ŁAWECZNA DEBRZ

(1279 Laweczna Debrz – kop, z r. 1336) potok?, dolina? o niezachowanej nazwie, na granicy nieistn. dziś wsi → Dominikowice, na której terenie istnieje dziś wieś Kobylanka, ok. 4 km na NE od Gorlic.

[Pow. biec.].

1279 → Dominikowice