ŁASKI

(1407 Laszy, 1416 Łazy, Lasski, 1417 de Laszow, Lasci, 1420 Lasy, 1470 Laszy, 1470-80 Lyaszki, 1480 Laszky) 4 km na SE od Jasła.

1. 1415 n., 1508 n., 1581 pow. biec. (ZB 1a s. 45; RB s. 432; ŹD s. 119); 1470-80 n. par. Jasło (DLb. 2 s. 286).

2. 1470-80 L. graniczą z Czeluśnicą (DLb. 3 s. 209).

3. Własn. szlach. -a. Sprawy własnościowe. 1407 Wojciech z Chronowa winien dać Janowi s. Tworka z Sobniowa wwiązanie w L. i Sobniów (ZCz. 1 s. 199); 1415 tenże Jan sprzedaje za 300 grz. szer. gr br. Stanisławowi całą cz. spuścizny po rodzicach w L. i Sobniowie w pow. biec. (ZB 1a s. 45).

1415-20 Jan z L. i Sobniowa s. Jana, br. ww. Stanisława (ZB 1a s. 69, 199, 201, 203, 207-10, 213, 216; ZK 6 s. 353); 1416 Jakusz z Sobniowa pozywa Piotra [kmiecia] z L. o zabranie gwałtem ław, drzewa i rozbicie drzwi; o to samo pozywa Jakusz żonę Jana z L. (SP 2, 1433; ZB 1a s. 53); 1417 Andrzej [Branksa] z Sobniowa sprzedaje za 100 grz. ww. braciom magistrowi Stanisławowi i Janowi z Sobniowa całą ojcowiznę w Sobniowie, cz. dóbr w Wolicy [par. Jasło], L. i Walowicach (ZK 6 s. 353); 1420 świadkowie w sprawie między Jaszkiem z L. a Zdzisławem z Tylkowic [pow. pilzn., dziś Tułkowice] przysięgają że Jaszek nie dzierżył zastawem w L. ojcowizny Zdzisława, lecz macierzyznę; Idzi z Tylkowic zastawia za 6 grz. ww. Jaszkowi całą swoją cz. w L. (ZB 1a s. 208-10, 213, 216); Leonard z L. (SP 2, 1729); 1422 Mikołaj z L. (ZB 1a s. 260); 1428 Stan. Jabłonka dz. Sobniowa i pleb. w Sławęcinie sprzedaje za 60 grz. księdzu Stanisławowi z Sobniowa swoje cz. dóbr w Sobniowie, L., Walowicach i Wolicy (ZK 378 s. 31-2).

1460 Mik. Trojański [=Tworzyjański] dz. Moraczewa1Wg SHGP 3 s. 187-91 dziedzice Moraczewa w woj. pozn. nosili nazwisko Tworzyjańscy jako dziedzice także Tworzyjanic graniczących z Moraczewem. W ZB 1 s. 192 nazwisko to błędnie zapisane: Troyansky w Wielkopolsce sprzedaje za 80 grz. br. niepodzielonym Janowi i Stanisławowi z Sobniowa cz. swego dziedzictwa w Sobniowie i L.; Katarzyna ż. Marcisza z Sandomierza oświadcza, że jej br. Jan i Jerzy z L. zadośćuczynili jej całkowicie za ojcowiznę; ww. Jan i Jerzy2W SHGK 3 s. 168 szpalta 1 błędnie jako Grzegorz dz. L. i ich ww. siostra Katarzyna sprzedają za 20 grz. Prokopowi Krużlowskiemu całą spuściznę w L. (ZB 1 s. 192, 206-7); 1462 → Krużlowa [par. własna]; [1467-80]3→ F. Sikora, Pieniążek Andrze], PSB 26 s. 87 i UM 246, gdzie ustalono, że urząd podczaszego Andrzej Krużlowski piastował od r. 1467 Andrzej [Pieniążek] Krużlowski podczaszy krak. dz. L. (DLb. 2 s. 286); 147) Jan Wielopolski sprzedaje za 80 grz. Mik. Szczepanowskiemu z Sobniowa całe swe cz. w L. i Sobniowie (ZCz. 4 s. 416); 1480 Jan z L. (Mp. 5 O 180); ww. Andrzej z Krużlowej zastawia za 75 fl. węg. Stanisławowi z Żółkowa swoje wsie Sobniów i L. (ZB 2 s. 37); 1494 → Jasło – tenuta; 1494-5 → Krużlowa; 1502 → Jasło p. 4c: 1503-4 Mik. Garlicki [zw. też Kobylski] z → Garlicy Dolnej dzierżawi [od Jana Pniowskiego ożenionego z Beatą wd. po Andrzeju Pieniążku] L. i Przesieki (ZB 3 s. 120, 122); 1505 → Jasło p. 4c; 1514-24 Mikołaj Pieniążek z Sobniowa i L. (ZB 4 s. 300; GB 6 s. 354-5); 1513-30 Katarzyna c. Jana Bochnara Wielopolskiego z Klęczan [par. Kobylanka Dolna] ż. Mik. Pieniążka z Sobniowa i L. (ZB 4 s. 300; GB 6 s. 748); 1513 → Krużlowa; 1518 → p. 3b.

-b. Kmiecie i ich sprawy. 1416 → p. 3a; 1417 Michał kmieć z L. pozywa Szczepana podwójciego z Jasła, kowali Bartosza i Franciszka oraz Andrzeja Wilczka, Pawła Tylusza, Jakuba Bugla, kuśnierza Wawrzyńca (ZB 1a s. 114, 116); 1419 Mik. Olbierzowski [z Olbierzowic w pow. sand., ożeniony z Elżbietą z Żółkowa] pozywa Marcina kmiecia z L. o 2 korce owsa, korzec jabłek i 2 kurczęta (ZB 1a s. 198); 1470-80 → p. 5; 1518 Marcin Kuropatwa, Andrzej Muszek, Stasz Kuropatwa, Jan Szkopek i Marcin Kuropatwa kmiecie z L. oraz ich pan Mik. Pieniążek z Sobniowa [i z L.] pozywają szl. Stan. Pakosza z Walowic (ZB 3 s. 179-80).

-c. Pobór. 1508 pobór z l i. (RB s. 432); 1510 pobór łącznie z Sobniowem z 4 ł. (RB s. 432, 470); 1530, 1536 pobór łącznie z Sobniowem z 2 ł. 4 prętów i z karczmy dziedz. (RP k. 50; RP).

5. 1470-80 dzies. snop. z 3 ł. kmiec. należy do kol. Ś. Floriana na Kleparzu, z reszty łanów kmiec. do kościoła par. w Jaśle (DLb. 2 s. 286); 1529 dzies. snop. wart. 4 grz. z całej wsi – z wyjątkiem 4 ł. – należy do ww. kościoła par., z reszty wsi wraz z Sobniowem i Wolicą dzies. snop. wart. 1 grz. do ww. kolegiaty (LR s. 167, 300).

1 Wg SHGP 3 s. 187-91 dziedzice Moraczewa w woj. pozn. nosili nazwisko Tworzyjańscy jako dziedzice także Tworzyjanic graniczących z Moraczewem. W ZB 1 s. 192 nazwisko to błędnie zapisane: Troyansky.

2 W SHGK 3 s. 168 szpalta 1 błędnie jako Grzegorz.

3 → F. Sikora, Pieniążek Andrze], PSB 26 s. 87 i UM 246, gdzie ustalono, że urząd podczaszego Andrzej Krużlowski piastował od r. 1467.