ŁAWKI

(1584 rivulus Ławki) bliżej niezid. potok w dorzeczu Stradomki, prawdopodobnie dopływ Tarnawy.

[Pow. szczyrz.].

1584 → Krasne, par. Góra Świętego Jana, w SHGK 3 s. 134 pod błędnym r. 1578.