ŁASZÓWKA

(1446 rippa, 1459 fluvius bez nazwy, 1581 Lassowka, Lassowski potok) rz. dziś Łaszówka alias Małoszówka (HW55) rz. prawy dopływ Nidzicy, lewego dopływu Wisły (HW 55), uchodzi do Nidzicy w Kazimierzy Wielkiej (SG 5 s. 608; Mapa Obrębów).

[Pow. prosz.].

1446, 1457, 1461-9, 1472 brzeg rz., stare koryto, bieg rz. przez Boszczyn i Przybenice → Boszczyn p. 2; 1581 granice między Małoszowem a Bolowcem i Bolowem rozpoczyna się od kopców narożnych przy rz. albo potoku L. na łące zw. Wiśniówka i k. drogi, idącej przy tej łące z Bólowa do Małoszowa (ZK 408 s. 206).

Uw. Nazwa Małoszówka notowana współcześnie w miejscowościach położonych w dolnym biegu rz. (UN 22 s. 5, 16, 28) z wyjątkiem Boszczynka (UN 22 s. 9), gdzie nosi nazwę L. W miejscowościach położonych w górnym biegu L. nazwa rz. w UN w ogóle nie notowana. W HW i na Mapie Obrębów figuruje w całości jako Małoszówka.