ŁAWECZNY POTOK

(1522 Laweczny Pothok – kop. z 1625 r.) dziś zapewne potok bez nazwy między Tąpkowicami, Pyrzowicami i Ożarowicami, lewy dopływ Brynicy (MAd; Mapa Obrębów).

[Ks. siew.].

1522 L. P. stanowi granicę między Ożarowicami i Pyrzowicami (AKapKrak, Liber privilegiorum 17 k. 3 → też Noga, Słownik, s. 118-9).