wsie wymienione w zapisce wraz z wsiami Jana Łapanowskiego.

14 Brak w źródłach danych o związkach dziedziców Zębocina, w którym był kościół par., z kościołem w L. Jest to być może jakaś reliktowa sprawa.

15 W ŹD błędnie pod par. L. umieszczono parafialną Krzywaczkę i należącą do tej par. Bęczarkę.

16 Podobna informacja (o dwóch Łapkach) u Paprockiego także pod r. 1537 (Paprocki s. 206). Ten rok jest błędny, gdyż to w r. 1543 r. była epidemia w Krakowie i innych częściach kraju, w czasie której zmarło bardzo dużo ludzi – por. A. Walawender, Kronika kląsk elementarnych w Polsce i w krajach sąsiednich w latach 1450-1586, Lwów 1932, s. 239-43.